Vol. 19, Septembrie-Octombrie 2011, Nr. 6 


ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI

W. T. 1 aprilie 1913 (pag. 111)

Volumul 6, studiul 14 — Diferite obligaţii pământeşti ale Noii Creaţii

4 Mai

Citiţi de la pagina 568 p.2 până la

pagina 571 p.1

(13) Care este îndemnul Scripturilor cu privire la a fi girant pentru altul?

(14) Cum ar trebui Noua Creaţie să-şi regleze treburile casei cu privire la luarea sau darea cu împrumut măruntă, ca între vecini? Pag. 569 p.1, 2.

(15) Cum ar trebui să vadă Noua Creaţie împrumutarea timpului altora? Pag. 570 p.1

(16) Care a fost exemplul frumos dat nouă de Domnul nostru cu privire la aşteptarea unei invitaţii clare şi a asigurării de bine-primire înainte de acceptarea ospitalităţii cuiva? Pag. 570 p.2

(17) În ce măsură ar trebui Noua Creaţie să permită primirea unor oaspeţi neinvitaţi, fie ei fraţi de credinţă sau rude de corp? Pag. 571 p.1

11 Mai

Citiţi de la pagina 572, p.1 până la

pagina 574 p. 3

Nu vă îngrijoraţi de ziua de mâine”

(18) Ne învaţă Mat. 6:34, 19, 20 să nu facem nici o pregătire pentru viitor? Ce exemplu ne-a dat Tatăl Ceresc în această privinţă? Pag. 572 p.1

(19) Care este interpretarea potrivită a lui Mat. 6:34? Pag. 572 p.2

(20) Care este diferenţa dintre grijă şi îngrijorare în ceea ce priveşte ziua de mâine şi cum este ilustrată aceasta în Scriptură? Pag. 573 p.1

(21) Sugerează Mat. 6:19, 20 neglijenţă cu privire la interesele zilnice din viaţa prezentă? Pag. 573 p.2

(22) Cum trebuie să privească posesiunile pământeşti toţi cei care au ales pe Cristos” ca Învăţătorul lor? Pag. 573 p.3; pag. 574 p.1

(23) Cum trebuie priviţi banii de către Noua Creaţie? Pag. 574 p. 2, 3

18 Mai

Citiţi de la pagina 575 p.1 până la

pagina 578 p.1

(24) Ce cere o deplină consacrare Domnului atât de la cei săraci cât şi de la cei bogaţi? Pag. 575 p.1

(25) Sugeraţi ce explicaţie ulterioară i-ar fi putut da Domnul nostru tânărului bogat” dacă acesta ar fi avut o stare de inimă potrivită? Pag. 576 p. 1, 2

(26) Consacrarea a tot ce avem Domnului înseamnă folosirea tuturor bunurilor noastre exclusiv în lucrarea religioasă? Pag. 576 p.3; pag. 577 p.1

(27) Ce instrucţiuni ne dau Scripturile cu privire la facerea de pregătiri pentru viitor pentru familia noastră? Pag. 577 p.2

(28) Care este datoria fiecărui părinte cu privire la pregătirea rezonabilă pentru interesele şi necesităţile prezente şi viitoare ale copiilor lui? Pag. 578 p. 1

25 Mai

Citiţi de la pagina 578 p.2 până la

pagina 582 p.2

Organizaţii de ajutor reciproc

(29) Este chestiunea Companiilor de asigurare o problemă religioasă sau pur şi simplu una de afaceri? Pag. 578 p.2

(30) În cazul în care soţia nu are apreciere pentru Adevărul Prezent, ce curs ar fi de dorit din partea soţului? Pag. 579 p.1

(31) Având în vedere marele Timp de Strâmtorare, ce se poate aştepta de la Companiile de asigurări, în special de la cele care au un aşa-zis caracter frăţesc? Pag. 579 p.2; pag. 580 p.1

(32) Ar trebui Noua Creaţie să devină membri ai Francmasoneriei sau ai altor societăţi secrete? Pag. 580 p.2; pag. 581 p.1

(33) Ce fel de libertate de alegere poate să exercite Noua Creaţie cu privire la asocierea cu alte societăţi de ajutor reciproc care nu au nimic de natură religioasă.  Pag. 581 p.2

(34) Ce sfat este sugerat cu privire la a fi membri în organizaţiile muncitoreşti? Pag. 582 p.1, 2.