Cântarile Mileniului


⤡ Ecran Mare

413.  ÎN vremea lunii a şasea îngerul Gabriel

1
ÎN vremea lunii a şasea îngerul Gabriel,
În Galileea, Nazaret, trimis de Dumnezeu,
A fost către o tânără, fecioara Maria,
Logodită cu un bărbat ce Iosif se numea.

2
După ce a intrat la ea i-a vorbit aşa dar:
Plecăciune, căreia ţi s-a făcut mare har,
Căci, Domnul nostru Dum-nezeu este azi cu tine,
Binecuvântată eşti tu acum între femei.

3
Şi după ce i s-a vorbit, tare s-a tulburat,
Atunci Maria singură în sine s-a-ntrebat:
Ce poate să însemneze această urare?
Îngerul i-a răspuns: ai căpătat îndurare.

4
Vei rămânea însărcinată, îngerul i-a spus
Şi pruncul care-l vei naşte se va numi Isus.
El se va mai chema şi Fiul Celui Prea-Înalt,
Căci scaunul tatălui Său David, îi va fi dat.

5
Peste casa tatălui Său David va-mpărăţi,
Împărăţia Lui nu va avea nicicând sfârşit.
Cum se va face aceasta, eu nu ştiu de bărbat?
Atunci, îngerul Mariei astfel i-a cuvântat:

6
Duhul cel sfânt din cer peste tine se coboară
Şi puterea Celui Prea-nalt te va umbri.
De-aceea Sfântul care se va naşte din tine
Se va numi de către toţi Fiul lui Dumnezeu.

7
Iată că şi Elisabeta rudenia ta,
A zămislit acum la bătrâneţe-un fiu şi ea,
Căci nimic nu e cu nepunţă la Dumnezeu.
Iată, roaba Domnului fă după cuvântul Tău.

× A+ A-

413.  ÎN vremea lunii a şasea îngerul Gabriel

1
ÎN vremea lunii a şasea îngerul Gabriel,
În Galileea, Nazaret, trimis de Dumnezeu,
A fost către o tânără, fecioara Maria,
Logodită cu un bărbat ce Iosif se numea.

2
După ce a intrat la ea i-a vorbit aşa dar:
Plecăciune, căreia ţi s-a făcut mare har,
Căci, Domnul nostru Dum-nezeu este azi cu tine,
Binecuvântată eşti tu acum între femei.

3
Şi după ce i s-a vorbit, tare s-a tulburat,
Atunci Maria singură în sine s-a-ntrebat:
Ce poate să însemneze această urare?
Îngerul i-a răspuns: ai căpătat îndurare.

4
Vei rămânea însărcinată, îngerul i-a spus
Şi pruncul care-l vei naşte se va numi Isus.
El se va mai chema şi Fiul Celui Prea-Înalt,
Căci scaunul tatălui Său David, îi va fi dat.

5
Peste casa tatălui Său David va-mpărăţi,
Împărăţia Lui nu va avea nicicând sfârşit.
Cum se va face aceasta, eu nu ştiu de bărbat?
Atunci, îngerul Mariei astfel i-a cuvântat:

6
Duhul cel sfânt din cer peste tine se coboară
Şi puterea Celui Prea-nalt te va umbri.
De-aceea Sfântul care se va naşte din tine
Se va numi de către toţi Fiul lui Dumnezeu.

7
Iată că şi Elisabeta rudenia ta,
A zămislit acum la bătrâneţe-un fiu şi ea,
Căci nimic nu e cu nepunţă la Dumnezeu.
Iată, roaba Domnului fă după cuvântul Tău.

Spre Slava Sa