Vol. 20, Septembrie-Octombrie 2013, Nr. 6 


Un text sugerat pentru anul 1913

R 5155W. T. 1 ianuarie 1913 (pag. 6)

Sugerăm tuturor cititorilor Turnului de Veghere ca text special pentru acest an cuvintele psalmistului: Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui faţă de mine? Voi înălţa paharul mântuirilor şi voi chema Numele Domnului. Îmi voi împlini jurămintele făcute Domnului în faţa întregului Său popor”. Ps. 116:12-14.

De câteva luni, editorul acestui jurnal a încercat planul de a se gândi la acest text în momentul când se trezeşte dimineaţa. El a găsit că este de foarte mare ajutor, şi acum îl sugerează tuturor cititorilor acestui jurnal.

Cât de potrivit este ca fiecare zi să înceapă cu întrebarea care sunt posibilităţile noastre de serviciu sau de sacrificiu în cauza Domnului! Ce este mai potrivit decât să ne amintim beneficiile pe care le-am primit, precum şi cele pe care sperăm să le primim de la îndurătorul nostru Tată ceresc? Ce ar putea fi mai potrivit decât să hotărâm din nou în fiecare dimineaţă să luăm paharul mântuirii, amintindu-ne că paharul mântuirii este paharul suferinţei, paharul încercării — paharul Lui — paharul comuniunii sau părtăşiei în suferinţele lui Cristos? Cum a zis Învăţătorul, aşa să zicem şi noi, în fiecare zi: Paharul pe care Tatăl Mi l-a dat, oare să nu-l beau?”

Ce este mai potrivit decât ca fiecare dintre noi să fim bucuroşi să-L urmăm pe Învăţătorul nostru, fiind făcuţi părtaşi la suferinţele lui Cristos, ca să fim părtaşi şi la slava Sa? Ce ar putea fi mai potrivit decât ca primele gânduri când ne trezim să fie la Angajamentul pe care l-am făcut Domnului, şi ca acele gânduri să fie deschise faţă de toată adunarea poporului Domnului? Noi nu vom ţine în secret chestiunea Angajamentului nostru, nici chestiunea ascultării noastre, ci ne vom stimula unul pe altul pe calea cea bună.

Mai mult, chemăm numele Domnului pentru ajutor, asistenţă, pentru ca vorbele gurii noastre, meditaţiile inimii noastre şi conduita vieţii noastre de-a lungul zilei să poată fi plăcute şi acceptabile în ochii Domnului. Ziua începută astfel va fi desigur o zi fericită pentru cei care au făcut angajamentul deplinei consacrări Domnului. Şi ce gând fericitor avem în legătură cu aceasta; şi anume, că atâţia dintre iubiţii fraţi şi surori pot în acelaşi timp să-şi ridice inimile în mulţumire şi să ia din nou hotărâri.