Cum explicați Apoc. 21:8, unde spune că toți cei “necredinciosi, scarbosi, ucigasi, desfranati, etc…. “ vor sfarsi in moartea a doua?

In acest text, ni se spune ca „cei lasi, necredinciosi, scarbosi, ucigasi, desfranati, etc…. “ vor sfarsi in moartea a doua. Existenta unei morti inainte de a doua este clar implicata in acest verset. Pentru [...]

Care este diferența între duh și suflet ? Cum să argumentez biblic că sufletul moare, și că nu sânt tot una duhul si sufletul?

Definitia sufletului se gaseste in: Geneza 2:7 Romanian: Cornilescu "Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărîna pămîntului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s'a făcut astfel un suflet viu." Prin definitie sufletul [...]

2015-01-27T01:27:41+00:0021 August, 2014|Categories: Întrebări Biblice, Moarte, Iad, Chin Veșnic, Spiritul Sfânt, Suflet|

Cum să înțelegem scriptura din Ioan 20:22,23: „După aceste vorbe, a suflat peste ei, şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt! Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine vor fi ţinute.”

Acest text din Ioan 20:22, 23 sunt cuvintele Domnului redate de apostolul Ioan, care sunt redate și de Matei, în capitolul 18:18: “Adevărat vă spun, că orice veţi lega pe pământ, va fi legat în cer; şi [...]

Ce spune Biblia despre suflet? Este sufletul nemuritor, sau ar putea să moară? Ce se întâmplă sufletul la moarte?

Textul care stă la baza subiectului nostru se află în Ezechiel capitolul 18, versetul 20, unde citim: „Sufletul care păcătuieşte, acela va muri”. Aceasta este o premisă fundamentală, care se aplică în multe locuri din [...]

Scriptura spune: „Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte”. Deci odată ce am primit mântuirea nu mai putem păcătui?

"Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte." 1 Ioan 3:9. Cine este conceput din Dumnezeu este în Cristos, deci este Creaţie Nouă - intenţiile, scopurile, aspiraţiile sale sunt noi (2 Cor. 5:17). Voinţa sa este [...]

2015-01-25T02:51:08+00:0024 June, 2014|Categories: Botez, Mântuire, Răscumpărare, Întrebări Biblice, Spiritul Sfânt, Suflet|

Ce înseamnă că va fi „mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechile acului, decât un bogat în Împărăția cerurilor”?

Pentru ca evreii să înțeleagă mai bine mesajul Împărăției, ştim că Domnul Isus a folosit exemple practice din viață, care ilustrează lucruri spirituale. La fel este și această expresie – urechea acului. După ce se [...]

Ce a vrut să spună Isus tâlharului de pe cruce: “Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai”?

Şi Isus i-a răspuns (tâlharului pocăit): „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai”. Luca 23:43 -- Cornilescu. Se ştie în general că la origine Biblia a fost scrisă fără semne de punctuaţie [...]

Daca Dumnezeu este dragoste dintotdeauna, asupra cui își revarsa El dragostea atunci cand Fiul Său nu era creat încă?

Sigur că aici nu intră în discuție să dăm o dată exactă a creării Domnului Isus...totuși după cum dumneavoastră interpretați scriptura se înțelege că a fost o anumită etapă în care Dumnezeu Tatăl a fost singur...și atunci se naște întrebarea: în acel timp cum era [...]

2015-01-26T18:55:49+00:0023 June, 2014|Categories: Diferite Subiecte Biblice, Întrebări Biblice|

As vrea să știu dacă un soț este ortodox și sotia este baptistă pot amândoi să fie mântuiți dacă unul are mântuirea și celălalt nu are.

Această întrebare are implicații mai largi și mai adânci si vom căuta cu ajutorul Domnului să dăm un răspuns satisfăcător. 2 Tim 1:9-10: "El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci [...]

Ce vrea să spună Isus când zice: „Fericiți cei săraci în duh, căci aceia vor intra în Împărăția cerurilor”?

"Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor!" (Mat.5:3). Varianta Ortodoxă spune: "Fericiți cei săraci cu duhul, că a lor este Împărăția cerurilor." (Mat.5:3). Cea mai proaspătă apa este întotdeauna la izvor. Izvorul nostru [...]

2015-01-25T03:31:33+00:0023 June, 2014|Categories: Întrebări Biblice, Isus – Viața, Moartea și Învățăturile Lui|

Eu nu înțeleg, dacă Domnul ne iubește atât de mult şi cred că e aşa, şi cred că şi-a dat viața pentru noi păcătoşii, dar în Biblie scrie de două lucruri care nu te iartă Domnul în veci și de ce nu, dacă și-a dat viaţa pentru toate păcatele noastre?

Matei 12:32: “Oricui va vorbi împotriva Fiului Omului, îi va fi iertat; dar oricui va vorbi împotriva Duhului Sfant, nu îi va fi iertat, nici în veacul acesta, nici în cel viitor.” Întreaga rasă umană moștenim păcatul [...]

Constat cu mare durere că inima catolicilor este mult mai bună și mai iertatoare ca a ortodoxilor. Știm că înaintea venirii domnului Isus, toată lumea va fi de aceeași credință. Care credeți că va fi? ORTODOXĂ sau CATOLICĂ?

Domnul a spus: După roadele lor îi veţi cunoaşte (Mat 7:20). Deci roadele noastre vor dovedi cine suntem noi în faţa Domnului, şi cum noi într-adevăr urmăm pe Domnul. Pentru noi exemplul perfect în comportare, [...]

Cum credeți voi, de ce anume Eva mănâncă din copacul cel interzis din rai și anume copacul cunoștinței și de ce anume șarpele de pe copac vorbește cu ea, și Adam nu aude?

Din relatarea biblică lipsesc practic amănuntele care ne-ar ajuta să răspundem la mulțimea întrebărilor puse aici, sau care se pot naște în mințile noastre iscoditoare. Apostolul Pavel ar pune, poate, aceste întrebări în categoria “întrebărilor nebune [...]

2015-01-25T03:36:33+00:0023 June, 2014|Categories: Diferite Subiecte Biblice, Întrebări Biblice|

Ce se întâmplă cu omul credincios și cel necredincios după ce și-a sfârșit călătoria în această viață?

Întrebarea completă: 1. Ce se întâmplă cu omul credincios și cel necredincios după ce și-a sfârșit călătoria în această viață? Da ! am înțeles, și am citit cărțile [pliantele] și răspunsul de pe site la întrebarea pusă [...]

Dacă binecuvântarea dată de Dumnezeu omului a fost: “Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l”, când s-a schimbat aceasta, căci astăzi, cele mai multe religii învaţă că un numar mai mare sau mai mic de creştini vor merge la cer? Nu a fost pămantul locuinţa omului şi aşa va rămâne totdeauna? Îşi schimbă Dumnezeu planul după om? (Maleahi 3:6)

Nicodată! Niciodată Dumnezeu nu își schimbă planurile după om, ci întotdeauna omul trebuie să își schimbe planurile, convingerile, ideile, crezurile etc., după Dumnezeu. Ecles.1:4:"Un neam trece, altul vine, și pământul rămâne veșnic în picioare." "Căci așa [...]

Aș vrea să ştiu, după părerea voastră, ar trebui să facem spălarea picioarelor înainte de cină? Eu cred că Domnul Isus a dat o pildă când a spălat picioarele ucenicilor şi prin aceasta noi să înţelegem că trebuie să ne smerim unii faţă de alţii?

Relatarea despre spălarea picioarelor apare în Ioan 13, dar Luca 22 completează imaginea și ne arată contextul în care are loc această lecție. Luca 22: 24-27 spune: “Și a fost o ceartă între ei ca [...]

2015-01-25T03:42:04+00:0023 June, 2014|Categories: Comportamentul Creștin, Diferite Subiecte Biblice, Întrebări Biblice|

Explicați versetele din 1 Petru 4:17,18 „… Şi dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit şi cel păcătos?”

Întrebarea Completă:  Explicati versetele din 1 Petru 4:17,18: „Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Şi dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă [...]

Ce credeți despre lucrarea prorocilor în termen biblic, si despre vorbirea în limbi dacă mai este valabilă?

Proorocia sau profeția este o lucrare dumnezeiască prin care oamenilor li se comunică anumite lucruri prin intermediul unor oameni aleși de El să facă comunicarea. În Vechiul Testament avem nenumărate profeții despre evenimentele ce aveau [...]

2015-01-25T03:41:28+00:0023 June, 2014|Categories: Diferite Subiecte Biblice, Doctrină și Profeții, Întrebări Biblice|

Scripturile ne învaţă să nu avem pofte și să nu alergăm după lucrurile trecătoare ale acestei lumi, dar totuşi cum să luptăm cu eul nostru astfel încât să ne displacă lucrurile pentru care alergam până acum și care prin natura noastră decazută le-am practica cu mare plăcere numai interzise de n-ar fi?

Credem că orice om sincer își pune întrebări de genul acesta atunci când se gândește să urmărească "pacea şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul." Evrei 12:14. "Căci, cine dintre voi, dacă vrea să zidească [...]

2015-01-26T18:52:05+00:0023 June, 2014|Categories: Botez, Mântuire, Răscumpărare, Comportamentul Creștin, Întrebări Biblice|

Biblia spune că numai 144.000 vor fi Regi și vor fi parte din Biserica lui Hristos. Ce se va întâmpla cu toți acei care se botează în cele peste 30000 de biserici creștine?

Desigur că este alegerea lui Dumnezeu ce se va întâmpla cu fiecare creștin care s-a botezat în Cristos.  2 Timotei 2:19:  „Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: „Domnul cunoaşte pe cei ce Sunt ai Lui” şi „Oricine [...]

În Evanghelia lui Matei am citit că Isus a certat marea și vântul și ele s-au potolit….Întrebarea mea este de ce le-a certat? S-ar putea folosi și vrăjmaşul de forțele naturii? Ascultă marea și vântul de porunca celui rău sau ascultă doar de creator?

Matei 8: 23-27: ”Isus S-a suit într-o corabie, şi ucenicii Lui au mers după El. Şi deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de straşnică, încât corabia era acoperită de valuri. Şi El dormea. Ucenicii [...]

2015-01-26T18:53:30+00:0023 June, 2014|Categories: Diferite Subiecte Biblice, Îngeri și Ființe Spirituale, Întrebări Biblice|

Vă rog să-mi explicați mai pe inteles despre Arhanghelul Mihail, eu inteleg ca e vorba de Isus, care în mai multe versete e numit Silo, Miel, Leu, Fiul omului, Fiul lui David.

Arhanghelul Mihail sau Micha-EL este un personaj biblic de o mare importanță. Suntem îndreptățiți să credem că este vorba de Domnul Isus Cristos întrucât numele în sine înseamnă: Asemenea lui Dumnezeu. Mich înseamnă Asemănător și [...]

2019-04-21T02:21:06+00:0023 June, 2014|Categories: Întrebări Biblice, Isus – Viața, Moartea și Învățăturile Lui|

La noi în biserică s-a dezbătut subiectul pregătiri înainte de cina Domnului și a rezultat că postul, abținerea de la relații intime şi sfințirea ta ca păcătos nu sânt necesare. Ce-mi spuneți?

Credem că unul din cele mai potrivite sfaturi referitor la pregătirea noastră pentru cina Domnului este în 1 Corinteni 5:6: “Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala? Măturaţi aluatul cel vechi, [...]

De ce toți susțin că indiferent de credință, pot scoate duhuri necurate, şi sunt crezuţi că o fac în numele şi cu ajutorul lui Dumnezeu?

De fapt nu toate grupările creștine susțin acest lucru. Multe din denominații nu practică acest exorcism. Puterea aceasta a fost dată Apostolilor și Bisericii primare ca ajutor în propovăduirea lor. Azi rugaciunea este cea prin care putem [...]

2019-04-21T02:21:13+00:0023 June, 2014|Categories: Diferite Subiecte Biblice, Îngeri și Ființe Spirituale, Întrebări Biblice|

Ce spune Biblia despre Trinitate?

Cuprins 1.      Introducere 2.      Dumnezeu exista din veşnicie în veşnicie, fără început şi fără sfârşit 3.      Isus a avut un început 4.      Scripturi care arată că Isus Şi Dumnezeu sunt 2 fiinţe separate şi distincte şi Dumnezeu este Tatăl [...]

2015-01-25T03:34:51+00:0023 June, 2014|Categories: Întrebări Biblice, Trinitate|

La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, Ioan 1:1. Vă rog spuneți-mi era Dumnezeu unul şi acelaşi, atunci Isus este Dumnezeu sau Fiul lui Dumnezeu?

Totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile, și prin El și [...]

2019-04-21T02:21:18+00:0023 June, 2014|Categories: Diferite Subiecte Biblice, Întrebări Biblice, Trinitate|

Ce înseamnă răspunsul Domnului nostru Isus Cristos: “Le-a zis: „Daţi-vă la o parte; căci fetiţa n-a murit, ci doarme!”

Întrebarea completă: Ce înseamnă răspunsul Domnului nostru Isus Cristos: "Le-a zis: „Daţi-vă la o parte; căci fetiţa n-a murit, ci doarme!” Ei îşi băteau joc de El.”  Cunoscând versetul  "sufletul care păcătuiește acela va muri"...  cum înțelegem [...]

Cum să ştim care religie este corectă? Ştim că sunt multe: ortodocşi, catolici, evanghelişti, penticostali, etc. Cum ştim unde trebuie să mergem?

Cei mai mulţi oameni când se gândesc la biserică au în vedere clădirea, sau instituţia. De exemplu în expresiile: s-au construit multe biserici, biserica ortodoxă, catolică, reformată, penticostală etc. Se ridică aici nişte întrebări: Ce este de [...]

Sunt căsătorită cu un musulman, am făcut un păcat?

Acesta este genul de întrebare la care fiecare evită să raspundă datorită implicațiilor și a necunoașterii multor alte lucruri. În Biblie ni se prezintă tot felul de păcate: păcatul mândriei (păcatul lui Satan, primul păcat din Univers), păcatul minciunii, păcatul înșelării, furtului, [...]

2015-01-25T03:31:59+00:0023 June, 2014|Categories: Botez, Mântuire, Răscumpărare, Căsătorie, Întrebări Biblice|

Ce vrea să spună și despre cine, versetul de la Romani 1:25 căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci!

În acest capitol, și în această epistolă, apostolul Pavel caută să scoată în evidență importanța adevărului. Totodată el arată cât de ușor pot fi duși oamenii în eroare, și odată ajunși în eroare cum încep [...]

2015-01-25T03:00:32+00:0023 June, 2014|Categories: Diferite Subiecte Biblice, Întrebări Biblice, Trinitate|

Ce vrea să ne spună Domnul Isus prin pilda „Bogatul şi Lazăr” din Luca 16:19-31? (adică, în momentul morţii, duhul omului continuă să existe într-o altă lume, dimensiune, aşa cum spune în versetul 23 în Locuinţa morţilor)?

Mai întâi de toate trebuie să dovedim că este o pildă pentru că atât de mulţi prieteni dragi cred că aceasta nu este o pildă ci declararea unei întâmplări literale. Ei spun, „Se spune că [...]

2019-04-21T02:21:15+00:0023 June, 2014|Categories: Întrebări Biblice, Moarte, Iad, Chin Veșnic|

Din Romani 8:28-30, despre cine spune Ap. Pavel că i-a chemat şi i-a socotit neprihăniţi? Despre cine spune ca sunt chemați după planul Său?

Noi înţelegem că apostolul se refera la acei  de care amintește el în Efeseni 1:4  "...Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, (ca să fim de ajutor lumii) după ce mai întâi am fost înfiați (îndreptați [...]

Unde merge (stă) sufletul între moartea fizică şi a doua înviere (judecata finală)? Ce se întâmplă cu sufletul după ce moartea fizică îşi face apariţia ?

Orice lucru pe care îl credem trebuie să fie susținut/dovedit de Scriptură ca să putem răspunde așa cum a răspuns Isus cu un „așa zice Domnul”. Deci cu privire la „suflet” Biblia prezintă o părere total diferită de cea pe care am [...]

Cum au ajuns creștinii să sărbătorească duminica? Cum au fost denumite zilele săptămânii, ce semnificație aveau și ce ceremonii religioase sau păgâne se făceau în fiecare zi? Cum au ajuns creștinii să accepte multe ceremonii și sărbatori păgâne?

Exod 20:8-11: "Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfințești. Să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare [...]

2019-04-21T02:21:11+00:0023 June, 2014|Categories: Comportamentul Creștin, Întrebări Biblice, Istoria Creștină|

Daca Dumnezeu este Dragoste (1 Ioan 4:8) și El există dintotdeauna, si dacă a fost singur înainte de a-L creea pe Isus cum putea să fie dragoste? Se iubea pe sine însuși? Iubirea de sine este narcisism și e un păcat?

Creația lui Dumnezeu este dovada dragostei Sale. Domnul Isus este oglindirea dragostei Sale, de aceea El a spus că cine L-a văzut pe El, a văzut pe Tătal ceresc, căci nu vorbea de aspectul Său fizic [...]

2019-04-21T02:21:04+00:0023 June, 2014|Categories: Diferite Subiecte Biblice, Încurajare și Mângâiere, Întrebări Biblice|

Cum credeți că erau organizate bisericile crestine din primul secol, cum erau numiți episcopii (UNȘI) și care dintre cultele contemporane păstreaza tradiția?

Credem că citind Noul Testament în special Faptele Apostolilor şi alte epistole vom putea vedea modul de organizare a bisericilor din primul secol. Mai întâi să discutăm pe scurt cuvântul biserică. Cei mai mulţi oameni [...]

2019-04-21T02:21:07+00:0023 June, 2014|Categories: Întrebări Biblice, Istoria Creștină|

Duhul Sfânt este o persoană sau nu? În Biblie ni se spune să nu întristăm pe Duhul Sfânt. Dacă nu este persoană cum poate fi întristat Duhul Sfânt?

Duhul Sfânt nu poate fi o persoană, pentru că atunci același cuvânt grecesc care a fost folosit pentru duhul Domnului ar trebui socotit ca persoană și când este vorba de duhul lui Satan. Cuvântul grecesc pentru [...]

2019-04-21T02:21:19+00:0016 June, 2014|Categories: Întrebări Biblice, Spiritul Sfânt, Suflet, Trinitate|

Aș vrea să știu de ce trebuie să ne rugăm la icoane și dacă este corect….chiar dacă Scriptura spune să nu te rogi la chip cioplit.

Încă de la început oamenii şi-au dorit să converseze cu Creatorul lor. În istoria omenirii avem dovezi concrete arheologice cum oamenii sculptau zeităţi cu care doreau să converseze şi să le ceară ajutorul. Adevăratul Dumnezeu [...]

2019-04-21T02:21:22+00:0016 June, 2014|Categories: Comportamentul Creștin, Diferite Subiecte Biblice, Întrebări Biblice|

Vă rog sa îmi explicați răpirea Bisericii lui Cristos și asemănarea acesteia cu răpirea lui Ilie în carul cu foc.

Scriptura care este interpretată de unii ca învăţând “răpirea” este  în 1 Tesaloniceni 4:17. Deşi unele traduceri folosesc acest cuvânt, traducerile mai noi nu-l mai folosesc, deoarece dicţionarele nu dau cuvântului grecesc “harpazỡ” sensul de “răpire” [...]

Ioan 1:1 “La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu.” Vă rog spuneți-mi era Dumnezeu unul şi acelaşi, atunci Isus este Dumnezeu sau Fiul lui Dumnezeu?

"Totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn: Isus Cristos, prin care sunt toate lucrurile, și prin [...]

2019-04-21T02:21:23+00:0016 June, 2014|Categories: Diferite Subiecte Biblice, Întrebări Biblice, Istoria Creștină, Trinitate|

Când au fost împlinite cuvintele sau prorocia din Isaia 11:5,6,7,8 şi cap 65:17-25, sau trebuie să se împlinească, când și unde va fi, dacă nu au fost?

Aceste versete ca și multe altele își așteaptă încă împlinirea. De exemplu: Isaia 26:9 Psalm 46:9 86:9, Isaia 66:18, Ieremia 16:19, etc. În Vechiul și Noul Testament sunt multe, multe versete care își așteaptă împlinirea. Este trist în adevăr că creștinătatea [...]

Ce se va întampla cu Biserica, cu cei care şi-au predat viaţa în mâna Domnului Isus, când va domni antichrist?

Când vorbim de anticrist, de care toţi creştinii evlavioşi se tem ca de o mare putere a răului care va veni şi va face mare stricăciune, trebuie să avem în vedere că acest anticrist este ceea ce Domnul Isus [...]

Care este vremea când va avea loc aplicarea semnului fiarei, din ce naţiune va face parte anticrist, şi însemnătatea cifrei 666 din Apocalipsa 13:18?

Înainte de a răspunde ce reprezintă cifra 666 şi din ce naţiune va face parte Anticristul, trebuie să avem o imagine corectă asupra cărţii Apocalipsei. Ea nu ese o carte de groază aşa cum pare a fi şi cum [...]

2015-12-12T05:04:21+00:0015 June, 2014|Categories: Apocalipsa, Anticrist, Întrebări Biblice, Răpire, Venirea Domnului|

Ce ar trebui să facă un creştin atunci cand este trist decepţionat de oameni, de viaţă şi ar dori să plece la Domnul, e păcat să vrei să mori?

Cazuri de depresie întâlnim câteva în Biblie, de exemplu când Ieremia şi-a blestemat ziua naşterii. Ierimia 20:14: „Blestemată să fie ziua când m-am născut! Ziua în care m-a născut mama, să nu fie binecuvântată!” Ne aducem aminte [...]

Go to Top