Vol. 18, Noiembrie-Decembrie 2010, Nr. 1

DE CE EXISTĂ DIVERSITATE ÎN POPORUL DOMNULUI

“”Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai, pe care să nu-l fi primit?” 1 Cor. 4:7 .

R 5284-a W. T. 1 august 1913 (pag. 231)

Alt fel de diversitate

Marele Maestru face o lucrare cu noi. El ne cizelează şi ne modelează. Ne face ceea ce suntem. În consecinţă, să nu ne lăudăm. Fiecare dintre noi are o oarecare măsură de personalitate însă, şi dacă este prea multă împotrivire în piatră, aceasta va fi abandonată. După cum îndeamnă apostolul Petru, trebuie să ne smerim sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca să ne poată înălţa la vremea cuvenită. Acelaşi apostol ne reaminteşte de asemenea că trebuie să privim în sus la Dumnezeu şi să-I aducem laudă pentru tot ceea ce avem şi suntem. 1 Pet. 5:6; 4:11.

Noi suntem conlucrători cu Dumnezeu. Îi aducem lui Dumnezeu laudă pentru că ne-a făcut să ne deosebim de ceea ce am fost, că ne face să ne deosebim tot mai mult pe zi ce trece, şi că El va continua lucrarea bună pe măsură ce trec zilele şi căutăm să facem voia Lui. Ce avem noi al nostru? Nimic! Am fost complet morţi prin neascultarea Tatălui Adam; am fost născuţi în această stare, neavând nici un drept la viaţă veşnică. Dar Dumnezeu are un Plan care include toată lumea în aranjamentul lui de binecuvântare. El ne-a oferit nouă binecuvântările celui mai înalt aspect al acestui Plan şi ne-a invitat să venim la El înaintea lumii. Şi aceasta o primim prin harul Său.