Întrebarea completă: Aş dori să ştiu ce trebuie să fac dacă vreau să mă căsătoresc. După ce criterii să mă conduc? Eu ştiu că prima dată trebuie să Îi cer Domnului, şi să cred că mi-l va da, dar cum credinţa fără fapte este moartă, şi cum spune in 2 Timotei, plugarul trebuie să muncească ca să primească roadele mult dorite, cred că numai rugându-mă şi aşteptând cu mâna in buzunar nu aş obţine rezultate, aşa-i? Aşa că eu va intreb ce aş putea face, ce acţiuni aş putea începe în cazul acesta. Vă mulţumesc din suflet!!!! Domnul să vă binecuvânteze!!!!!

Căsătoria este un eveniment foarte important în viața noastră. O căsătorie bună ne poate aduce fericire, stabilitate, împliniri şi ajutor acolo unde de unul singur este mai greu. Ştim că Biblia este „insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire”, deci numaidecât vom găsi sfaturi din partea lui Dumnezeu referitor la acest subiect.

Bine spune înţeleptul Solomon, că este „Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor.” Eclesiastul 4:9 . Dar Solomon continuă şi ne mai spune: „Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă; şi funia împletită în trei nu se rupe uşor.” Eclesiastul 4:12.

Ne vom întreba însă: dacă în căsătorie sunt implicate numai două persoane, de ce spune că funia împletită în trei nu se rupe uşor? Ce înseamnă această funie împletită în trei?

Răspunsul ni-l dă apostolul Pavel: „O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăieşte bărbatul; dar dacă-i moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea; numai în Domnul.” 1 Corinteni 7:39. Acest principiu se aplică nu numai la femeile cărora le moare bărbatul ci la toţi, deci observăm aici că funia împletită în trei este între bărbat, femeie şi Domnul.

Oamenii care nu îl au pe Domnul ca prioritate în vieţile lor, când iau decizia de a se căsători, caută persoana respectivă după principii omeneşti, lumeşti, de exemplu, dacă persoana respectivă are bani, are o viaţă socială acceptabilă între oameni, are înţelepciune în felul lumii, de a se descurca în viaţă…

Dar în cazul unui creştin sincer, principiile de căsătorie sunt diferite. Principiul de bază, care nu trebuie să fie neglijat în cazul creştinului, este că adevărata căsătorie pentru care trebuie să depunem cel mai mare efort este căsătoria noastră cu Domnul. Este acea serbare pe care orice creştin sincer o aşteaptă cu nerăbdare:

Apocalipsa 19:7 „Să ne bucurăm, să ne veselim, şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit”. Unirea noastră principală este acea unirea cu Domnul, după cum şi Isus S-a rugat şi a zis, în Ioan 17:21: „Mă rog ca toţi să fie una”.

Dar să nu neglijăm nici faptul că aici pe pământ căsătoria este un eveniment foarte important, este o decizie importantă, care atunci când este greşită ne poate costa foarte mult. Acei care şi-au predat vieţile lui Dumnezeu primesc un lucru foarte valoros în schimb, primesc făgăduinţele Creatorului Universului, care ne spune că „De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” Romani 8:28. Apoi Domnul iarăşi ne spune că: „Cu nici un chip nu ne va părăsi” (Evrei 13:5). Deci Domnul îi va ajuta pe copilaşii Lui adevăraţi chiar şi în acest lucru, dacă este cerut sincer şi dacă într-devăr căutăm sincer voinţa Domnului.

Fiindcă acest subiect este foarte important, am publicat recent trei articole importante despre căsătorie. Vă încurajăm să le citiţi atent şi cu rugăciune şi daca mai aveţi întrebări, vă rugăm să ne mai scrieţi.