Cântarile Mileniului


⤡ Ecran Mare

405.  DOAMNE Dumnezeul nostru

1
DOAMNE Dumnezeul nostru,
Cât de minunat ești, al Tău nume,
Peste faţa lumii lumină strălucește,
(:Mai presus cu mult de ceruri
Slava Ta răzbate.:)

2
Din guri de copii
Tu Doamne Îți faci apărare
Contra celora potrivnici
Plini de îngâmfare
(:Şi-amuţeşti vrăjmaşul
Dornic după răzbunare.:)

3
L-ai făcut mai jos puţin
Decât îngeri Doamne,
L-ai încununat cu slavă
Şi puteri depline,
(:I-ai dat peste-a Tale lucruri
Deplină domnie.:)

Oile şi boii-n turmă,
Fiarele pe toate,
Păsări, peşti şi tot ce calea
Mărilor străbate,
(:Doamne al Tău nume-n lume
Cât de minunat e.:)

× A+ A-

405.  DOAMNE Dumnezeul nostru

1
DOAMNE Dumnezeul nostru,
Cât de minunat ești, al Tău nume,
Peste faţa lumii lumină strălucește,
(:Mai presus cu mult de ceruri
Slava Ta răzbate.:)

2
Din guri de copii
Tu Doamne Îți faci apărare
Contra celora potrivnici
Plini de îngâmfare
(:Şi-amuţeşti vrăjmaşul
Dornic după răzbunare.:)

3
L-ai făcut mai jos puţin
Decât îngeri Doamne,
L-ai încununat cu slavă
Şi puteri depline,
(:I-ai dat peste-a Tale lucruri
Deplină domnie.:)

Oile şi boii-n turmă,
Fiarele pe toate,
Păsări, peşti şi tot ce calea
Mărilor străbate,
(:Doamne al Tău nume-n lume
Cât de minunat e.:)

Spre Slava Sa