Vol. 21, Ianuarie-Februarie 2014 Nr. 2 


ÎNTREBĂRI INTERESANTE

R 5161 W. T. 1 ianuarie 1913 (pag. 14)

Cursul potrivit pentru peregrini

Întrebare — Este înţelept sau este potrivit ca un peregrin în călătorie să fie găzduit de aceia care nu sunt în armonie cu Angajamentul şi cu lucrarea Societăţii în general, chiar dacă acesta ar fi un Bătrân al adunării?

Răspuns—Categoric nu. Mai mult, peregrinii trebuie să spună clar adunării că au greşit mult alegând pe acela ca Bătrân şi trebuie să-i ajute să îndrepte chestiunea cât mai repede posibil.

Dacă adunării îi place de acel Bătrân care nu este de acord cu activitatea Societăţii, n-ar trebui să ceară serviciul de peregrin. Unele dintre oile dragi ale Domnului sunt foarte stupide. Smerenia şi blândeţea sunt lăudabile; dar sunt cazuri când acestea ar însemna necredincioşie faţă de Dumnezeu.

—————

Înţelesul glasului lui Iehova.

Întrebare — Se spune despre Adam şi Eva: Şi au auzit glasul Domnului Dumnezeu” (Gen. 3:8). Ce se înţelege prin glasul” lui Iehova?

Răspuns—Presupunem că se referă la Domnul nostru Isus în starea Sa pre-umană. Logosul era un dumnezeu. Logosul, Cuvântul, Glasul lui Dumnezeu, a comunicat cu omul, ca Reprezentantul lui Dumnezeu.

 

ÎNTREBĂRI INTERESANTE

R 5138 W. T. 15 noiembrie 1912 (pag. 363)

Poate fi cineva din Mulţimea Mare În clasa restabilirii?

Întrebare: Poate cineva din Mulţimea Mare să devină membru al clasei Restabilirii?

Răspuns: Noi înţelegem că termenii sub care cineva este conceput de Spirit sfânt este ca acesta să predea, să renunţe la natura umană. Când Dumnezeu acceptă consacrarea acestora şi-i primeşte în relaţie de Legământ cu Sine, El indică acea relaţie prin concepere de Spirit sfânt. Singura clasă în care aceştia pot intra pentru viaţă viitoare este aceea de fiinţe spirituale sau cereşti. Dacă ei trăiesc la înălţimea tuturor termenilor şi condiţiilor sacrificiului lor, atunci vor avea chiar cea mai deplină binecuvântare pe care Dumnezeu a prevăzut-o pentru cei loiali şi la care i-a chemat. Dar pentru cei care nu trăiesc după cel mai înalt standard — acela al umblării în urmele lui Isus — aranjamentul pare să fie cel puţin că se vor dovedi loiali, chiar dacă nu în acelaşi grad ca fraţii lor.

Loialitatea va fi probată în marele timp de necaz prin care va trece Mulţimea cea Mare. Atunci, dacă nu-şi dovedesc loialitatea, se pare că îşi vor pierde viaţa în Moartea a Doua. Dar dacă ei renunţă la viaţa pământească şi manifestă loialitate faţă de Domnul, chiar dacă niciodată nu renunţă la ea de bunăvoie, ci numai când sunt aduşi la strâmtoare, atunci vor avea viaţă pe plan spiritual.

Meritul lui Cristos, care este sub embargo cum s-ar zice, trebuie să fie eliberat înainte de a putea începe Restabilirea. Cu alte cuvinte, Turma Mică trebuie să fie schimbată”, iar Mulţimea Mare să sufere nimicirea cărnii, înainte ca meritul să fie iarăşi liber în mâinile Dreptăţii, gata să fie dat lumii în Restabilire.

De aceea, răspunsul nostru ar fi: Nu puteam aştepta ca acei concepuţi de Spirit să treacă prin timpul de necaz la sfârşitul acestui Veac şi să trăiască în continuare în timpul Veacului Milenar, căci ei aparţin Bisericii Întâilor-născuţi, toţi aceştia trebuind să fie născuţi înainte de a se naşte cei care urmează. Cei care urmează la naştere va fi omenirea în Restabilire.

——————

Convenţiile DIN A CINCEA DUMINICĂ

Întrebare: Sunt avantajoase convenţiile din a cincea duminică?

Răspuns: Nu suntem siguri cum să răspundem la această întrebare şi trebuie să lăsăm răspunsul la ea pe seama fiecărei adunări pentru sine, fără nici măcar un sfat. De la unii am auzit rapoarte bune de binecuvântări primite. Da la alţii am primit rapoarte contrare. Cei care au avut experienţe practice cu aceste convenţii, să decidă pentru ei înşişi. Noi n-am avut nici o experienţă în această direcţie.

————————

CUM SĂ TRATĂM publicaţia The Menace” (Ameninţarea — n. t.)

Întrebare: Cum să trateze cititorii Turnului de Veghere publicaţia The Menace”?

Răspuns: Aceasta este o ţară liberă şi fiecare are dreptul să urmeze calea care el crede că este cel mai mult spre slava Domnului şi spre înaintarea şi binele semenilor săi. Editorul acestei publicaţii numai îşi exercită drepturile. În privinţa Turnului de Veghere, el urmează o cale diferită, fără să critice pe alţii. Poate că Domnul are o lucrare pentru The Menace”, după câte ştim. Judecata noastră este că lucrarea Sa pentru noi este în altă direcţie, şi îndemnăm pe toţi cititorii Turnului de Veghere să păstreze toată tăria şi puterea lor fizică pentru promulgarea Adevărului aşa cum Domnul ne-a permis să-l vedem în ultimii patruzeci de ani în Turnul de Veghere. Misiunea noastră este să vestim Cuvântul — Evanghelia Împărăţiei. Nu putem face tot cât am vrea în această direcţie, şi prin urmare nu avem timp să dedicăm altor chestiuni, politice, sociale etc.