LEGILE ARMATEI DIN CANADA

W. T. 15 februarie 1916 (pag. 62-63)

Dragă frate Russell:

Referindu-ne la scrisoarea din Turnul de Veghere din 15 noiembrie trecut, care dă un extras din Actul Armatei din Canada, în legătură cu clasele de persoane îndreptăţite la scutire de serviciul militar sub acest Act, nu s-a făcut nici o menţionare a clauzei care spune după cum urmează:

„Nici o persoană nu este scutită dacă n-a prezentat la comandantul din raza teritoriulul unde locuieşte, cel puţin cu o lună înainte de cererea sa de scutire, depoziţia sa făcută în faţa unui magistrat, despre faptele pe care îşi bazează cererea”.

Noi am procurat o copie autorizată a numitului Act şi o trimitem alăturat pentru informarea voastră, alte copii putându-se procura de la Tipografia King, Ottawa, Ontario, sau poate de la orice papetar.

Din propoziţia citată mai sus ar părea că nu s-ar lua în considerare cererile de scutire fără ca depoziţiile să fi fost depuse la dosar în conformitate cu Actul, şi veţi observa prin citirea Actului că toţi bărbaţii între 18 şi 60 de ani sunt pasibili de a fi chemaţi pentru serviciu militar, acasă şi în străinătate, oricând, nemaifiind necesar alt Act sau amendament.

Având în vedere faptul că acum se fac toate eforturile necesare să se adune recruţi, noi fiind chiar abordaţi pe stradă în toate modurile posibile, pentru a fi înrolaţi, şi, deoarece autorităţile îşi propun să mai ridice 70.000 de bărbaţi din provinciile Manitoba şi Saskatchewan în următoarele câteva luni, ei ar putea găsi recomandabil să aplice Actul acesta oricând. Prin urmare, noi am fi bucuroşi dacă ne-ai sfătui în legătură cu metodele de a proceda în privinţa aceasta, şi dacă găseşti recomandabil ca noi să depunem imediat depoziţiile (opinia noastră fiind în prezent că noi ar trebui să facem acest lucru cât se poate de repede), noi am aprecia sfatul în privinţa formulării potrivite a acestora, aşa încât să arate faptele necesare pe care să ne bazăm cererea de scutire.

Poate gândeşti că este potrivit să faci cunoscut şi altor fraţi canadieni termenii sub care se poate obţine scutirea, dacă se doreşte, deoarece nu pare a fi foarte general cunoscut ce trebuie făcut în astfel de cazuri.

Rugându-ne pentru cele mai bogate binecuvântări ale Domnului asupra ta, şi având încrederea că vei putea să ne vizitezi aici în curând, rămân fratele tău prin Harul Său, W. T. Hooper

CE TREBUIE SĂ FACĂ STUDENŢII BIBLIEI

Scrisoarea de mai sus este de mare importanţă pentru membrii Asociaţiei Internaţionale a Studenţilor Bibliei care locuiesc în Canada. Textul complet al legilor privind armata şi apărarea Canadei — capitolul 41 R. S. 1916 — este publicat de către S. E. Dawson, Ottawa. Se poate cere direct, la preţul, poate, de cinci cenţi, sau se poate obţine probabil de la orice pepetar canadian. Articolul 11 enumerează scutirea de serviciu şi include „persoanele care, prin doctrinele religiei lor sunt împotriva purtării armelor şi efectuării serviciului militar personal, în astfel de condiţii cum sunt prescrise”. 4 E. VII. c. 23, s. 12.

Paragraful 12 declară, după cum se arată în scrisoarea anterioară, că „Nici o persoană nu va fi îndreptăţită la scutire dacă n-a înregistrat, cu cel puţin o lună înainte de a cere asemenea scutire, la comandantul din raza teritoriului unde locuieşte, depoziţia sa făcută în faţa magistratului, despre faptele pe care-şi bazează cererea. Când se cere scutirea pe vreun motiv, responsabilitatea dovedirii zace întotdeauna asupra persoanei care o cere.”

În armonie cu cerinţa de mai sus, noi sfătuim ca toţi canadienii care sunt membri ai AISB, între 17 ani şi jumătate şi 60 de ani, să scrie imediat declaraţia care urmează, formulată de distinsul J. F. Rutherford, să facă depoziţie pentru ea în faţa magistratului şi s-o înainteze, aşa cum s-a specificat, „la comandantul din raza teritoriului unde locuieşte”:

((288))

Datată la________ 1916

Către distinsul_________
Comandantul din_______________
Onorate domn:

În conformitate cu prevederile Cap. 41 din „Act cu privire la forţele armate şi de apărare ale Canadei”, cunoscut ca „Actul pentru armată 4 E VII”, şi în special cu secţiunile 11 şi 12 din el, prin aceasta vă înmânez pentru a fi înregistrată aşa cum se cere prin sus-numitul Act, depoziţia mea, care prezintă faptele pe care îmi bazez cererea de scutire de sub obligaţia serviciului militar, şi cu respect vă cer să dispuneţi înregistrarea acesteia conform prevederilor numitei legi.

Cu respect, (Semnătura) __________

Depoziţie
Provincia _____________
Dominionul Canadei

Subsemnatul ___________(numele), declar sub jurământ că: Sunt cetăţean de sex masculin al Canadei şi sunt în vârstă de ___ ani; că locuiesc în _____; că sunt împotriva purtării armelor sau efectuării serviciului militar în condiţiile prescrise de „Actul pentru armată 4 E VII”, şi fac această depoziţie, aşa cum prevede secţiunea 12, subdiviziunea 2 a numitului Act şi Capitolul 41 al „Actului cu privire la forţele armate şi de apărare ale Canadei”, cu scopul de a obţine scutire de obligaţia serviciului militar, iar faptele pe care îmi bazez cererea de asemenea scutire sunt după cum urmează, adică:

Sunt creştin şi doctrina religioasă pe care o cred şi o susţin nu-mi permite să port arme sau să efectuez serviciu militar personal; sunt membru al Asociaţiei Internaţionale a Studenţilor Bibliei, o asociaţie religioasă organizată sub legile Marii Britanii, având biroul central în Craven Terrace nr. 34, Paddington, Londra, Anglia, şi mai având birouri în Columbia Heights nr. 124, Brooklyn, N. Y., S.U.A., şi care are adunări sau congregaţii în tot Dominionul Canadei; eu subscriu la şi sunt în armonie cu doctrinele religioase prezentate de numita Asociaţie Internaţională a Studenţilor Bibliei, care sunt, anume, că toţi membrii ei declară o deplină consacrare a voinţei, inimii şi vieţii pentru serviciul lui Dumnezeu — ca urmaşi în urmele Domnului Isus Cristos şi ai doctrinelor şi învăţăturilor cu privire la Împărăţia Sa de Pace şi bunăvoinţă; sunt obligat de conştiinţa mea şi prin angajamentele faţă de numita Asociaţie a Studenţilor Bibliei să „urmăresc pacea cu toţi oamenii” şi să nu comit violenţă sau daună nimănui; că aceasta este în armonie cu învăţăturile Învăţătorului Isus Cristos, ca urmaşii Săi să practice neîmpotrivirea; că cerinţele Asociaţiei Internaţionale a Studenţilor Bibliei sunt ca membrii ei să fie „supuşi faţă de puterile care sunt” în măsura în care legile şi cerinţele lor nu sunt în conflict cu învăţăturile lui Isus Cristos; că prevederile numitului „Act pentru armată 4 E. VII”, sunt în conflict cu învăţăturile Domnului Isus Cristos, după cum le înţeleg şi le cred eu.

Datată la ________ (Semnătura)__________

Semnată sub jurământ în faţa mea, magistrat, în şi pentru (localitatea)_________, astăzi____, anul 1916.

_____________________magistrat

Fiecare abonat al Turnului de Veghere este recunoscut ca membru al Asociaţiei Internaţionale a Studenţilor Bibliei. Turnul de Veghere fiind organul oficial al Asociaţiei, preţul abonamentului anual include taxa anuală de membru a tuturor Studenţilor Bibliei Asociaţi.