Cântarile Mileniului


⤡ Ecran Mare

360.  SFÂNT e, sfânt e, sfânt este Domnul

1
SFÂNT e, sfânt e, sfânt este Domnul!
Săltaţi popoare, daţi-I onoare!
Munţi şi mare vă cutremuraţi
Şi voi dealuri să-I strigaţi: Amin!
Milos, îndurat, puternic e El,
Mare-i Iehova Domnul cel veșnic.

Corul
Sfânt e, sfânt e, sfânt este Domnul!
Şi voi dealuri să-I strigaţi: Amin!

2
Lăudaţi, cântaţi daţi inima Lui,
Păstori în Sion, liber să vestiţi;
Din iubire vestiţi Cuvântul,
Pe altar făclia aprindeţi.
Lăudaţi-L îngeri, mari şi puternici,
Fără de număr Lui vă-nchinaţi!

3
Sfânt e şi-n veci haina-i lumină!
Iehova-i Domnul, cine-i ca şi El?
Toate-nvinge cu a Lui mână,
Moartea, păcatul de El fuge.
Când ne-om deştepta asemenea Lui,
Atunci văzându-L Îl vom saluta.

× A+ A-

360.  SFÂNT e, sfânt e, sfânt este Domnul

1
SFÂNT e, sfânt e, sfânt este Domnul!
Săltaţi popoare, daţi-I onoare!
Munţi şi mare vă cutremuraţi
Şi voi dealuri să-I strigaţi: Amin!
Milos, îndurat, puternic e El,
Mare-i Iehova Domnul cel veșnic.

Corul
Sfânt e, sfânt e, sfânt este Domnul!
Şi voi dealuri să-I strigaţi: Amin!

2
Lăudaţi, cântaţi daţi inima Lui,
Păstori în Sion, liber să vestiţi;
Din iubire vestiţi Cuvântul,
Pe altar făclia aprindeţi.
Lăudaţi-L îngeri, mari şi puternici,
Fără de număr Lui vă-nchinaţi!

3
Sfânt e şi-n veci haina-i lumină!
Iehova-i Domnul, cine-i ca şi El?
Toate-nvinge cu a Lui mână,
Moartea, păcatul de El fuge.
Când ne-om deştepta asemenea Lui,
Atunci văzându-L Îl vom saluta.

Spre Slava Sa