Cântarile Mileniului


⤡ Ecran Mare

316.  O, ce bucurie va fi-n cer

1
O, ce bucurie va fi-n cer,
Pe braţul Mântuitorului;
(:Aici suntem urâţi,
acol-vom fi iubiţi,
Cu Isus în veci ne-om bucura:)

2
Puternic e lucrul lui Isus,
Păcătoşilor veniţi la El;
(:El vă primeşte deci nu vă îndoiţi,
Că sângele Lui e destul de preţ:)

3
O, cine vrea dar ca să vină,
Deşi ne-apasă valurile;
(:Toate se vor ierta dacă ne-om împăca
În Isus ne-om afla iubirea:)

4
Prin poarta slavei când vom intra,
Ochii noşti lacrimi n-or mai vărsa,
(:N-a fi mai mult necaz, în veci ne-om bucura,
Isus pe braţe sus ne-a lua:)

× A+ A-

316.  O, ce bucurie va fi-n cer

1
O, ce bucurie va fi-n cer,
Pe braţul Mântuitorului;
(:Aici suntem urâţi,
acol-vom fi iubiţi,
Cu Isus în veci ne-om bucura:)

2
Puternic e lucrul lui Isus,
Păcătoşilor veniţi la El;
(:El vă primeşte deci nu vă îndoiţi,
Că sângele Lui e destul de preţ:)

3
O, cine vrea dar ca să vină,
Deşi ne-apasă valurile;
(:Toate se vor ierta dacă ne-om împăca
În Isus ne-om afla iubirea:)

4
Prin poarta slavei când vom intra,
Ochii noşti lacrimi n-or mai vărsa,
(:N-a fi mai mult necaz, în veci ne-om bucura,
Isus pe braţe sus ne-a lua:)

Spre Slava Sa