Vol. 17, Iulie-August 2010, Nr. 5 


DUHURILE CELOR DREPŢI FĂCUŢI DESĂVÂRŞIŢI”

Ci v-aţi apropiat de Muntele Sionului şi de cetatea Dumnezeului Celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de îngeri, de adunarea în sărbătoare şi de Biserica celor întâi-născuţi, care sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor drepţi făcuţi desăvârşiţi.” 03660″> Evrei 12:22, 23 .

R 5294 W. T. 15 august 1913 (pag. 248-249)

Apostolul se adresează aici Bisericii, şi indică spre sfârşitul sau încheierea acestui Veac. Contextul arată că la sfârşitul acestui Veac tot ce poate fi clătinat va fi clătinat — şi totul va fi clătinat cu excepţia a ceea ce nu poate fi clătinat. Şi lucrul care nu poate fi clătinat este împărăţia, care va fi introdusă atunci. Apostolul aseamănă timpul inaugurării ei cu inaugurarea Legământului Legii la Muntele Sinai, când tot poporul a auzit tunetele şi sunetul trâmbiţelor şi a văzut fulgerele şi muntele fumegând, şi când Moise s-a apopiat de întunericul gros în care era Dumnezeu” şi s-a urcat pe munte. Toate acestea au fost tipice — pecetluirea Legământului Legii prin mijlocitorul tipic, Moise. Exodul 20:18-22.

De ceea ce ne apropiem noi acum este antitipul — la ceea ce va ajunge Biserica la sfârşitul acestui Veac. Atunci va fi în lume tulburare şi conflict — tunete, fulgere. Şi cum a fost în tip, aşa este şi în antitip, oamenii vor fi descurajaţi şi în mare frică şi strâmtorare. La sfârşitul timpului de necaz, Noul Legământ va fi inaugurat. Mijlocitorul va fi Isus Mesia, Capul glorificat, şi Biserica Trupul Său.

Apostolul spune (vezi redarea Diaglott) că noi ne apropiem de adunarea generală a Bisericii întâilor-născuţi. În aceasta vor fi incluşi Cristos, Capul, şi toţi credincioşii din Veacul trecut şi din cel prezent. Va cuprinde Turma Mică şi Mulţimea Mare; căci ele împreună constituie Biserica întâilor-născuţi, ale căror nume sunt scrise în ceruri. Prin urmare, această demonstraţie se va face după ce Turma Mică va fi fost adunată. Cu fiecare zi ne apropiem mai mult de acel timp — chiar şi acum am intrat întrucâtva în el.

Apostolul spune de asemenea că noi ne apropiem de punctul unde duhurile celor drepţi” vor fi făcute desăvârşite. N-ar fi raţional să presupunem că el ar menţiona mai întâi Biserica întâilor-născuţi, incluzându-i pe toţi, şi apoi să menţioneze o parte din ei. Prin urmare, conchidem că această expresie se referă la altă clasă. în mintea noastră ne întrebăm în mod natural, gândindu-ne la Vrednicii din Vechime — o clasă care aşteaptă numai până când Biserica va fi glorificată. Astfel aceştia vin la rândul sau în ordinea potrivită. Astfel, după ce vorbeşte despre adunarea Bisericii întâilor-născuţi, sf. Pavel vorbeşte despre cealaltă clasă — duhurile celor drepţi făcuţi desăvârşiţi”. Dar există încă un motiv pentru care aceştia n-ar putea fi Biserica, ci ar fi Vrednicii din Vechime — şi acela este că nici Biserica, nici Mulţimea Mare nu vor fi făcuţi desăvârşiţi” ca oameni. însăşi condiţia pe baza căreia Biserica devine clasă spirituală este că ei renunţă la natura umană.

Dar cum vom aplica această expresie la Vrednicii din Vechime? Facem aceasta prin transpunerea câtorva cuvinte astfel: Ne apropiem de oamenii desăvârşiţi ale căror duhuri sunt drepte”. Şi Vrednicii din Vechime au fost drepţi, deşi au avut imperfecţiuni trupeşti. Apostolul s-a referit la această clasă şi ne-a spus că ei vor avea o înviere mai bună, deşi nu aşa de bună cum va avea Biserica. Vrednicii din Vechime vor ajunge la învierea mai bună prin aceea că vor fi în trup desăvârşit când vor ieşi din mormânt. După cum au fost drepţi în spirit, tot aşa vor fi oameni perfecţi la începutul timpului de Restabilire.

Ilustraţia unui munte este una în general folosită în Scripturi pentru o împărăţie. Muntele Sionului reprezintă împărăţia lui Dumnezeu. Această împărăţie a Muntelui Sionului va cuprinde întreg Pământul. Această împărăţie este pe cale de a fi stabilită. Despre stabilirea ei vorbeşte apostolul. O împărăţie este ilustrată şi printr-o cetate; dar strict vorbind un munte reprezintă naţiunea, iar cetatea reprezintă guvernul acelei naţiuni. Această figură de stil este foarte obişnuită astăzi. Dacă citim că Berlinul face aşa şi pe dincolo, ştim că se referă la guvernul german; sau dacă citim despre St. Petersburg că face aşa şi pe dincolo, aceasta înseamnă guvernul rus; în mod asemănător, Washingtonul ar reprezenta guvernul Statelor Unite, iar Londra guvernul britanic.

Textul nostru se referă la împărăţia sfântă a lui Dumnezeu. Şi apoi, pentru a nu-şi pierde identitatea, ci pentru a da ideea că cetatea reprezintă întreaga împărăţie, apostolul vorbeşte despre Cetatea lui Dumnezeu ca Ierusalimul ceresc. Astfel el ne conduce mintea la ideea că după cum Ierusalimul literal a fost capitala împărăţiei tipice a lui Dumnezeu, tot aşa va fi şi un Nou Ierusalim — un Guvern de ordin mai înalt — împărăţia lui Dumnezeu care să conducă peste tot Pământul. Astfel aceste diferite ilustraţii sunt folosite pentru a ne arăta antitipul împărăţiei Sionului pământesc, al Ierusalimului. Apoi urmează celelalte afirmaţii, şi cea care se referă la cei drepţi în duh făcuţi desăvărşiţi. Ei erau deja drepţi în duh şi acum ei vor fi făcuţi desăvârşiţi, având această înviere mai bună pe care Domnul a primis-o.

În legătură cu aceasta avem afirmaţia, zecile de mii de îngeri”. Aceştia gândim că vor fi îngerii spirituali ai lui Dumnezeu, care au atât de mult de făcut în serviciul lui Dumnezeu. Gândim că sunt aceiaşi îngeri despre care Domnul a vorbit când a spus că ne va mărturisi înaintea Tatălui Său şi înaintea sfinţilor îngeri — cei care au fost slujitorii sfinţilor în tot acest Veac. Este foarte potrivit ca ei să ne întâlnească şi să vadă prezentarea noastră înaintea Tatălui.