Cântarile Mileniului


⤡ Ecran Mare

424.  SUS în ceruri frumos cântă

1
SUS în ceruri frumos cântă,
Cum noi nici n-am auzit,
Îngerii cu faţa blândă
Cântă Mielului iubit.
Cu umilinţa pe feţe
Cântă-ntr-una şi-L slăvesc
Intonând imnuri măreţe
Mielului dumnezeiesc.

Corul
Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul
Cântă-ngerii,
Dar ei nu pot simţi
Bucuria mântuirii.
Despre scumpa Lui mântuire
Noi o să-I cântăm
Când în slavă-n fericire,
Cu Isus ne aflăm.

2
Dar mai aud o cântare
Bunului meu Salvator
Ce-o cântă-o mulţime mare,
Mărirea-i cântarea lor.
El e poporul ostenit
Ce din necaz a venit
Şi hainele şi le-a spălat,
În sânge şi le-a albit.

3
Nu sunt înger aicea, eu,
Dar aceasta ştiu bine,
Că spre slava Domnului meu
Voi cânta, când El vine.
Iubirea Lui o voi mări
Ce se-arătă pe Calvar
Unde El cu bucurie
A golit al Său pahar.

4
Îngerii o să asculte
Şi toată oştirea lor,
Ca un vuiet de-ape multe
E cântarea sfinţilor;
Cântarea cea minunată
A lui Moise, a Mielului
Prin care se va completa
Golul universului.

× A+ A-

424.  SUS în ceruri frumos cântă

1
SUS în ceruri frumos cântă,
Cum noi nici n-am auzit,
Îngerii cu faţa blândă
Cântă Mielului iubit.
Cu umilinţa pe feţe
Cântă-ntr-una şi-L slăvesc
Intonând imnuri măreţe
Mielului dumnezeiesc.

Corul
Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul
Cântă-ngerii,
Dar ei nu pot simţi
Bucuria mântuirii.
Despre scumpa Lui mântuire
Noi o să-I cântăm
Când în slavă-n fericire,
Cu Isus ne aflăm.

2
Dar mai aud o cântare
Bunului meu Salvator
Ce-o cântă-o mulţime mare,
Mărirea-i cântarea lor.
El e poporul ostenit
Ce din necaz a venit
Şi hainele şi le-a spălat,
În sânge şi le-a albit.

3
Nu sunt înger aicea, eu,
Dar aceasta ştiu bine,
Că spre slava Domnului meu
Voi cânta, când El vine.
Iubirea Lui o voi mări
Ce se-arătă pe Calvar
Unde El cu bucurie
A golit al Său pahar.

4
Îngerii o să asculte
Şi toată oştirea lor,
Ca un vuiet de-ape multe
E cântarea sfinţilor;
Cântarea cea minunată
A lui Moise, a Mielului
Prin care se va completa
Golul universului.

Spre Slava Sa