Ascultare şi regalitate

Psalmul 21

Gloria Împărăţiei lui Mesia — Răsplata ascultării Sale faţă de Iehova — Nimicirea duşmanilor Săi o necesitate — Suntem noi oare de 40 de ani în Mileniu? „Doamne, împăratul se va bucura de puterea Ta. Şi cum îl va umple de veselie mântuirea Ta!” vers.1.

R 5761a W. T. 1 septembrie 1915 (pag. 268-269)

Evreii au privit din punct de vedere practic Împărăţia promisă a lui Mesia, în care ei trebuiau să aibă un loc de cinste şi în care toate popoarele trebuiau să fie binecuvântate. Ei n-au reuşit să înţeleagă două lucruri: mai întâi, că un preţ de răscumpărare pentru păcatul lui Adam trebuia asigurat înainte ca Adam şi rasa lui să se poată întoarce la favoarea divină şi la viaţa veşnică din Eden; al doilea, că Mesia Însuşi, înainte de a fi atât de mult înălţat, aşa cum a intenţionat Iehova, trebuia să-Şi demonstreze vrednicia pentru aceasta, prin umilinţă, ascultare, credincioşie chiar până la moarte. Sf. Pavel subliniază că Isus Răscumpărătorul a făcut toate acestea — că a lăsat gloria pe care o avea la Tatăl, S-a smerit devenind om (dar nu păcătos), şi apoi ca om S-a smerit mai departe până la moarte, chiar moarte de Cruce; că datorită acestui fapt, Dumnezeu L-a ((448)) înălţat nespus de mult, cu mult mai presus de îngeri, făcându-L părtaş naturii divine şi Moştenitor al promisiunilor de glorie, onoare, nemurire. Filip. 2:8-11.

Mulţi care văd aceasta nu reuşesc să priceapă declaraţia scripturală că scopul lui Dumnezeu include la fel şi o clasă a Bisericii ca Mireasă a lui Mesia — ca părtaşă la suferinţele şi încercările Sale şi părtaşă la înălţarea şi gloria Sa. Numai când vedem acest lucru, putem înţelege corect amânarea stabilirii Împărăţiei. S-a amânat pentru ca întrega Biserică, preorânduită de Dumnezeu, să poată fi completată, încercată, probată, glorificată la întâia Înviere, iar apoi inaugurată cu Mesia ca Împăraţie cerească.

Multe idei ciudate predomină din cauza neputinţei de a se lua afirmaţia scripturală şi din cauza falsei teorii că Împărăţia a fost deja stabilită în glorie. Eliberându-şi minţile de aceste greutăţi, studenţii Bibliei văd acum Împărăţia lui Mesia aproape — chiar la uşă. Ei îşi dau seama tot mai mult că groaznicul război din prezent este începutul unui lanţ de necazuri care vor încheia ordinea prezentă de lucruri şi vor inaugura noua Dispensaţie a Împărăţiei lui Mesia, pentru care ne-am rugat de atâta vreme: „Vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ”.

Deşi va fi o Împărăţie spirituală, aşa cum este şi împărăţia lui Satan din prezent, şi Împărăţia Tatălui — invizibilă oamenilor — totuşi va fi o Împărăţie reală, exercitând putere şi autoritate mai mult decât oricare altă împărăţie pământească, datorită faptului că nu va fi împiedicată de limitele şi condiţiile umane. Mai mult, Biblia ne arată că Vrednicii din Vechime de linie evreiască vor fi înviaţi la perfecţiune şi în glorie pământească vor deveni pentru oameni reprezentanţi vizibili ai Cristosului spiritual glorios, Cap şi Corp. Isus a subliniat această idee evreilor, spunând: „Veţi vedea pe Avraam, pe Isaac şi pe Iacov şi pe toţi prorocii în împărăţie” (Luca 13:28). Dar în ceea ce-L privea pe El Însuşi a spus: „Încă puţin şi lumea nu Mă va mai vedea” (Ioan 14:19). Totuşi, toţi Îl vor vedea în sensul că în cele din urmă toţi ochii înţelegerii vor fi deschişi, ca toţi să vadă lumina cunoaşterii gloriei lui Dumnezeu care va umplea întreg pământul. Apoc. 1:7; Hab. 2:14.

Împărăţia lui Mesia a început

Mulţi studenţi ai Bibliei susţin că, potrivit profeţilor, Împărăţia lui Mesia a început în 1878. Ei susţin că în timp ce activităţile ei principale au fost cu privire la Biserică — secerarea grâului şi separarea neghinei etc — totuşi a avut şi o influenţă în întrega lume prin aceea că în timpul acesta al aurorei noii Dispensaţii, Dumnezeu este în proces de ridicare a vălului ignoranţei, arătând omenirii secrete ale mecanicii şi chimiei care s-au dovedit inestimabile până acum şi care fără îndoială vor creşte în viitorul apropiat, când Împărăţia Mesianică va fi fost pe deplin inaugurată, la sfârşitul marelui Timp de Strâmtorare, deja începând în Europa şi în Mexic.

Printre celelalte indicii ale operării influenţei Împărăţiei în lume, studenţii Bibliei arată minunatul progres făcut în privinţa reformei în problema alcoolismului. Minunatul curent al prohibiţiei care s-a răspândit fără constrângere în multe dintre statele Uniunii Americane a fost suplimentat de necesităţile războiului din ţările străine. Nu trebuie să ne aşteptăm la prea mult în această privinţă. Trebuie să ne aşteptăm la o reacţie mai mare sau mai mică, mai ales în cazul unei cotituri atât de neaşteptate cum a adus războiul asupra europenilor.

Într-adevăr, nu lipseşte dovada că prima înflăcărare în privinţa prohibiţiei are o reacţie în Europa. Am avut experienţe asemănătoare în America, dar ne dăm seama că lumea în general merge mai departe în această privinţă în direcţia bună. Mişcarea împotriva opiumului şi a altor droguri înclină de asemenea în direcţia bună, după cum înclină şi multele demascări ale viciului şi lecţiile care se dau cu privire la groaznica pedeapsă a viciului, aşa cum stă mărturie de-acum binecunoscutul fapt că sifilisul opreşte dezvoltarea creierului şi în general în câţiva ani duce la alienare mintală.

În timp ce continuăm să ne rugăm „Vie împărăţia Ta”, haideţi ca noi, în calitate de popor consacrat al lui Dumnezeu, să continuăm să lucrăm la pregătirea caracterului, ca să putem fi găsiţi vrednici de un loc în acea Împărăţie, întărindu-ne chemarea şi alegerea. Şi să continuăm să observăm în toate direcţiile dovezi că suntem în aurora Împărăţiei, chiar dacă Soarele Dreptăţii acesteia nu poate răsări pe deplin până când Biserica nu va fi trecută dincolo de văl. Pe această linie atragem atenţia asupra unui raport interesant în legătură cu unul din statele noastre, care, adoptând legile prohibiţiei, guvernatorul său spune că se bucură de mari binecuvântări de prosperitate — Kansas. Fragmentul următor este din „North American”.

Binecuvântările restabilirii în Kansas

Recent guvernatorul statului Kansas a făcut o declaraţie publică, spunând că el speră că nimeni nu-şi va risipi mila pe oamenii din statul său. Cităm:

„Cu mai mult de 200 milioane de dolari depozitate în băncile statului nostru şi în cele naţionale am putea înfrunta fără greutăţi o furtună şi mai rea decât aceasta. Aceşti bani, împărţiţi în mod egal între bărbaţii, femeile, copiii şi pruncii din Kansas, ar veni pentru fiecare câte 118 dolari bani gheaţă, ((449)) fără să menţionăm substanţiala sumă de 1684 dolari în creditul fiecăruia ca fiind partea lui sau ei din bogăţia estimată a Statului. Kansasul a produs anul trecut produse agricole în valoare de 325 milioane dolari.

În optzeci şi şapte din cele o sută cinci districte nu există alienaţi mintal. În cincizeci şi patru din ele nu sunt debili. În nouăzeci şi şase de districte nu există alcoolici şi în celelalte nouă sunt aşa de rari că-i poţi număra pe degete. Trezeci şi opt de case de săraci districtuale sunt aşa de goale ca şi coaja oălor de lăcuste de anul trecut, şi majoritatea lor au fost astfel cea mai mare parte a deceniului.

Populaţia pauperă a statului este sub 600. Aceasta înseamnă un sărac la fiecare 3000 din cei care câştigă, şi unul care câştigă bine — de felul celor care posedă un inventar viu în valoare de 255 milioane de dolari şi în ultimele douăsprezece luni şi-au adăugat mai mult de 45 de milioane de dolari la proprietatea impozabilă. În acest an locuitorii lui deţin mai mult de 67 milioane de dolari în această formă de bogăţie, o creştere de peste cinci sute la sută în cinci ani.

Odată, nu cu mult timp în urmă, închisorile din cincizeci şi trei de districte erau goale şi şaizeci şi cinci de districte erau înregistrate ca neavând nici un prizonier sub sentinţă în penitenciar. În loc să fie îngreunat de o mare masă de analfabeţi — acum trezeci de ani 49% din populaţie erau analfabeţi — rata prezentă de 2% se clasează ca a doua dintre cele mai mici din ţară şi este cu două treimi mai mică decât în Massachusetts, inclusiv Boston.

Combinaţia dintre raţiune şi putere fizică este cea care l-a făcut să devină mai puternic şi mai bogat în ciuda extremelor climatice care ar fi distrus repede un grup mai puţin adecvat. Aceşti oameni s-au descurcat într-o zonă care cândva a fost declarată fără discuţie neproductivă. În ultimii douăzeci de ani ei au făcut acest sol neproductiv să rodească porumb şi grâu în valoare de 2.517.902.640 dolari.

AŞADAR, PARE SĂ FIE CEVA ÎN LEGĂTURĂ CU KANSASUL.

ESTE CEVA ÎN LEGĂTURĂ CU EL. Acest ceva, credem noi, poate fi redus la primele treisprezece cuvinte care constituie un amendament făcut la constituţia lui în 1881:

FABRICAREA ŞI VÂNZAREA BĂUTURILOR ALCOOLICE VOR FI PENTRU TOTDEAUNA INTERZISE ÎN ACEST STAT.

Această prevedere fundamentală combătută şi ocolită în unele localităţi, cum a fost timp de un sfert de secol, şi impusă cu stricteţe în toate părţile Statului doar în ultimii 5 ani, este cea care a ajutat Kansasul să se laude cu un cont în bancă de 200 milioane de dolari în faţa unei pierderi parţiale a recoltei, cea care o eliberează de a-şi cheltui mult timp, putere şi bani cu săracii, criminalii, alienaţii şi debilii mintal, cea care dă locuitorilor cea mai bună şansă de viaţă şi cele mai puţine motive de moarte.”