Ce ne spune Biblia referitor la mântuire? Cum a murit Domnul Isus pentru toţi? Răspunsurile la aceste întrebări şi multe altele le veţi găsi în prezentarea de mai jos.

1 Timotei 2:5,6 “Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuşi, ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită.”