Cântarile Mileniului


⤡ Ecran Mare

34.  VENIŢI, iar să mergem drumul nostru

1
VENIŢI, iar să mergem drumul nostru,
Las' treacă anii.
Să nu stăm până ce Domnul S-arată
Şi voia Sa sfântă, scopul va ajunge.
Semnul credinţei
E lucru cu zel fierbinte
Şi cu nădejde.

2
Viaţa noastră ca un vis trece,
Timpurile curg,
Iar clipele fug, să nu stăm în pace!
Grăbiţi-vă, căci noaptea acum a trecut
Şi anul jubilar
S-apropie de uşi,
Zorile s-au ivit.

3
O, dacă-n sfârşit de ziua asta,
Am zice cu toţi:
Calea-i sfârşită, lupta ni-este gata.
Măcar dacă-n scurt, ne-ar zice 'Nvăţătorul:
"Bine serv credincios!
Vino în bucurii
Şi şezi pe Tronul Meu".

× A+ A-

34.  VENIŢI, iar să mergem drumul nostru

1
VENIŢI, iar să mergem drumul nostru,
Las' treacă anii.
Să nu stăm până ce Domnul S-arată
Şi voia Sa sfântă, scopul va ajunge.
Semnul credinţei
E lucru cu zel fierbinte
Şi cu nădejde.

2
Viaţa noastră ca un vis trece,
Timpurile curg,
Iar clipele fug, să nu stăm în pace!
Grăbiţi-vă, căci noaptea acum a trecut
Şi anul jubilar
S-apropie de uşi,
Zorile s-au ivit.

3
O, dacă-n sfârşit de ziua asta,
Am zice cu toţi:
Calea-i sfârşită, lupta ni-este gata.
Măcar dacă-n scurt, ne-ar zice 'Nvăţătorul:
"Bine serv credincios!
Vino în bucurii
Şi şezi pe Tronul Meu".

Spre Slava Sa