Download PDF

INTEGRITATEA ȘI CONȘTIINȚA

INTEGRITATEA = onest, sincer, necorupt, moral. Putere, temeinicie. In contextul unei constructii, integritatea cladirii se refera la o structura interna suficient de puternică care sustine intreaga greutate.

Pentru creștin înseamnă tăria noastră internă de caracter. Neprihănirea, onestitatea inimii, a minții și a motivelor.

Integritatea = tarie interioara.

Conștiința =

“Ce a spus pastorul Russell” = cartea cu intrebari pagina757

Întrebare: “Ce este conștiința? R: Omul, atunci când a fost creat a fost înzestrat cu însușiri morale care ne ajuta să deosebim binele și răul … . Simtul de a discerne binele și răul, a fost din păcate erodat și stricat de secolele lungi ale experiențelor rasei cu păcatul, răul și degradarea, până când conștiința in sine nu mai este un ghid sigur pentru a directiona afacerile vieții. Conștiința, chiar și a celor mai buni, este uneori eronată și îndoielnică. Prin urmare, in tocmai cum ceasurile trebuie să fie reglate dupa timpul standard, tot asa si conștiința noastră necesită o reglare constantă dupa un anumit standard de moralitate și dreptate – care este Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia.

Principiile = sunt ca o lege care nu se neschimbă. Instrucțiunile pentru creștin sunt din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Noi trebuie sa studim si sa reflectam la aceste principii si sa le punem în practică și apoi sa invatam pe măsură ce încercăm să le aplicăm (sau nu), în viața noastră reală, în experiențele și interacțiunile zilnice.

Principiile sunt menite să ne ghideze sau să ne educe conștiințele. Voința este aceea care controlează gândurile, cuvintele și conduita conform conștiinței noastre ghidate de principii. Acest lucru produce caracter. Integritatea este atunci când toate acestea se conformează voinței lui Dumnezeu ca un curs constant și neclintit în viață in functie de capacitatea fiecăruia.

In cartea cu intrebari pagina 253 (1914) “Nu e niciodata greșit în a-ți urma conștiința, chiar dacă s-ar putea să te ducă in rătăcire. Faci bine in a-ti urma conștiința cu orice preț. Deci Dumnezeu nu trage la răspundere pe nimeni pentru un păcat, daca persoana a facut tot ce a putut mai bine.”

Gândiți-vă la Gal. 2: 1-21:

Vs. 1-10 Intamplarea a avut loc devreme în vizita lui Pavel la Ierusalim, el subliniază în vs. 9 că Iacov, Petru și Ioan, aparent stîlpi în Biserică, si-au pus mainile peste el și Barnaba pentru a merge la neamuri și a predica Vestea Cea Bună.

Citim vs. 11-14. Notă. Rezistat, retras, frica, disimularea (ipocrizia), nu au procedat în mod drept, conform Adevărului.

Vs. 20 Motivul lui Pavel pentru apărarea adevărului Evangheliei, a fost personalizarea răscumpărarii pentru toți, și pentru el însuși “pentru mine”.

Ipocrizia, o lipsă de integritate, onestitate, o încălcare a conștiinței lor, deoarece știau mai bine, și că, prin experiență (Petru cu viziunea lui Dumnezeu cu privire la Corneliu!) si Barnaba lucrând cu Pavel printre convertiții dintre neamuri. Notă: Chiar dacă le lipsea integritatea în acest punct foarte important, totuși, ei, fără îndoială, și-au păstrat integritatea în alte privinte.

Aceasta înseamnă ca, Petru a avut suficientă integritate pentru a rezista persecutiilor din partea preoților pentru credința sa în Hristos și dorința de a predica Evanghelia. Cu toate acestea, in acest context, al unui mediu mai prietenos între frați, a cedat fricii de om, el a respectat mai mult omul decit pe Dumnezeu. Si-a încălcat conștiința de teama respingerii de către unii dintre frații pe care i-a respectat și/sau a lăsat raționamentele lor sofiste cu privire la ceea ce constituie credința față de Dumnezeu, pentru a-l separa în mod ipocrit de frații dintre neamuri.

Această teamă poate fi mai mare decât teama de rănire fizică! Isus a vorbit despre acest lucru în Matei 10:28 “Nu vă temeti de cei care ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeti-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă atât sufletul cât și trupul în gheenă.” Din fericire, credem că atât Petru, cât și Barnaba la un moment dat s-au pocăit de acest fapt.

Pavel și-a demonstrat integritatea caracterului prin faptul ca la pus pe Dumnezeu inainte, apoi Adevărul, si la urmă frații.

Întrebare 101 (1909): “Cât de mult putem sa ne înăbușim gandirea proprie cand e vorba de principiul supunerii? R: înăbușirea gandirii noastre este una și înăbușirea conștiinței noastre este ceva diferit. Dacă este vorba de a ne înăbuși fie conștiința sau gandirea, aș spune că ar fi mai bine să ne înăbușim gandirea proprie, pentru că nu trebuie să ne înăbușim conștiința.”

Vol. 6 pg. 508 “CONȘTIINȚA TESTUL FINAL” …”A asculta de conștiință înseamnă a face ceea ce ea crede că Domnul ca ar vrea să facem; și nu trebuie să tragem o concluzie cu privire la această chestiune fara sa cântărim cu atenție mărturia Cuvântului divin și să decidă în consecință.

Există oameni care permit ca frica și servilitatea să domine conștiința lor și să o deregleze ca busola adevărata. Un curs corect pentru poporul Domnului este de a-și îndruma conștiința – adică de a-și îndruma convingerea cu privire la ceea ce este drept și la ceea ce este greșit folosind Regula de Aur și prin toate instrucțiunile colaterale pe care Scripturile le oferă.”

În această experiență în Gal. 2 putem vedea ca unii frați că pot face pe alții să-și încalce conștiința. Scripturile indică faptul că poate exista păcat prin asociere, fie între indivizi sau chiar în grup:

2 Ioan 9-11, Vol. 6 pg. 302 “… să nu-l primiti in casa si sa nu-l salutati, caci cine il saluta participa la faptele lor rele.”

I Tim. 5:22 ” Să nu-ţi pui mînile peste nimeni cu grabă: şi să nu te faci părtaş păcatelor altora: pe tine însuţi păzeşte-te curat.”

I Cor. 5:6 ” Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala?

Rpt. 4209 (1908) “… Mai mult decât atât, drojdia nu se limiteză la unul, ci se răspândește la alții, astfel mulți pot fi pângăriti.”

(notă context din vss. 9-13 demonstrează că Pavel vorbeste despre responsabilitățile noastre re: asocieri)

În mod similar păcatul lui Acan relatat in Iosua 7. Rpt. 3091 “Dragostea lui pentru lucrurile condamnate nu numai că l-a costat viața, dar a adus un dezastru considerabil cauzei, la fel și cu noi, cel a cărui consacrare este pângărita și care iubește lumea rea prezentă, și e împotriva poruncilor divine încurajează în secret răul în viața sa, poate aduce un dezastru considerabil cauzei Domnului înainte ca păcatul secret să se manifeste…”

Faceti legătura cu 2 Cor. 7:12 “Aşa că, dacă v’am scris nu v’am scris nici din pricina celuice a făcut ocara, nici din pricina celui ce a suferit ocara, ci ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu.’

Apoc. 18:4 “Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!”

Iuda 12 “Sînt nişte stînci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără ruşine împreună cu voi,…” Aceasta implică posibilitatea lipsei de integritate în grup prin faptul că nu sunt suficient de conștienti spiritual sau capabili de a discerne spiritual sau suficient de neclintiti din punct de vedere spiritual pentru a face pașii potriviți în apărarea poporului Domnului.

În ceea ce privește aranjamentul Ecclesiei și conștiința personală / integritatea:

Notă: fr. Russell, care a introdus și a încurajat aranjamentul Ecclesiei, în conformitate cu mesajul secerisului a Domnului reintors, a subliniat mereu responsabilitatea INTEGRITĂȚII ȘI CONȘTIINȚEI personale ca fiind primordiala.

Vol. 6, în general – Organizarea Noii Creații, Ordinea și disciplina în Noua Creatură. Legea Noi Creaturi. Hotărârea Noi Creaturi.

Citim câteva citate:

Întrebare 232 (1909) “Dacă conștiința lui (a unui bătrîn ales într-o Ecclesie), nu i-ar permite să facă anumite lucruri, atunci ar fi potrivit sa spuna adunării ce gindeste si sa spună că, dacă ei vor, pot cere retragerea lui si că el ar face-o bucuros. Bătrînul nu trebuie să-și încalce conștiința pentru a servi adunarea, iar adunarea nu trebuie să-și încalce conștiința cerand bătrânului sa o servească. Bătrînul trebuie sa serveasca Biserica, dupa dorințelor ei, până la punctul unde conștiința obiecteaza. ”

Întrebare 254 (1915) Ca răspuns la o întrebare cu privire la alegerea unui individ neconsacrat, fratele Russell răspunde în parte: “… dar după ce problema a fost pe deplin pusă înaintea adunării, cei care văd calea cea dreaptă trebuie să stea în picioare pentru faptul că nimeni nu ar trebui să slujească în nici o calitate, cu excepția celui care este declarat ca un copil al lui Dumnezeu; și nimeni nu ar trebui să voteze pentru oricine, cu excepția celor care sunt pe deplin consacrat. Dacă acest lucru nu poate fi făcut de catre Biserică, atunci cei care sunt credincioși ar trebui să se retragă și cred că, conform aranjamentului Biblic, ei ar avea o binecuvântare mai mare.”

Rpt. 5501 (1914) “Libertatea crestină bazată pe principiu” fragmente:

(După Mt. 18:20 “în cazul în care doi sau trei se adună în numele meu …” și Luca 9:49, 50 “interzice-i să nu…”)

“Aici este un principiu general care sa ghideze si sa instruiască poporul lui Dumnezeu de astăzi cu privire la voința sa în probleme similare. Desigur, noi considerăm că aranjamentele noastre sunt cele mai plăcute Domnului, altfel nu le-am sustine. Dacă alții gândesc diferit, este responsabilitatea lor față de Domnul. Nu ne este ingăduit să le interzicem, ci Este pentru Domnul să-i binecuvânteze sau nu, în administrarea lucrării Sale în conformitate cu înțelepciunea Sa.

Cineva poate zice,” Oare n-ar duce aceasta gindire la impartirea adunări poporului Domnului în clase mai mici?” Răspundem că acest lucru trebuie să depindă de frații înșiși. Ei au dreptul să se întâlnească în doi sau trei sau în număr mai mare. Dacă vor găsi în avantajul lor să se întâlnească în grupuri mai mari, fără îndoială vor fi bucuroși să facă acest lucru. Aceasta înseamnă o mare libertate în biserică, în accord cu cuvântul și a spiritul învățării lui Isus prin intermediul apostolilor săi.

Frații care se întâlnesc intr-o adunare ar trebui să înțeleagă că, făcând acest lucru, renunță în mod corespunzător sau anulează din libertățile și privilegiile lor personale. Preferințele individuale trebuie să fie mai mult sau mai puțin supuse preferințelor adunarii. Chiar și majoritatea ar trebui să fie atenți la dorințele minorității și, dacă este posibil, ar trebui să modereze aranjamentele, astfel încât toți să poată fi mulțumiți în ceea ce privește vorbitorii și în ceea ce privește locul și caracterul întâlnirilor.

Nimeni nu ar trebui să ia în caonsiderare egoist doar propriile preferințe și bunăstare. Spiritul de cooperare, Regula de aur, spiritul iubirii, ar trebui să predomine. Este adevărat și acest lucru, toți cei plini de spiritul Învățătorului și care trăiesc aproape de el vor găsi părtășie unul cu altul în a da ceda preferintele personale în interesul întregului.

CONȘTIINȚA TREBUIE RESPECTATĂ

Singurele lucruri care nu pot fi cedate voinței majorității sunt chestiuni de conștiință. Nimeni nu trebuie să facă ceea ce crede că este păcat, nedreptate, greșit, chiar dacă toți ceilalți frați cred că este bine. Și nimeni nu trebuie să lase din vedere ceea ce dictează conștiința sa, chiar daca restul adunarii l-ar indruma astfel.

Conștiința trebuie întotdeauna respectată – niciodată să nu fie patata sau încălcată. Nici nu trebuie ca cineva care lucreaza dupa conștiinta lui sa a fie desconsiderat de frați, chiar dacă conștiința lor privește diferit problema. Dimpotrivă, curajul său de a-și păstra convingerile trebuie stimat.

Libertatea în trupul lui Hristos poate fi menținută pe aceste principii și vom avea binecuvântare in masura in care avem partasie cu fratii condusi de aceeasi simtire si cugete. Acolo unde părtășia nu este menținută, adunarea nu este nici de dorit, nici în armonie cu aranjamentul divin. Dar acolo unde frații consideră că este avantajos să se întâlnească în diferite adunari, se va găsi de obicei, credem, că inițial s-a exercitat o restricție prea mare a libertății personale și că majoritatea a neglijat sentimentele fraților care constituiau minoritatea.

Dar chiar și acolo unde se poate găsi necesar sau de dorit să existe mai mult de o adunare a poporului Domnului într-un singur oraș, este cu siguranță încă adevărat că ei ar trebui să aibă o inimă și o singură minte și să fie dintr-o frăție sub Capul uns. Ei ar trebui să ia în considerare interesul celuilalt și să facă tot ce le stă în putere pentru a se îndemna unii pe alții la iubire și fapte bune.” Comentariu cu privire la adunarile Studentilor Bibliei la moartea fratelui Russell cand Rutherford cu asociații lui s-au ridicat la putere în rândul majorității fraților în majoritatea adunarilor.  FRAȚII CARE ȘI-AU EXERCITAT PE BUNĂ DREPTATE INTEGRITATEA SPIRITUALĂ A CONȘTIINȚEI AU FORMAT STUDENȚII BIBLEI INDEPENDENȚI DE AZI, ÎN TIMP CE MILIOANE DE OAMENI AU CEDAT SISTEMULUI BABILONIAN AL Martorilor lui Iehova.

Rpt. 5948 (1916) în parte… “Dacă această chestiune ar putea fi apreciată bine, dacă am  putea simți o simpatie iubitoare unii pentru cealalti, nu am fi înclinați să imputăm motive rele cuvintelor și comportamentului celorlati. Mai degrabă am fi bucuroși să presupunem că au fost sinceri fie ca suntem de accord cu toate faptele sau propunerile lor sau nu. Și fiind plini de dragoste pentru frați, refuzul nostru de a ne alătura lor în ceea ce noi considerăm aranjamente neînțelepte sau nescripturale ar fi prezentat în termeni atât de amabili și de atenți, înțelegători și blânzi încât le-ar fi de ajutor.”

„…. este un privilegiu să ne sacrificăm propriile preferințe și comodități în favoarea preferinței și comodităților celorlalți frați, cand principiile pozitive nu ar fi astfel încălcate.”

„Și chiar dacă, în ciuda tuturor eforturilor noastre de-a preveni despartirea, ar părea în cele din urmă necesar ca o adunare să se desparta, totuși dragostea față de frați ar trebui să fie legătura binecuvântată care leagă, chiar daca din cauza preferintelor personale sau din alte motive ara face necesara despartirea.”

“Vol. 6 pg. 299 “… să cedeze totul pentru a păstra unitatea Duhului în legăturile păcii în trupul lui Hristos, cu excepția cazului în care principiul ar fi încălcat printr-un astfel de curs.”

“… ar fi păcat ca congregația să permită unuia sau doi sau mai multor membri ai sai să violeze regulamentele divine… (conduită neregulată).”

NU ÎNCERCAM SĂ REDUCEM IMPORTANȚA ARANJAMENTULUI ECCLESIEI SAU ADUNARILOR ÎMPREUNĂ. TOTUSI, TREBUIE SĂ NE AMINTIM CĂ INTENȚIA DOMNULUI ESTE SĂ DEZVOLTE ȘI SĂ SELECTEZE 144.000 DE PERSOANE CU CEA MAI MARE INTEGRITATE SPIRITUALĂ PENTRU MIREASA SA, NU ADUNARI, CONGREGAȚII SAU GRUPURI.”

Apoc. 14:1, 4,5. 1.Apoi m’am uitat, şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, cari aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său. 4.Ei nu s’au întinat cu femei, căci sînt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintîi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel.5.Şi în gura lor nu s’a găsit minciună, căci sînt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.. Acestia sunt fără vină, nu în trup, ci mai degrabă ca noi creaturi au avut integritate.

În lucrarea Domnului de ASTĂZI sunt cei care practică înșelăciunile și cei care închid ochii la aceste înșelăciuni pentru a avansa, dupa gandul lor, lucrarea Domnului în seceris.  ACEASTA ESTE O LIPSĂ GRAVĂ DE INTEGRITATE ȘI NU POATE AVEA APROBAREA DOMNULUI, CHIAR DACĂ SE PARE CA AU APROBAREA FRATILOR.

Rpt. 5957 (1916) „Oricine își încălcă conștiința în mod repetat, ignorând principiile îndreptării vazind clar greseala, acea persoană își subminează conștiința”.

Rpt. 4514 (1909) „Nu este oare adevărat că o minte poate deveni în general indiferentă față de principiile onestității în ceea ce privește gândurile și raționamentele? Și nu ar fi o astfel de minte foarte deschisă la concluzii eronate?

În ceea ce privește interacțiunea dintre adunari atunci când apar probleme:

Nu gasim multe informatii în Scriptură cu privire la acest lucru prețios. La fel nu gasim multe informatii în Mesajul Secerisului cu privire la acest lucru. Se speră că frații vor avea aceleași standarde morale scripturale, prin urmare, ar putea fi de acord cu frații din alte adunari. Cu toate acestea, știm că acest lucru nu este întotdeauna asa. A fost destul de dificil pentru frați să știe cum să rezolve aceste probleme și va continua să fie așa.

Nici o adunare nu poate să lege conștiința altor frați. Fiecare situație va trebui evaluată și va trebuie să se stabilească procedura potrivita de către fiecare frate sau soră, după cum e necesar. Cel mai adesea adunările pot gestiona o situație internă fără a fi nevoie să îi implice pe alții. Alteori, din cauza naturii situației, alți frați sau adunari ar fi bine sa fie informati. Acestora ar trebui să li se ofere suficiente informații pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză, daca e cazul.

Luați în considerare o parte din intrebari 234 (1914), În esență, CTR afirmă că un bătran de adunare care nu a reușit să fie ales într-o adunare, ar putea foarte bine să fie ales un batran într-o altă adunare, dacă ei considera de cuviință.

De asemenea, el afirmă că, dacă o adunare are cunostinta despre “caracterul moral sau invatatura nesanatoasa” a unui astfel de individ, și o altă adunare l-a ales ca un bătran, atunci fratii ar putea instiinta pe o aceasta adunare că există o astfel de problemă împotriva lui și ca e datoria lor sa-i informeze cu privire la această chestiune.

Adunările nu au autoritate apostolică.  Aici vrem să ne gândim la Matei 18:18 “Adevărat vă spun vouă, orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și tot ce veți deslega pe pământ va fi deslegat în cer”.

Aceasta NU se referă la autoritatea adunării, aceasta este cea de a doua referință la autoritatea celor 12 apostoli. Observați că în vs. 1 la ucenici se adresa Isus. El i-a spus anterior aceste cuvinte lui Petru în Matei 16:19 “Și eu îți voi da cheile împărăției cerurilor și tot ce vei lega pe pământ va fi legat în cer, și tot ce vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer.”

CTR în mai multe locuri afirmă că acest lucru este doar pentru cei 12 apostoli (Rpt. 5001, 1912) și ne asigură de autoritatea lor apostolică fie să ne dezlege fată de Legea Iudeica, fie să lege instrucțiunile Domnului pentru creștin de-a lungul veacului.

NOTĂ: Fie Petru și apostolii nu au mai multă autoritate decât un vot al adunarii, sau adunarea are aceeași autoritate ca cei 12 apostoli, sau această expresie se refera doar la cei 12 apostoli.

Votul adunării nu este echivalentul autorității apostolice. Cu toate acestea, apostolii ne-au învățat importanța aranjamentului ecclesiei și a votului.

În ceea ce privește anarhia în Biserică. Sugerăm că anarhia ar putea apărea mai ușor cand un frate sau frați introduc schimbări doctrinare care au ca rezultat erori în ceea ce privește morala, practica, profeția sau lucrarea cauzei Domnului, care îi derutează și îi divizează pe frați pe măsură ce fiecare încearcă să înțeleagă voința Domnului în astfel de chestiuni.

Anarhia ar putea apărea cand se ignoră autoritatea apostolică. Anarhia ar putea apărea cand se abandonează conceptul de aranjament al adunării.

Amintiți-vă lecția pe care Isus a dat-o cu privire la vulturii care se separă și se adună la hoit, pentru a se hrăni cu adevărul prezent.

ÎNCHEIERE:

Rpt. 5350 (1913) ” întotdeauna iubirea frățească arata simpatie, bunătate, dragoste și dorința de a ceda ceva ori de câte ori nu este implicat nici un principiu vital.”

Închei cu Fapte 24:16 “De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.”

2 Cor. 3:17 “Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este libertate.”

2 Cor. 5:14 în parte “Căci dragostea lui Hristos ne constrînge…”