În Scriptură Domnul nostru Isus folosește expresia: ”Împărăția cerurilor” doar în  Evanghelia după Matei, în timp ce în alte Evanghelii Domnul Isus se referă la aceleași lucruri folosind expresia: ”Împărăția lui Dumnezeu” – vezi Matei 4:17 și Marcu 1:15; Matei 5:2 și Luca 6:20; Matei 8:11 și Luca 13:29; Matei 13:11 și Marcu 4:11; Matei 13:31 și Marcu 4:30 și Luca 13:18; Matei 13:33 și Luca 13:20; Matei 18:3 și Marcu 10:14 și Luca 18:16.

În ceea ce privește expresia ”rai” o găsim doar de trei ori în noul Testament – Luca 23:43; 2 Cor. 12:4 și Apoc. 2:7. Și dacă privim cu atenție fiecare din aceste trei referințe – devine destul de evident că toate se referă la același lucru și anume: ”Împărăția lui Dumnezeu” care este tot aceeași cu ”Împărășia cerurilor” și care este tot aceeași cu ”raiul lui Dumnezeu” care este Împărăția de o mie de ani în care Christos împreună cu Biserica ca reprezentanți ai lui Dumnezeu vor binecuvânta și ridica omenirea prin judecată din starea decăzută în care au ajuns prin păcat spre starea omului perfect Adam cum era înainte de a cădea în neascultare, când era în Paradis, sau rai, gradina de la răsăritul Edenului.