Cântarile Mileniului


⤡ Ecran Mare

414.  NOAPTEA trece acuma-s zori

1
NOAPTEA trece acuma-s zori
Soarele trece peste nori,
Acum ne odihnim.
Ascultă trâmbiţa sunând,
Glasuri departe răsunând
Bucurie vestind.

2
Recolta se va secera,
Cei adormiţi vor învia,
În chipul Domnului.
Trăi-vor de moarte scutiţi,
În veci de veci şi fereciţi
În universul Lui.

3
În chipul cel mai minunat,
Proorocii sfinţi au arătat
De mult această zi.
Patriarhii şi-apostolii
Ştiau, spuneau că va veni,
Această scumpă zi.

4
Acum primesc răsplata lor
Toţi credincioşii Domnului
Pentru că I-au servit;
Întreg pământul e al lor
Şi umple tot gloria lor,
Sunt mari şi fericiţi.

× A+ A-

414.  NOAPTEA trece acuma-s zori

1
NOAPTEA trece acuma-s zori
Soarele trece peste nori,
Acum ne odihnim.
Ascultă trâmbiţa sunând,
Glasuri departe răsunând
Bucurie vestind.

2
Recolta se va secera,
Cei adormiţi vor învia,
În chipul Domnului.
Trăi-vor de moarte scutiţi,
În veci de veci şi fereciţi
În universul Lui.

3
În chipul cel mai minunat,
Proorocii sfinţi au arătat
De mult această zi.
Patriarhii şi-apostolii
Ştiau, spuneau că va veni,
Această scumpă zi.

4
Acum primesc răsplata lor
Toţi credincioşii Domnului
Pentru că I-au servit;
Întreg pământul e al lor
Şi umple tot gloria lor,
Sunt mari şi fericiţi.

Spre Slava Sa