Unde a fost Dumnezeu? De ce a permis răul in lume? Acestea sunt întrebări pe care credem că şi le pune fiecare om. Dacă vom căuta răspunsuri la aceste întrebări în Scripturi, vom avea speranţă când suntem în împrejurări grele, fiindcă acolo găsim că Dumnezeu are un plan de „restabilire a tuturor lucrurilor” (Fapte 3:19-23), adică de readucere la ceea ce a fost pierdut prin păcat de către primii noştri părinţi: viaţă, sănătate, fericire.