Spre Slava Sa


⤡ Ecran Mare

92.  Dac-ai ajuns în ape liniștite

1.
Dac-ai ajuns în ape liniștite
Și valurile-ncet s-au depărtat,
Tu să nu-ți iei privirea de la Domnul
(: Căci numai El e Cel ce te-a salvat. :)

2.
Dac-ai ajuns să vezi din nou
Lumina și norii de-ncercări s-au risipit,
Tu nu-ți întoarce fața de la Domnul,
(: Căci nimenea ca EL nu te-a iubit. :)

3.
Și dacă des ți-a alinat durerea
Și untdelemn pe rană ți-a turnat,
Închină-te smerit, cu adorare
(: Acelui ce e Medic minunat. :)

4.
Dac-ai primit răspuns la rugăciune
Și Domnul iar de tine S-a-ndurat,
Să nu te duci cu aceeași nepăsare
(: Pe drumuri de ruină și păcat. :)

5.
Dac-ai ajuns să-I recunoști mustarea
Întoarce-te și nu mai zăbovi,
E timpul scurt, se-ntunecă cărarea
(: Vei căuta dar nu-L vei mai găsi. :)

6.
Dac-ai ajuns să Îi cunoști puterea,
Și să lucrezi cu El neîncetat,
Să-ți fie viața imn de mulțumire,
(: Că tot ce ai e har nemeritat. :)

× A+ A-

92.  Dac-ai ajuns în ape liniștite

1.
Dac-ai ajuns în ape liniștite
Și valurile-ncet s-au depărtat,
Tu să nu-ți iei privirea de la Domnul
(: Căci numai El e Cel ce te-a salvat. :)

2.
Dac-ai ajuns să vezi din nou
Lumina și norii de-ncercări s-au risipit,
Tu nu-ți întoarce fața de la Domnul,
(: Căci nimenea ca EL nu te-a iubit. :)

3.
Și dacă des ți-a alinat durerea
Și untdelemn pe rană ți-a turnat,
Închină-te smerit, cu adorare
(: Acelui ce e Medic minunat. :)

4.
Dac-ai primit răspuns la rugăciune
Și Domnul iar de tine S-a-ndurat,
Să nu te duci cu aceeași nepăsare
(: Pe drumuri de ruină și păcat. :)

5.
Dac-ai ajuns să-I recunoști mustarea
Întoarce-te și nu mai zăbovi,
E timpul scurt, se-ntunecă cărarea
(: Vei căuta dar nu-L vei mai găsi. :)

6.
Dac-ai ajuns să Îi cunoști puterea,
Și să lucrezi cu El neîncetat,
Să-ți fie viața imn de mulțumire,
(: Că tot ce ai e har nemeritat. :)

Cântarile Mileniului