BINE, MAI BINE, CEL MAI BINE ÎN STUDIUL BIBLIC

W. T. 1 Iulie 1916 (pag. 200-201)

Orice influenţă care înlesneşte respectul pentru Biblie ca şi Cuvântul lui Dumnezeu este lăudabilă. Studiul biblic practicat în Marea Britanie şi în Irlanda cu 50-100 de ani în urmă, anume, memorarea de versete şi capitole, şi folosirea Cărţii ca pe o culegere de texte în şcoli, îşi are avantajele lui. Cei care astfel s-au familiarizat cu textul Bibliei au avut un stoc valoros de informaţii dacă mai târziu au devenit creştini şi au căutat sensul Mesajelor lui Dumnezeu.

În diferite denominaţii s-au făcut şi alte încercări de studiu biblic, prin aşa-zisele adunări de studiu biblic. Acestea însă au fost stânjenite de principiile denominaţionale de credinţă. Ocazional învăţătorii capabili îşi informau adunările referitor la cadrul istoric, discutau despre scriitorul Epistolei, experienţele de călătorie etc. Uneori înăţătorul se aventura în doctrină; dar în asemenea ocazii, dacă nu era foarte prudent şi nu ţinea adunarea în mână, rezultatul lecţiei era ceva de felul unei dispute şi al unei încurcături generale, care lăsa adunarea în confuzie mai mare decât înainte.

Un alt stil de studiu biblic în favoare pentru un timp a constat în aceea că un număr de creştini citeau un capitol verset de verset. Fiecare, după ce-şi citea versetul, făcea comentarii cum dorea. Dacă erau patruzeci de versete în capitol, erau tot atâtea mici comentarii. Când adunarea se sfârşea, exista un simţământ de oarecare împrospătare prin aceea că s-a discutat Biblia, că s-au citit câteva versete interesante şi că au comunicat unii cu alţii; dar foarte puţină cunoştinţă de Dumnezeu sau de Planul Său al Vârstelor se câştiga prin asemenea studiu biblic.

Numai târziu — practic în ultimii zece ani — a fost studiată Biblia după maniera menţionată de noi ca Studii Bereene — cercetând Scripturile. Acum sunt în activitate Adunări Bereene în toată lumea. Mare binecuvântare şi mare iluminare rezultă din aceasta. Pentru acest fel de studiu biblic se foloseşte un manual şi o carte de întrebări. Manualele sunt diferitele volume de Studii în Scripturi. În aceste volume învăţăturile Bibliei au fost aranjate şi aduse într-o formă în care pot fi asimilate. De exemplu, dacă lecţia se referă la Spiritul Sfânt, studiul asupra subiectului adună învăţăturile Bibliei din fiecare parte şi le prezintă în aranjament sistematizat în faţa adunării. Dacă subiectul este „Omul Isus Cristos”, este tratat similar. Dacă subiectul este „Logosul”, este tratat în aceeaşi manieră. Dacă subiectul este „Îndreptăţirea”, „Sfinţirea”, „Glorificarea sfinţilor”, fiecare subiect este tratat sistematic — adus în atenţia adunării şi lăsat deschis pentru discuţii, cu referinţe la diferitele părţi ale Bibliei în care sunt declarate aceste lucruri.

Nu ne surprinde, prin urmare, că aceia din poporul Domnului care au aflat valoarea acestei metode de studiu biblic şi care o urmează au o înţelegere mai largă asupra Cuvântului lui Dumnezeu decât alţii. În timp ce, prin urmare, recomandăm orice fel de studiu biblic, noi recomandăm în special această formă pe care Domnul a binecuvântat-o mai presus de celelalte pentru iluminarea poporului Său în acest timp de seceriş. Această metodă este spre avantajul întregii adunări. Un conducător capabil nu este atât de indispensabil. Un pericol pentru conducătorii capabili cu oricare altă metodă de studiu biblic este că uneori capacitatea lor merge în direcţie greşită şi induce în eroare.

Totuşi, aceste Studii Bereene pun întreaga adunare într-o poziţie de şcolarizare avansată în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că au întregul subiect în discuţie deschis în faţa lor. Cu toate acestea, chiar şi într-un studiu bereean şi când se folosesc întrebările, un conducător îndemânatic, umilit, se va dovedi de mare ajutor fraţilor. Şi acesta este cazul în aproape fiecare adunare din lume. Dorim ca dragii cititori ai Turnului de Veghere să ştie de ce le recomandăm cu atâta seriozitate această formă bereeană de studiu biblic. Nu trebuie să ne mirăm dacă adversarul va lucra împotriva unei metode care a fost atât de binecuvântată de Domnul. Îi îndemnăm pe toţi să facă o comparaţie între rezultatele obţinute în mintea, inima şi viaţa lor prin studiul bereean, şi cele obţinute prin toate celelalte feluri de care au cunoştinţă sau pe care le-au încercat în trecut.