Cântarile Mileniului


⤡ Ecran Mare

155.  A nu fi nimic, nimic

1
A nu fi nimic, nimic,
Stând la picioarele Lui
Ca şi un vas stricat şi gol,
Ce e al Măiestrului.
El m-ar umplea desigur,
Că slujindu-I în toate Lui,
Ar curge peste mine
Sfântă-ndurarea Lui.

Corul
A nu fi nimic, nimic,
Stând la picioarele Lui
Ca şi un vas stricat şi gol,
Ce e-al Măiestrului.

2
A nu fi nimic, nimic
Şi purtat de mâna Lui,
A sta înaintea uşii,
Ascultând porunca Lui,
Ar fi un mijloc numai,
Carele să-L preamărească,
A aştepta-n linişte,
Până ce mă cheamă.

3
A nu fi nimic, nimic,
Să m-ardă chiar ruşinea,
Aş jura-n praf numai pe El,
Să Îl cunoască lumea.
Mai bine-a nu fi nimic,
Să răsune cântările:
"Tot binele-i de la EL,
Fie-I Lui mărire!"

× A+ A-

155.  A nu fi nimic, nimic

1
A nu fi nimic, nimic,
Stând la picioarele Lui
Ca şi un vas stricat şi gol,
Ce e al Măiestrului.
El m-ar umplea desigur,
Că slujindu-I în toate Lui,
Ar curge peste mine
Sfântă-ndurarea Lui.

Corul
A nu fi nimic, nimic,
Stând la picioarele Lui
Ca şi un vas stricat şi gol,
Ce e-al Măiestrului.

2
A nu fi nimic, nimic
Şi purtat de mâna Lui,
A sta înaintea uşii,
Ascultând porunca Lui,
Ar fi un mijloc numai,
Carele să-L preamărească,
A aştepta-n linişte,
Până ce mă cheamă.

3
A nu fi nimic, nimic,
Să m-ardă chiar ruşinea,
Aş jura-n praf numai pe El,
Să Îl cunoască lumea.
Mai bine-a nu fi nimic,
Să răsune cântările:
"Tot binele-i de la EL,
Fie-I Lui mărire!"

Spre Slava Sa