Spre Slava Sa


⤡ Ecran Mare

6.  Rege al regilor

Canon I
Rege al Regilor,
Domn al Domnilor,
Glorie Aleluia!

Canon II
Isus, Prinț al păcii,
Glorie, Aleluia!

× A+ A-

6.  Rege al regilor

Canon I
Rege al Regilor,
Domn al Domnilor,
Glorie Aleluia!

Canon II
Isus, Prinț al păcii,
Glorie, Aleluia!

Cântarile Mileniului