Cântarile Mileniului


⤡ Ecran Mare

119.  CA vuiet de ape multe

1
CA vuiet de ape multe
În decursul vârstelor;
Izbucnind, pătrunzând foarte,
Ca-n puternic cor cântă.

Corul
Aleluia! Aleluia!
Anunţul ceresc sună,
Vine Mesia glorios,
Domnul şi Regele nost'.

2
Iată Steaua Dimineţii
Răspândind raza-n lume;
El e Alfa şi Omega,
Cel întâi şi pe urmă.

3
Doamne, nu tezauri scumpe
Strângem noi la tronul Tău;
Tot ce avem noi Îţi predăm,
Inima Ţi-o consacrăm.

× A+ A-

119.  CA vuiet de ape multe

1
CA vuiet de ape multe
În decursul vârstelor;
Izbucnind, pătrunzând foarte,
Ca-n puternic cor cântă.

Corul
Aleluia! Aleluia!
Anunţul ceresc sună,
Vine Mesia glorios,
Domnul şi Regele nost'.

2
Iată Steaua Dimineţii
Răspândind raza-n lume;
El e Alfa şi Omega,
Cel întâi şi pe urmă.

3
Doamne, nu tezauri scumpe
Strângem noi la tronul Tău;
Tot ce avem noi Îţi predăm,
Inima Ţi-o consacrăm.

Spre Slava Sa