Cântarile Mileniului


⤡ Ecran Mare

184.  SFINŢILOR plângători

1
SFINŢILOR plângători,
Harfele le luaţi;
Lâng-a Babilonului râu,
Mai mult să nu plângeţi.

2
Spiritul Domnului,
Harfa ne-a intonat;
Răsune-n armonie acum,
Al nostru sfânt cântat.

3
Cântarea s-o slăvim,
Care ne dă pacea;
Pacea Sionului acum,
Trăieşte pururea.

4
Pe harfa cerească,
Răsune strunele;
Sionului învingere,
Domnul va aduce.

5
Nu va mai fi exil,
Numai libertate;
La Domnul vin popoarele,
După grea robie.

6
Sus dar ca să zidim,
Sfânta Biserică.
Şi să vestim cu sufletul,
Evanghelia Sa.

7
Şi peste ruine,
Va sta Biserica.
Misterul său va străluci,
În a Sa lumină.

× A+ A-

184.  SFINŢILOR plângători

1
SFINŢILOR plângători,
Harfele le luaţi;
Lâng-a Babilonului râu,
Mai mult să nu plângeţi.

2
Spiritul Domnului,
Harfa ne-a intonat;
Răsune-n armonie acum,
Al nostru sfânt cântat.

3
Cântarea s-o slăvim,
Care ne dă pacea;
Pacea Sionului acum,
Trăieşte pururea.

4
Pe harfa cerească,
Răsune strunele;
Sionului învingere,
Domnul va aduce.

5
Nu va mai fi exil,
Numai libertate;
La Domnul vin popoarele,
După grea robie.

6
Sus dar ca să zidim,
Sfânta Biserică.
Şi să vestim cu sufletul,
Evanghelia Sa.

7
Şi peste ruine,
Va sta Biserica.
Misterul său va străluci,
În a Sa lumină.

Spre Slava Sa