ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI

Volumul VI, Studiul VII — Legea Noii Creaţii

W. T. 1 martie 1912 (pag. 87)

7 Aprilie

(55) Care trebuie să fie străduinţa noastră înfocată cu privire la atingerea ţintei? Pag. 373 p. 2

(56) Când am ajuns la ţintă nu vom mai avea alte încercări? Pag. 373 p. 3

(57) Va fi Legea Iubirii standardul pentru toţi cei care vor fi socotiţi vrednici de viaţă veşnică la încheierea Veacului Milenar? Pag. 374 p. 1

Regula de aur

(58) Care este Regula de Aur, şi cum este ea superioară oricărui standard al omului natural? Pag. 375 p. 1

(59) Cum ne afectează această regulă relaţia noastră cu Dumnezeu şi cu fraţii noştri? Pag. 376 p. 1, 2

(60) Explicaţi cum suntem noi schimbaţi „din slavă în slavă” prin ascultarea de această regulă. Pag. 376 p. 3

14 Aprilie

Legea desăvârşită a libertăţii

(61) Oare legea iubirii, „legea libertăţii”, lasă pe Noua Creaţie fără restricţii potrivite? Pag. 377 p. 1

(62) Omenirea va fi sub această lege a libertăţii în timpul Veacului Milenar? Pag. 378 p. 1, prima parte

(63) Cum îşi exercită Noua Creatură libertatea într-un mod potrivit? Pag. 378 p. 1, ultima parte

(64) Ce răsplată va fi dată acelora care îşi folosesc cu credincioşie libertatea cu care Cristos face liberi, şi de ce este esenţial ca Noua Creatură să fie dezvoltată şi încercată în special în ceea ce priveşte iubirea perfectă? Pag. 372 p. 2

21 Aprilie

Volumul 6, Studiul 8 — Odihna sau

sabatul noii creaţii

(1) Din moment ce Noua Creaţie nu este în nici un sens sub Legământul Legii, de ce a fost Isus supus Legii Sabatului mozaic? Pag. 379 p. 1

(2) Cum şi când a încetat obligaţia faţă de Legământul Legii dat evreilor în ceea ce-l priveşte pe Isus şi pe urmaşii Săi? Pag. 380 p. 1

(3) A fost dificil pentru evrei să înţeleagă că zidul despărţitor între ei şi neamuri a fost îndepărtat prin moartea lui Cristos? Pag. 380 p. 2

(4) În ce scop iniţial a fost dat Sabatul evreiesc? Era ceva în scripturi care să interzică acestor noi convertiţi să vestească Evanghelia în această zi a săptămânii? Pag. 381 p. 1

(5) I-a poruncit Domnul Bisericii timpurii să respecte în mod special ziua a şaptea (sabatul) sau vreo altă zi din săptămână? Pag. 381 p. 2

28 Aprilie

(6) Care au fost învăţăturile apostolilor pentru Biserică, în privinţa diferitelor sărbători, perioade sau zile din Legea evreiască? Şi faptul că apostolul a folosit sinagoga evreiască în timpul sabatului evreiesc, a fost faptul acesta un sprijin faţă de sistemul evreiesc? Pag. 382 p. 1, prima parte

(7) Este mesajul Evangheliei afectat de clădirea sau de ziua în care este proclamat? Pag. 382 p. 1, ultima parte

(8) Care sunt faptele cu privire la pretenţia că sabatul creştin a fost instituit de Biserica Romano-Catolică? Pag. 382 p. 2

(9) Când şi din cauza căror circumstanţe şi-a avut începutul ţinerea primei zile din săptămână? Pag. 383 p. 1

(10) Ce comemorau creştinii timpurii la „frângerea pâinii” în prima zi a săptămânii şi ce a semnificat aceasta? Pag. 384 p. 1