Spre Slava Sa


⤡ Ecran Mare

16.  Nu te-ndoi, ci crede

1.
Nu te-ndoi, ci crede că dincolo de nori
E-un soare și mai dulce și mai strălucitor
Nu norul este veșnic, ci sorele-i acel
Ce-nvinge și rămâne stăpân în urmă el.

2.
Nu te uita la tine, că eşti așa de slab,
Nici la vrăjmaşul care te-ar nimici degrab.
Nu te uita la ziduri, la porţile de fier,
La ura ce scrâşneşte, ci uită-te la cer!

3.
Nu te-ndoi, ci crede că dincolo de tot
Veghează Dumnezeul puternic, Savaot,
Că nici un păr nu-ţi cade, şi nici o clipă nu-i,
Că nu-i nici o-ncercare, decât prin voia Lui.

4.
Iar dacă crezi puternic, nimica nu-i spre rău,
Ci totul se va-ntoarce spre-un şi mai bine-al tău.
Nu te-ndoi, ci crede că-n ceasul cel mai greu,
Clipită de clipită veghează Dumnezeu.

× A+ A-

16.  Nu te-ndoi, ci crede

1.
Nu te-ndoi, ci crede că dincolo de nori
E-un soare și mai dulce și mai strălucitor
Nu norul este veșnic, ci sorele-i acel
Ce-nvinge și rămâne stăpân în urmă el.

2.
Nu te uita la tine, că eşti așa de slab,
Nici la vrăjmaşul care te-ar nimici degrab.
Nu te uita la ziduri, la porţile de fier,
La ura ce scrâşneşte, ci uită-te la cer!

3.
Nu te-ndoi, ci crede că dincolo de tot
Veghează Dumnezeul puternic, Savaot,
Că nici un păr nu-ţi cade, şi nici o clipă nu-i,
Că nu-i nici o-ncercare, decât prin voia Lui.

4.
Iar dacă crezi puternic, nimica nu-i spre rău,
Ci totul se va-ntoarce spre-un şi mai bine-al tău.
Nu te-ndoi, ci crede că-n ceasul cel mai greu,
Clipită de clipită veghează Dumnezeu.

Cântarile Mileniului