Cântarile Mileniului


⤡ Ecran Mare

120.  ÎN lanţuri şi-n întuneric

1
ÎN lanţuri şi-n întuneric
Aşteptam lumina Ta;
Purtam lanţul rătăcirii,
Prin noaptea-ntunecată.
Acum în plină lumină,
Pace şi fericire,
Scutit de păcat şi teamă,
Vezi, o ce mântuire.

2
Ştim Doamne, sigur, că Tu vii,
În plina Ta mărire,
Mireasa o vei îmbrăca
În veşminte-aurite.
Prezicerea profeţilor
Tot mereu se aude,
Că vine-mpărăţia Ta,
Ziua de bucurie.

3
Numele Tău va răsuna,
Pe pământ în tot locul
Şi s-apropia de Tine,
De pe pământ tot omul.
Va sosi viaţa de veci
Şi ei iarăşi vor vedea,
Faţa Ta zâmbind către ei
Din 'nălţimi ca stelele.

4
Cristos cu Turma Sa mică
Alungă-ntunericul,
Şi lumea îşi va cunoaşte
Pe măritul ei Rege.
Ziua mare profeţită
Va aduce linişte,
Dacă Împăratul păcii
Domnia va începe.

× A+ A-

120.  ÎN lanţuri şi-n întuneric

1
ÎN lanţuri şi-n întuneric
Aşteptam lumina Ta;
Purtam lanţul rătăcirii,
Prin noaptea-ntunecată.
Acum în plină lumină,
Pace şi fericire,
Scutit de păcat şi teamă,
Vezi, o ce mântuire.

2
Ştim Doamne, sigur, că Tu vii,
În plina Ta mărire,
Mireasa o vei îmbrăca
În veşminte-aurite.
Prezicerea profeţilor
Tot mereu se aude,
Că vine-mpărăţia Ta,
Ziua de bucurie.

3
Numele Tău va răsuna,
Pe pământ în tot locul
Şi s-apropia de Tine,
De pe pământ tot omul.
Va sosi viaţa de veci
Şi ei iarăşi vor vedea,
Faţa Ta zâmbind către ei
Din 'nălţimi ca stelele.

4
Cristos cu Turma Sa mică
Alungă-ntunericul,
Şi lumea îşi va cunoaşte
Pe măritul ei Rege.
Ziua mare profeţită
Va aduce linişte,
Dacă Împăratul păcii
Domnia va începe.

Spre Slava Sa