Studii în Scripturi

Oferă o prezentare generală a Planului Divin descoperit în Biblie referitor la răscumpărarea şi restabilirea omului.

Tratează cronologia biblică şi profeţiile referitoare la timp. Identifică pe Antihrist şi arată timpul şi felul întoarcerii Domnului nostru.

Este dedicat profeţiilor referitoare la timp, aşa cum ele se raportează la lucrarea Bisericii în acest sfârşit de veac, la restabilirea lui Israel şi la stabilirea Împărăţiei lui Christos.

Arată dezintegrarea ordinii prezente de lucruri. Ce este Babilonul şi de ce este judecat. Profeţii legate de sfârşitul veacului, analizând în special Marea Profeţie a Domnului nostru, din Matei 24.

Este dedicată studiului despre faptul şi filozofia operei de ispăşire făcute de Cristos, despre  natura  omului, despre suflet, despre pedeapsa divină pentru păcat, adevărul despre iad, lucrarea Spiritului sfânt, Isus Cristos ca Mijlocitor între Dumnezeu şi om

Arată cum cheamă Dumnezeu, sub ce legi sunt creştinii adevăraţi, ce datorii, privilegii şi speranţe au ei ca urmaşii consacraţi ai lui Isus. Explică însemnătatea reală a botezului şi multe lecţii practice de conduită în viaţă, pentru a ajunge într-adevăr în asemănarea Domnului nostru.

Alte publicații

Această Publicație conține sute de articole pe diferite subiecte profetice, doctrinale, morală și comportament.

O prezentarea a cortului întâlnirii din pustie, şi a sacrificiilor sale, ca “umbre” ale “jertfelor mai bune” făcute de Domnul Isus şi de urmaşii Săi, spre binele omenirii.

Aici veţi găsi răspunsuri clare la multe scripturi şi subiecte importante din Biblie: începând cu Creaţiunea şi până după Stabilirea Împărăţiei lui Dumnezeu.

Dezvoltarea Caracterului – Lecții Biblice Bereene referitor la dezvoltarea caracterului unui adevărat Creștin.

O Scriptura încurajatoare cu explicații Biblice pentru fiecare zi a anului.

O Scriptura pentru meditație cu explicații Biblice pentru fiecare zi a anului

Istoria a 49.000 de ani comentată şi ilustrată color: Cele şapte zile epocale de creare, căderea omului în păcat, poporul ales al lui Dumnezeu, răscumpărarea prin Isus, restabilirea tuturor lucrurilor.

Carte ce conţine lecţii pentru dezvoltarea caracterului, necesare copiilor lui Dumnezeu. Pe lângă acestea sunt explicate unele “umbre” din Vechiul Testament şi sunt descrise evenimente care arată împlinirea unor profeţii.

O selecţie din miile de făgăduinţe făcute credincioşilor în Tatăl şi în Domnul Isus, Răscumpărătorul nostru, spre încurajare la credinţă, nădejde şi dragoste.

Explică Ordinea în Biserica lui Dumnezeu, alegerea bătrânilor, organizarea.

O colecţie de articole din Turnul de Veghere publicate până în anul 1916, acoperind o varietate de subiecte, mai ales de viaţă şi caracter.

O broşură consistentă, 130 pagini, care arată că acesta este de fapt demonism, că practicarea lui este antiscripturală, cine sunt “duhurile din închisoare”.

Carte cu explicări despre moarte şi Comemorarea morţii Mântuitorului nostru.

Pilde, Minuni și Profeții din Sfânta Scriptură

Broșuri pe diferite subiecte

Broşură care arată care este starea morţilor şi unde se află ei de fapt până la înviere.

Broşură care prezintă pe scurt modul şi scopul venirii Domnului nostru. Este aceasta în viitor sau poate deja…

Broşură care aduce balsamul mângâierii în inimile îndurerate, “prin mângâierea pe care o dau Scripturile”.

Broşură care arată că lucrările lui Dumnezeu, de la creare până la restabilirea tuturor lucrurilor, sunt raţionale şi pot fi înţelese de mintea umană.

Broşura arată cum a luat fiinţă organizaţia Martorii lui Iehova. Autorul broşurii prezintă evenimentele şi contextul lor, precum şi mărturii din partea unora care au trăit acele evenimente. Care sunt deosebirile esenţiale dintre Studenţii Bibliei şi Martorii lui Iehova.

Broșura explică vindecarile miraculoase din timpul Apostolilor si daca este posibil si astazi asemenea vindecări.

Examinează fiecare text în care se găseşte cuvântul “iad”, arătând că doctrina despre iad, aşa cum se crede în general, nu este scripturală.

Broşură cu o scurtă prezentare a planului divin în desfăşurarea lui în cele trei “lumi” sau perioade succesive prezentate în Biblie.

Broşură care scoate în relief speranţa oferită de Scripturi în călătoria noastră pe marea furtunoasă a vieţii.

Examinează şi compară fiecare text scriptural legat de a doua venire a Domnului şi identifică semnele prezenţei Sale la sfârşitul veacului.

Broşură care arată că reţeaua teroristă islamică include şi terorismul palestinian. Arată că drepturile Israelului la ţară sunt biblice, istorice şi în acord cu legea internaţională.

Broşură care descrie evenimentele si timpul in care Impărăția lui Dumnezeu începe sa stabilească pe acest pământ