Vol. 20, Iulie-August 2013, Nr. 5 


ÎNTREBĂRI BEREENE

Volumul 6, studiul 13 — Obligaţiile părinteşti ale Noii Creaţii

W. T.1 ianuarie 1913 (pag. 15)

2  februarie

Citiţi de la pag. 524 p1 până la pag. 526 p2

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze”

(7) Cum trebuie conduse căminele Noilor Creaţii şi când şi cum trebuie folosită nuiaua dacă este necesar? Pag. 524 p1, 2

(8) Definiţi cuvântul ordine, care a fost numită prima lege a cerului”, şi arătaţi cum răsplăţile şi pedepsele sunt însoţitoarele necesare ale Legii Iubirii într-un cămin ideal. Pag. 525 p1, 2

(9) Cum să aibă grijă părinţii atunci când corectează pe copii prin cuvânt sau faptă? Pag. 526 p1

(10) Cum să discute părinţii creştini cu copiii lor şi să-i ajute să înţeleagă cerinţele divine şi necesitatea pentru disciplină? Pag. 526 p2

9 februarie

Citiţi de la pag. 527 p1 până la pag. 530 p2

(11) Cât de devreme poate un copil să aprecieze principiile dreptăţii şi când trebuie să înceapă un părinte clădirea caracterului în copil? Pag. 527 p1

(12) Care este lucrul atotimportant să ni-l amintim în educarea unui copil? Pag. 528 p1

(13) Care va fi pierderea precum şi experienţa amară a părinţilor care nu reuşesc să-şi educe copiii în mod potrivit? Pag. 528 p2

(14) Care element ar trebui să caracterizeze în principal atmosfera unui cămin, oricât de sărac ar fi? Pag. 529 p1

(15) Ce se poate aştepta de la un copil educat în mod potrivit în ceea ce priveşte consacrarea faţă de Domnul? Pag. 529 p2

(16) Cum se manifestă în părinţi şi copii influenţa rea a unui cămin în care egoismul este legea? Pag. 530 p1, 2

16 februarie

Citiţi de la pag. 531 p1 până la pag. 536 p1

Copiii născuţi în îndreptăţire

(17) Explicaţi cum copiii născuţi din părinţi consacraţi sunt îndreptăţiţi? Pag. 531 p1

(18) Care este pregătirea harului divin în ce-i priveşte pe copii, atunci când doar unul din părinţi este credincios? Pag. 532 p1, 2

(19) În cazul de mai înainte, asupra cărui părinte cade răspunderea de cap al familiei, dacă soţia ar fi Nouă Creatură? Pag. 532 p3

(20) În cazul în care soţul ar fi Noua Creatură, care trebuie să fie calea sa în privinţa familiei? Pag. 533 p1

(21) În cazul în care copiii nu au fost educaţi în mod potrivit când erau mai mici, ce încurajare şi sugestii pot fi oferite părinţilor? Pag. 534 p1 până la pag. 535 p2

(22) Care două principii în special, ar trebui să ghideze pe părinţi în educarea copiilor lor? Pag. 536 p1

23 februarie

Citiţi de la pag. 536 p2 până la pag. 540 p2

(23) Cum să fie recunoscute şi luate în considerare de către părinte drepturile unui copil ajuns la maturitate? Pag. 536 p2

(24) Cum trebuie privită educaţia unui copil în special în ceea ce priveşte urmarea unui colegiu? Pag. 537 p1; pag. 538 p1

(25) Ce fel de educaţie trebuie privită ca mult superioară în orice privinţă faţă de cea obţinută în şcolile acestei lumi? Pag. 538 p2

(26) Care ar fi o educaţie potrivită în privinţa unei pregătiri ocupaţionale rezonabile? Şi de ce este aceasta preferabilă faţă de un curs la colegiu? Pag. 539 p1

(27) În ce priveşte joaca: Care sunt avantajele unei activităţi fizice potrivite şi influenţa deteriorantă a plăcerilor nefolositoare şi inutile? pag. 539 p2

(28) Cum pot fi învăţaţi copiii să le placă ocupaţiile folositoare şi de ajutor? Pag. 540 p1

(29) De ce trebuie să fie introduse în mintea tânără economia de timp şi de mijloace? Pag. 540 p2