Scopul nostru în crearea acestui site este să punem la dispoziţia celor interesaţi de adevărul biblic materiale de informare care să ajute la dezvoltarea şi întărirea credinţei în Dumnezeu şi în Domnul nostru Isus, pe acei care caută să cunoască şi să împlinească ceea ce cunosc. Noi suntem creştini independenţi, nu aparţinem nici unei denominaţii, nu avem un centru care să conducă, să supravegheze sau să controleze ce trebuie să credem sau să facem în serviciul Domnului. Asemenea uzanţei din timpul apostolilor, fiecare adunare de creştini este independentă şi recunoaşte drept învăţător, conducător şi supraveghetor al Bisericii, pe Isus Cristos, fiul lui Dumnezeu, căruia Dumnezeu Tatăl I-a dat această cinste ca răsplată a credincioşiei Sale.

     Servitorii adunărilor, bătrâni şi diaconi, sunt aleşi de către toţi membrii consacraţi ai adunării prin vot, prin ridicare de mână, aşa cum înţelegem că era procedura bisericii primare. Fapte 14:23 (în traducerile vechi, din greacă).
Deoarece site-ul este nonprofit, tot ceea ce punem la dispoziţie poate fi copiat, folosit sau distribuit nonprofit tuturor celor care iubesc pe Domnul.
Dăm mai jos principalele puncte de adevăr care stau la baza credinţei noastre, pornind de la premiza că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu, singura autoritate în materie de credinţă şi de viaţă creştină.

Prin urmare, Scripturile ne învaţă clar:

— că Biserica este “Templul lui Dumnezeu”, în mod deosebit “lucrul mâinilor Sale”; construirea lui a fost în progres în decursul Veacului Evanghelic, de când Cristos a devenit Răscumpărătorul lumii şi piatra din capul unghiului acestui Templu, prin care, atunci când va fi terminat, vor veni binecuvântările lui Dumnezeu pentru “tot poporul” şi oamenii vor avea acces la El. 1 Cor. 3:16, 17; Efes. 2:20-22; Gen. 28:14; Gal. 3:29.

— că, între timp, cioplirea, formarea şi şlefuirea pietrelor, a consacraţilor care cred în ispăşirea pentru păcat făcută de Cristos, progresează; iar când ultima din aceste “pietre vii…alese şi scumpe” va fi gata, atunci marele Maestru le va aduna pe toate împreună la întâia înviere şi Templul se va umple de gloria Lui, fiind locul de întâlnire între Dumnezeu şi oameni, în timpul Mileniului. Apoc. 15:5-8.

— că baza speranţei pentru Biserică şi pentru lume constă în faptul că “Isus Cristos prin harul lui Dumnezeu a gustat moartea” pentru fiecare om, o “răscumpărare pentru toţi”, şi că va fi “adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume”, “la vremea cuvenită”. Evrei 2:9; Ioan 1:9; 1 Tim. 2:5, 6.

— că speranţa Bisericii este să fie asemenea Domnului ei, să-L vadă “aşa cum este”, să fie “părtaşi firii dumnezeieşti”, să fie părtaşi la gloria Lui ca moştenitori împreună cu El. 1 Ioan 3:2; Ioan 17:24; Rom. 8:17; 2 Pet.1:4.

— că misiunea prezentă a Bisericii este desăvârşirea sfinţilor pentru lucrarea de slujire viitoare, să dezvolte în sine toate darurile, să fie martorul lui Dumnezeu pentru lume şi să se pregătească pentru a fi regi şi preoţi în veacul viitor. Efes. 4:12; Mat. 24:14; Apoc. 1:6; 20:6.

— că speranţa pentru lume constă în binecuvântările cunoştinţei şi posibilităţii care vor fi aduse prin Împărăţia Milenară a lui Cristos — restabilirea a tot ceea ce a fost pierdut prin Adam, a tuturor celor doritori şi ascultători, prin Răscumpărătorul şi prin Biserica Lui glorificată — când toţi cei răi cu voia vor fi nimiciţi. Fapte 3:19-23; Isaia 35.

 — că acei care recunosc Biblia ca revelaţia planului lui Dumnezeu vor fi de acord fără îndoială că, dacă este inspirată de Dumnezeu, învăţăturile ei, când sunt luate ca întreg, trebuie să descopere un plan armonios şi consecvent cu sine şi cu caracterul Autorului lui Divin. Ca şi căutători ai adevărului, obiectivul nostru trebuie să fie a obţine completul şi armoniosul întreg al planului revelat al lui Dumnezeu; şi, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, avem motiv să aşteptăm acest lucru, deoarece este promis că spiritul adevărului ne va conduce în tot adevărul. Ioan 16:13.

ca şi Creştini adevăraţi şi căutători sinceri ai adevărului, nu va fi destul să spunem în legătură cu oricare subiect Biblic că majoritatea pasajelor Scripturale par să favorizeze o vedere sau alta, sau vederea care suntem noi înclinaţi s-o preferăm, indiferent care ar fi ea, şi apoi să le nesocotim pe celelalte. Până când nu avem o vedere asupra subiectului în care fiecare declaraţie a Bibliei să-şi găsească o reprezentare rezonabilă, nu trebuie să ne simţim siguri că avem adevărul cu privire la subiect. O singură declaraţie a lui Dumnezeu este tot atât de adevărată şi este o temelie tot atât de fermă pentru credinţă ca şi o sută. Şi ar fi mai înţelept să căutăm o înţelegere armonioasădecât să ajungem la o concluzie sau să adoptăm o teorie bazată pe o interpretare unilaterală, şi astfel să ne înselăm pe noi înşine şi pe alţii.

interpretarea declaraţiilor simbolice trebuie totdeauna să se adapteze declaraţiilor mai clare, mai literale, de îndată ce le este recunoscut caracterul simbolic. Ori de câte ori o interpretare literală ar încălca raţiunea şi ar pune pasajul în contradicţie directă cu declaraţiile clare ale Scripturii, un asemenea pasaj ar trebui considerat figurativ, iar interpretarea lui ca simbol ar trebui cautată în armonie cu pasajele evident clare şi literale, şi cu caracterul şi obiectivul general al planului descoperit. În acest caz, recunoscând şi interpretând astfel simbolurile, frumoasa armonie a tuturor declaraţiilor cu privire la un subiect anumit este vadită.

  Adrese de contact

Studenţii Bibliei
O. P. 15, Ghiseul exterior 1, C. P. 849
Cluj-Napoca 400940
România
Studenţii Bibliei
Căsuţa poştală 30
43500 Sighetul Marmaţiei

România
Studenţii Bibliei
Căsuţa Poştală (C/P) 2398 MD 2021
Chişinau

Moldova

Dacă aveţi întrebări în legătură cu acest site sau cu alte lucruri referitoare la noi, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail info@adevarprezent.org

Dacă locuiţi în altă ţară şi aţi vrea să luaţi legătura cu o adunare locală, vă rugăm să ne scrieţi prin e-mail şi vă vom trimite adresa respectivă.