Vol. 20, Septembrie-Octombrie 2013, Nr. 6 


LUCRAREA DE SECERIŞ ÎN LUME

ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A STUDENŢILOR BIBLIEI

R 5155a W. T. 1 ianuarie 1913 (pag. 6-7)

Această asociaţie a apărut spontan şi treptat în ultimii treizeci de ani, dar mai ales în ultimii zece ani. Este formată din creştini cugetători de diferite vârste, care studiază Bibila reverenţios şi cu folos. Nu există condiţii în privinţa membrilor, cu excepţia acelor condiţii care în mod potrivit ar putea fi aplicate pentru orice creştin adevărat: 1) Credinţă în Dumnezeu ca marele Creator şi Tată ceresc; 2) Credinţă în Domnul Isus ca Răscumpărătorul lumii; 3) Credinţă în Biblie — că este Mesajul inspirat al lui Dumnezeu în privinţa voinţei şi scopurilor Sale legate de omenire; 4) O viaţă curată şi onorabilă.

Asociaţia noastră găseşte că această platformă este destul de largă pentru toţi creştinii adevăraţi, indiferent de liniile denominaţionale, capricii şi fasoane. N-avem nici o robie şi oricine este liber să părăsească adunarea, după cum este liber şi să intre în ea. Într-adevăr, urmând exemplul Bisericii timpurii, în aceasta ca şi în alte chestiuni, evităm orice fel special de intrare în astfel de adunări, sau orice înrolare specială, sau orice angajament special în privinţa credinţei şi a practicii, altele decât principiile largi menţionate deja.

Asociaţia InternaţionalĂ a Studenţilor Bibliei are adunări în aproape fiecare oraş din multe ţări, şi poate doriţi să ştiţi despre acestea şi despre relaţia lor una cu alta şi cu asociaţia.

Fiecare adunare a Asociaţiei Internaţionale a Studenţilor Bibliei este independentă, îşi administrează propriile rânduieli, îşi conduce propriile servicii şi se îngrijeşte de propriile cheltuieli. Asociaţia furnizează instructori şi slujitori publici să prezinte subiecte biblice şi să dea sugestii în privinţa metodelor Bisericii primare, şi în privinţa celor mai bune mijloace de a conduce adunările Biblice Bereene. Nici o adunare nu este obligată să primească aceste prezentări, nici literatura pe care o publică asociaţia pentru a-i ajuta. Dar toţi găsesc a fi foarte convenabil să se folosească de aceste ajutoare de studiu biblic; şi când ei cer, asociaţia le dă ajutor în măsura posibilităţii — sub rezerva limitelor şi accesibilităţii adunărilor, şi a stării fondurilor.

În privinţa persoanelor care compun adunările, ele sunt din toate ocupaţiile — muncitori şi medici, elevi şi profesori, casnice şi oameni de societate. În general sunt serioşi, dar au fost nemulţumiţi ani de zile şi Îl căutau pe Dumnezeu şi să-şi satisfacă sufletele înfometate. Sunt din toate denominaţiile — baptişti, presbiterieni, catolici, episcopali, evrei; şi un mare procent au fost odată agnostici. De asemenea, sunt din toate naţionalităţile: englezi, scoţieni, irlandezi, francezi, italieni, chinezi, japonezi etc. Într-adevăr, găsim că peste tot în lume există o clasă de oameni inteligenţi care înfometează după Dumnezeu, dreptate şi Adevăr, şi care n-au găsit nimic satisfăcător în crezuri, dar găsesc acum că Biblia îi mulţumeşte.

Aici, ca şi în altă parte, suntem întrebaţi dacă aceste adunări sunt limitate la America. Noi răspundem, nu, nicidecum!”

Aceste adunări se pot găsi peste tot în Marea Britanie, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Grecia, Norvegia, Suedia, Danemarca, India, China, Japonia, Australia, Africa de Sud, precum şi în Canada şi în Statele Unite. De fapt, statutul originar al asociaţiei a fost britanic, sediul fiind în Londra. Statutul internaţional al lucrării este motivul pentru acel aspect al numelui asociaţiei.

Este bine înţeles că mulţi dintre aceşti studenţi ai Bibliei au fost nesatisfăcuţi când au studiat Biblia din diferite puncte de vedere denominaţionale, iar acum sunt satisfăcuţi, şi suntem întrebaţi cum explicăm aceasta. Folosim noi aceeaşi Biblie? Sau cum se explică faptul că presbiterienii, baptiştii, metodiştii etc., pot obţine o lumină mai clară din studiile Asociaţiei Internaţionale a Studenţilor Bibliei decât din liniile şi adunările lor denominaţionale?

Există o deosebire. Fiecare denominaţie caută să-şi susţină propriile tradiţii ale trecutului, dintre care unele sunt adevărate iar altele false. Dar în metodele noastre toate predilecţiile denominaţionale sunt ignorate. Nu ne oprim să întrebăm ce a învăţat fratele Calvin sau fratele Wesley, nici ce au învăţat alţii dinaintea lor sau de atunci încoace. Mergem la învăţăturile lui Cristos, ale apostolilor şi ale profeţilor şi ignorăm orice altă învăţătură. Este adevărat, toate denominaţiile pretind mai mult sau mai puţin că fac aceasta, dar ele sunt mai mult sau mai puţin împiedicate de tradiţiile şi crezurile lor. Ele privesc prin ochelari coloraţi. Noi ignorăm toate acestea şi ne străduim să privim Cuvintele de Inspiraţie doar în lumina contextului, sau în lumina reflectată de alte pasaje scripturale.

Mai este un motiv pentru care poziţia noastră este binecuvântată de Dumnezeu — a sosit timpul menţionat în Scripturi, când cei înţelepţi din poporul lui Dumnezeu să înţeleagă. Scripturile arată ceea ce toţi oamenii încep să-şi dea seama în mod clar — că ne aflăm în zorile Noii Dispensaţii. Toate invenţiile minunate din ultimii optzeci de ani întăresc mărturia că acestea sunt razele prevestitoare ale Noii Dispensaţii; iar acum, când aceste binecuvântări pământeşti sunt în creştere, este timpul despre care Dumnezeu a promis că va da iluminare specială în privinţa Cuvântului şi Planului Său, pe care El declară că le-a ţinut intenţionat sub un văl, o taină parţială. Taina lui Dumnezeu trebuie să se sfârşească, în întregime, şi Planul lui Dumnezeu trebuie să fie descoperit în această Nouă Dispensaţie care deja se iveşte.

De asemenea suntem întrebaţi: Este Asociaţia InternaţionalĂ a Studenţilor Bibliei afiliată uneia din organizaţiile sau crezurile obişnuite?

Nu este. În mod intenţionat evităm orice astfel de piedici în gândire. Totuşi, avem simpatie faţă de toţi creştinii de orice crez. Ne dăm seama că diferitele denominaţii au fost organizate, nu cu scopul de a despărţi şi tulbura turma Domnului, ci fiecare în străduinţa de a găsi lumina şi Adevărul. Îndemnăm pe toţi creştinii să ignore toate cătuşele şi capriciile, şi subliniem că există o singură Biserică şi un singur Cap al Bisericii.

Adunările noastre publice se ţin de preferinţă în săli mari publice, teatre etc., căci acestea se dovedesc a fi locuri obişnuite de întâlnire pentru oamenii de toate credinţele, precum şi pentru aceia fără nici o înclinaţie denominaţională — toţi cei care caută Adevărul, nesatisfăcuţi de hoaspele cu care s-au străduit să se hrănească de ceva timp.

Ni se spune adesea că interesul şi comentariile considerabile sunt legate de faptul că asociaţia noastră face în mod constant publicitate la adunările ei, cu intrarea liberă şi fără colecte”. Acesta a devenit un semn distinctiv pentru asociaţia noastră, fiindcă este atât de deosebit faţă de practica obişnuită; şi s-a cerut o explicaţie în privinţa obiectivului acesteia şi cum ne descurcăm fără bani, sau cum se adună bani pentru a acoperi cheltuielile, care adesea sunt destul de mari.

Ca oameni cugetători, am observat timp de ani de zile că problema banilor este problema arzătoare în aproape toate adunările religioase. Membrii bisericii sunt de obicei evaluaţi după măsura bunăvoinţei lor, sau chiar mai mult, iar colectele publice se fac în special pentru a mulge caprele” — pentru a aduna bani de la cei lumeşti. Noi nu găsim că această metodă are aprobare scripturală şi căutăm să urmăm învăţăturile şi exemplul lui Isus şi al apostolilor.

Lucrarea pornită pe linia acestor exemple cu treizeci de ani în urmă pare să se recomande tuturor studenţilor Bibliei. Ei au primit ajutor fără obligaţii; ei sunt bucuroşi să dea ajutor altora fără bani, fără preţ, fără colectă. Colectele nu se găsesc a fi necesare. Asociaţia primeşte orice contribuţii îi sunt trimise pentru continuarea lucrării. Astfel de bani nu sunt puşi în Fondul de bază, nici nu sunt consumaţi pentru clădiri scumpe, ci sunt consumaţi promp, larg, pentru diseminarea literaturii gratuite şi pentru a ţine adunări publice gratuite. Asociaţia este mulţumită să cheltuie ceea ce Domnul îi trimite astfel, şi nu intră în datorii sau nu face apeluri pentru mai mulţi bani.

Fiecare adunare locală, când aranjează adunări publice, urmează aceeaşi cale. Totuşi, în cazul unor adunări noi, sau al celor slabe din punct de vedere financiar, asociaţia generală ajută la cheltuieli. Toate serviciile conduse de vorbitorii care reprezintă asociaţia şi sub auspiciile ei, sunt strict gratuite.

Din moment ce voi nu adunaţi pe oameni în diferite denominaţii şi din moment ce Asociaţia InternaţionalĂ a Studenţilor Bibliei nu are alt crez decât Biblia, ce aţi zice de faptul că Asociaţia voastră are ca scop să adune pe oameni în ea, şi ce aţi răspunde dacă aţi fi acuzaţi că încercaţi să formaţi o nouă denominaţie pe socoteala altora”, ar putea fi întrebarea.

Asociaţia noastră se străduieşte să aducă pe toţi creştinii în relaţie cu Domnul Isus Cristos, ca membri ai Lui. Noi recunoaştem că diferitele denominaţii conţin oameni ai lui Dumnezeu adevăraţi şi suntem în deplină simpatie cu aceştia, şi suntem bucuroşi să cooperăm cu ei în orice fel, pentru propăşirea lucrării Domnului în armonie cu Scripturile. Singura noastră împotrivire la sectarism este că el încearcă să despartă poporul Domnului, insistă asupra teoriilor din Veacurile Întunecate şi refuză să recunoască Biblia ca autoritatea cea mai înaltă. Îndemnăm pe creştini să apere Caracterul, Planul şi Cuvântul divin, chiar dacă aceasta ar însemna împotrivire şi persecuţie din partea celor cu un spirit sectar.

Asociaţia InternaţionalĂ a Studenţilor Bibliei lucrează în mod special pentru unitate creştină, pe baza Bibliei, în armonie cu cuvintele apostolului, că Printr-un singur duh, noi toţi am fost botezaţi într-un singur trup”. 1 Cor. 12:13.

Asociaţia Tribuna Poporului

Aceasta este o asociaţie afiliată, organizată să conducă interesele şi afacerile Casei Credinţei din Statul New York, şi de la acel centru, potrivit cerinţei legilor acelui Stat, ea îndrumă interesele studenţilor Bibliei în privinţa adunărilor publice, punând la dispoziţie gratuit vorbitori şi literatură.

Societatea de Biblii Şi tratate Turnul

de Veghere

Aceasta este organizaţia de bază, prin care sunt furnizaţi banii pentru toate părţile lucrării. Acolo trebuie făcute toate donaţiile voluntare pentru lucrare.

Fratele Charles Taze Russell este preşedintele tuturor acestor trei organizaţii. Ziarele şi publicul se referă la el în mod frecvent cu titlurile reverend”, domnul” şi doctor”; dar el preferă să fie cunoscut ca frate” şi pastor”, fiindcă aceştia sunt termeni biblici.