Spre Slava Sa


⤡ Ecran Mare

61.  De ce porți tu povara?

1.
De ce porți tu povara atâtor îndoieli?
Cuvântul Meu e veșnic și pe pământ și-n cer.
Eu pot să-ți dau credință chiar dacă tu ești slab,
Dar nu privi la tine, copilul Meu cel drag!
Eu pot să-ți dau putere când tu ești în durere
Dar nu privi la valuri, ci cheamă-Mă degrab’!
Așteaptă cu credință, că Eu dau biruință
Da, Eu și nimeni altul sunt izbăvirea ta.

2.
De ce porți tu povara atâtor deznădejdi,
De ce-ți pierzi tu răbdarea, când știi că Eu veghez?
O, spune-Mi totul Mie, și jos la crucea Sa
Te chem să-ți lași povara oricare ar fi ea.
O, vino în lumină, odihna Mea-i deplină,
Eu pot să-ți dau răbdare, Eu pot să te-ntăresc.
Eu pot să-ți dau vedere și să revărs putere
Iar tu cu bucurie ai să mă proslăvești.

3.
De ce cazi tu adesea învins de-ngrijorări,
Și te iei după temeri când ești în încercări?
Când Eu sunt peste toate, și totul e al Meu
Când ești în a Mea mână, iar Eu sunt Dumnezeu.
Eu te-am ales din lume, Eu te-am chemat pe nume
Tu uită-te la țintă, la Fiul Meu iubit.
El a învins păcatul, și moartea, și robia
În El de vei rămâne, așa vei birui!

× A+ A-

61.  De ce porți tu povara?

1.
De ce porți tu povara atâtor îndoieli?
Cuvântul Meu e veșnic și pe pământ și-n cer.
Eu pot să-ți dau credință chiar dacă tu ești slab,
Dar nu privi la tine, copilul Meu cel drag!
Eu pot să-ți dau putere când tu ești în durere
Dar nu privi la valuri, ci cheamă-Mă degrab’!
Așteaptă cu credință, că Eu dau biruință
Da, Eu și nimeni altul sunt izbăvirea ta.

2.
De ce porți tu povara atâtor deznădejdi,
De ce-ți pierzi tu răbdarea, când știi că Eu veghez?
O, spune-Mi totul Mie, și jos la crucea Sa
Te chem să-ți lași povara oricare ar fi ea.
O, vino în lumină, odihna Mea-i deplină,
Eu pot să-ți dau răbdare, Eu pot să te-ntăresc.
Eu pot să-ți dau vedere și să revărs putere
Iar tu cu bucurie ai să mă proslăvești.

3.
De ce cazi tu adesea învins de-ngrijorări,
Și te iei după temeri când ești în încercări?
Când Eu sunt peste toate, și totul e al Meu
Când ești în a Mea mână, iar Eu sunt Dumnezeu.
Eu te-am ales din lume, Eu te-am chemat pe nume
Tu uită-te la țintă, la Fiul Meu iubit.
El a învins păcatul, și moartea, și robia
În El de vei rămâne, așa vei birui!

Cântarile Mileniului