FOTO-DRAMA CREAŢIEI

W. T. 1 aprilie 1914 (pag. 105-106)

În mod natural cititorii noştri sunt adânc interesaţi de Foto-Drama CreaŢiei. Toţi au auzit mai mult sau mai puţin despre pregătirea ei în cei doi ani trecuţi. Lucrul a fost mult mai anevoios decât ne-am aşteptat. Toţi cei care au văzut-o sunt de acord că este foarte frumoasă. Un slujitor creştin, după ce a văzut două părţi a spus: „Am văzut numai jumătate din Foto-Drama CreaŢiei, dar deja am învăţat din ea mai mult despre Biblie decât în cursul meu de trei ani la seminarul teologic”. Un evreu după ce a văzut-o a remarcat: „Plec acum mai bun evreu decât când am venit”. Câţiva preoţi catolici şi călugăriţe au vizionat Drama şi au exprimat mare apreciere. Opinia noastră este că nimeni nu poate vedea cele patru părţi (două ore fiecare) şi să nu beneficieze de ele pentru tot restul vieţii. Credem că este cea mai bună metodă găsită până acum de a propovădui Evanghelia. Ea dă o privire largă, cuprinzătoare a Planului Divin — o lărgime a informaţiei care sigur va fi de ajutor tuturor celor care doresc dreptatea, Adevărul. În timp ce ea spune Adevărul deschis, nu îl spune în mod ofensator. Mulţi slujitori creştini o vizionează — şi învăţători de la Şcoala Duminicală cu clasele lor. Foarte puţini dintre prietenii noştri au simţit puţină dezamăgire, credem noi, fiindcă expunerile Dramei sunt atât de moderate şi blânde în limbajul lor. Noi credem însă că în aceasta Drama este corectă. Sabia Spiritului, Cuvântul lui Dumnezeu, este iute şi puternică. Noi trebuie doar să-l prezentăm şi să-l lăsăm să-şi facă lucrarea de tăiere la inimă în felul lui — fără forţă umană sau asprime.

Ea tratează Crearea din punctul de vedere larg, general, al Bibliei şi al intenţiei Divine pe care aceasta o prezintă. Când Dumnezeu l-a făcut pe om în chipul Său şi l-a pus în Paradis, nu acela a fost sfârşitul intenţiei divine, ci a fost numai începutul ei. Crearea începută atunci va fi completată numai când Pământul va fi umplut cu o populaţie la fel de perfectă cum a fost Adam înainte de a păcătui, şi când Paradisul va fi extins până la marginile cele mai îndepărtate ale Pământului. Dumnezeu a explicat lui Adam această plinătate a scopului Său cu Creaţia, spunând: „Fiţi roditori, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l”. Dacă Adam şi copiii lui ar fi rămas perfecţi, treptat, pe măsură ce era nevoie, ei ar fi stăpânit Pământul, extinzând graniţele Edenului până când tot Pământul ar fi fost edenic şi populat deplin. Atunci CreaŢia Divină ar fi fost completată.

Domnul a cunoscut dinainte întreruperea acestui Program Divin prin păcat. Chiar de la început, înţelepciunea Sa a aranjat un plan prin care omului să i se permită să aibă şase zile (de o mie de ani fiecare) de muncă, sudoarea feţei şi eşec, în ceea ce priveşte scăparea sa din păcat şi moarte. Dar Dumnezeu intenţionase de la început ca El să dea un Mântuitor şi Unul Mare, care, în calitate de Mesia, în ziua a şaptea (o mie de ani) va restabili şi ridica pe acei doritori şi ascultători dintre oameni din stările de păcat şi moarte la perfecţiune — între timp va extinde şi graniţele Edenului în toată lumea. Într-un cuvânt, păcatul nu L-a făcut pe Atotputernicul să-Şi schimbe scopul originar câtuşi de puţin. El doar Şi-a adaptat Planul la condiţii. Permisiunea păcatului va constitui într-adevăr o lecţie mare, veşnică pentru oameni şi pentru îngeri, ilustrând, aşa cum o face, cursul în jos al păcatului şi Dreptatea, Iubirea şi Puterea Creatorului. Când toţi cei care vor prefera păcatul vor fi fost distruşi în Moartea a Doua, la încheierea Mileniului, creaţia lumii va fi fost completă, desăvârşită — omul va fi iarăşi în chipul lui Dumnezeu.

Drama prezentată

Titlul Dramei este în legătură cu cele anterioare. De aceea ea include tot ce aparţine de creaţia Pământului — animale, om, experienţele omenirii în timpul celor şase mii de ani trecuţi şi lucrarea miei de ani a Împărăţiei lui Mesia. Ea le împarte pe acestea în patru părţi — patru serii cu muzică potrivită etc.

Partea întâi, ne duce de la nebuloasa stelară, la crearea lumii şi la Potop — până la timpul lui Avraam.

Partea a doua, ne duce de la eliberarea Israelului din Egipt, la experienţele din pustie etc., prin perioada împăraţilor până la timpul lui Elisei profetul.

Partea a treia, continuă istoria de la timpul lui Daniel până când Logosul a devenit trup la naşterea lui Isus, la copilăria, maturitatea, botezul, misiunea, minunile, răstignirea, moartea, învierea Sa.

Partea a patra, începe la Cincizecime şi urmăreşte experienţele Bisericii din cei o mie nouă sute de ani trecuţi până în zilele noastre şi după aceea timp de o mie de ani până la glorioasa încheiere.

Una din marile dificultăţi ale zilelor noastre pare a fi că oamenii îşi pierd toată credinţa în Dumnezeu şi în Biblie. Şi când credinţa în Biblie nu mai este, când există numai speculaţie omenească în privinţa unei vieţi viitoare, speranţa devine foarte vagă. Se estimează că aproape jumătate din tot poporul Germaniei a încetat să creadă într-o viaţă viitoare — ei cred că mor ca animalele brute. Fără speranţa unei vieţi viitoare nimeni în afară de cei avuţi nu poate fi fericit, mulţumit. Aceasta explică creşterea generală a nemulţumirii — lipsa de credinţă. Drama, credem noi, va ajuta la restabilirea credinţei multora şi astfel se va dovedi nu numai o instruire valoroasă pentru Biserică, ci şi un ajutor valoros pentru o clasă din lume fără speranţă. Aduce pace, arătând că Dumnezeu este la cârmă şi că în cele din urmă „ce seamănă omul, aceea va şi secera”. Spectatorii Dramei primesc drept amintire câte o mică insignă cu însemnul Păcii. Este din celuloid şi are pe ea portretul băiatului Isus şi cuvântul latin pentru pace, PAX.

Drama este făcută din imagini din toate părţile lumii — panoramă, imagini stereooptice şi filme. Multe din acestea sunt lucrări de artă, frumos ((1008)) colorate de mână. Şi arta costă bani! Unele dintre diapozitivele noastre au costat zece dolari pentru pictură. Altele desigur au fost mai ieftine. Picturile după care au fost făcute aceste imagini costă sume mari. De exemplu, avem o panoramă care reprezintă Arena lui Nero, al cărei original a fost distrus de foc şi a fost evaluat la două sute cincizeci de mii de dolari. Credem că noi avem singura reproducere în panoramă din lume a acestei picturi. Nu s-a îngăduit ca această sumă mare investită în Foto-Drama CreaŢiei să împiedice lucrarea generală a secerişului, după cum s-a observat în ultimul nostru Raport Anual; totuşi este sub grija şi supravegherea Societăţii Turnul de Veghere. În operarea ei căutăm să evităm atragerea forţei dintre peregrini şi dintre colportori, şi pe cât posibil înrolăm pe aceia care nu sunt deja angajaţi în nici un departament al câmpului de seceriş.

Douăsprezece seturi ale Dramei în treizeci şi unu de oraşe

Până acuma numai douăsprezece seturi ale Dramei sunt complete — mai lucrăm la altele. Totuşi, am ajuns deja la treizeci şi unu de oraşe cu Drama şi le servim. Peste treizeci şi cinci de mii văd, aud, admiră, gândesc şi sunt binecuvântaţi. Fiecare set al Dramei poate servi patru oraşe. După ce serveşte unul, se trece la altul, la altul, la altul, şi înapoi la punctul de pornire. Aceasta dă ocazia dorită de mulţi dintre prietenii dragi care învaţă cum să lucreze cu aparatul de proiecţie. Este nevoie de mai mult decât doar să învârţi manivela — este necesară o cunoaştere amănunţită a aparatului şi o cunoştinţă considerabilă în electricitate, cabluri etc. Prietenii care nu au alte sarcini şi care au învăţat cum să lucreze cu aparatul de proiecţie, şi în special cei care sunt aşa de pregătiţi încât să obţină licenţă, sunt invitaţi să ne dea de ştire că sunt gata pentru acest mijloc de a servi pe Domnul.

Cereri pentru Dramă

Cererile pentru Dramă vin din toate părţile. Toţi cei care o doresc sunt rugaţi să respecte imediat următorul procedeu:

(1) Să fie numit un comitet pentru Foto-Dramă, de unu, doi sau trei fraţi practici, cu vorbire plăcută. Acest comitet să se adreseze imediat Asociaţiei Internaţionale a Studenţilor Bibliei, Departamentul pentru Dramă, Columbia Heights, nr. 124, Brooklyn, N. Y., dându-ne adresa comitetului, declarând populaţia comunităţii lor şi numărul celor prezenţi de obicei, bărbaţi şi femei, la adunările A. I. S. B.

(2) Acestora le vom trimite cât se poate de repede scrisori de instruire, schiţând cum să procedeze în continuare. Dacă oraşul vostru este foarte mic, şi în special dacă este departe de un oraş mare, se poate să nu auziţi de noi foarte repede; dar scrisoarea voastră va fi pusă la dosar şi i se va da atenţie imediat ce interesele generale ale lucrării vor permite. Trebuie să servim mai întâi oraşele mari, şi în timp ce le servim, poate avem ocazia să servim şi pe cele mici care sunt aproape. Toată această informaţie poate fi dată de preferinţă pe o carte poştală, deoarece acestea pot fi mai uşor puse la dosar. Vă rugăm să respectaţi strict aceste sugestii dacă vreţi să ajutaţi în lucrare. Unii, cu cele mai bune intenţii, numai împiedică prin aceea că nu urmează explicit îndrumările.