Cântarile Mileniului


⤡ Ecran Mare

99.  CEL ce stă sub ocrotirea

1
CEL ce stă sub ocrotirea
Celui Prea-Înalt de sus
Şi se odihneşte-n umbra
Celui tare de nespus,
Zice pururi despre Domnul:
"El e cetăţuia mea,
Dumnezeul meu în care
Mă încred şi voi scăpa".

2
El te scapă chiar de laţul
Vânătorului întins
Şi de ciumă-atunci când lumea
Pustiirea a cuprins.
El te-acoperă sub aripi,
De-a Lui pene-i fi ascuns,
Căci a Lui credincioşie
Este scut de nepătruns

3
Nu te teme de săgeata
Din a nopţii negre vremi
Şi nici de săgeata zilei
Tu nicicând să nu te temi.
Mii să cadă lângă tine,
Zece mii la dreapta ta,
Dar de tine nu te teme
Nu se va apropia

4
Doar vei sta şi cât privi-vei
Împrejur cu ochii tăi
Vei vedea deosebirea
Şi răsplata celor răi,
"Fiindcă zici că: << Domnul este
Locul meu de adăpost>>"
(:Şi din Cel Prea-'nalt făcut-ai
Turnul tău de adăpost:).

× A+ A-

99.  CEL ce stă sub ocrotirea

1
CEL ce stă sub ocrotirea
Celui Prea-Înalt de sus
Şi se odihneşte-n umbra
Celui tare de nespus,
Zice pururi despre Domnul:
"El e cetăţuia mea,
Dumnezeul meu în care
Mă încred şi voi scăpa".

2
El te scapă chiar de laţul
Vânătorului întins
Şi de ciumă-atunci când lumea
Pustiirea a cuprins.
El te-acoperă sub aripi,
De-a Lui pene-i fi ascuns,
Căci a Lui credincioşie
Este scut de nepătruns

3
Nu te teme de săgeata
Din a nopţii negre vremi
Şi nici de săgeata zilei
Tu nicicând să nu te temi.
Mii să cadă lângă tine,
Zece mii la dreapta ta,
Dar de tine nu te teme
Nu se va apropia

4
Doar vei sta şi cât privi-vei
Împrejur cu ochii tăi
Vei vedea deosebirea
Şi răsplata celor răi,
"Fiindcă zici că: << Domnul este
Locul meu de adăpost>>"
(:Şi din Cel Prea-'nalt făcut-ai
Turnul tău de adăpost:).

Spre Slava Sa