Întrebarea completă:
1. Ce se întâmplă cu omul credincios și cel necredincios după ce și-a sfârșit călătoria în această viață?

Da ! am înțeles, și am citit cărțile 

[pliantele] și răspunsul de pe site la întrebarea pusă de mine cu privire la suflet, mulțumesc pentru toate și am înțeles în parte, dar tot sunt nelămurit cu anumite chestiuni…

Deci după ce moare omul, conform Bibliei, el doarme în Locuința morților unde ajung toți care nu prind prima înviere [răpirea Bisericii], și la sunetul trâmbiței [mă refer la cea de-a doua înviere] toți cei din morminte se vor scula: unii pentru viață veșnică, alții pentru ocară și rușine veșnică, pentru pierzare. Ok, deci aș dori să știu exact pașii, [punctele] cu ceea ce se întâmplă cu omul după moarte.

  1. Prima înviere – și unde merg creștinii, cine va fi in cer la Dumnezeu, pe Pamânt 1000 ani cine va fi?
  2. Sufletele care nu L-au acceptat pe Isus Cristos ca Domn și Mantuitor personal în viața aceasta, ce se întâmplă cu ei, pentru că conform Cuvântului, ei vor fi aruncați afară, unde e plânsul și scrâșnirea dinților, deci vor fi pierduți pentru totdeauna… deci, vor fi înviați pentru judecată și apoi sufletul lor va pieri de tot? în acest principiu, aș dori să înțeleg mai bine pașii a ceea ce urmează a fi cu omul dupa moartea fizică și trezirea lui din somnul morții. Multumesc, fiți binecuvântați de Domnul Isus, căci El ne luminează și El e Mântuitorul și Ușa spre Paradis.

Răspuns:

  1. Ce se întâmplă cu omul credincios și cel necredincios după ce și-a sfârșit călătoria în această viață:

Aceasta este o întrebare foarte importantă și este important să medităm asupra ei serios. Știm cu toții că „după ce păcatul a intrat în lume prin Adam” (1 Cor 15:21), toată omenirea a căzut sub această condamnare de moarte. Aceasta ne spune Domnul Isus în Matei 8:22: „Vino după Mine” i-a răspuns Isus „şi lasă morţii să-şi îngroape morţii.” Deci Domnul spune că toți sânt morți în fața lui Dumnezeu, fiindcă moartea a intrat prin Adam. Nimeni nu a putut ieși din această osândă a morții până la venirea Domnului nostru Isus. Deci  să vedem ce se întâmplă cu acei oameni care au trăit și au murit înainte de Domnul Isus. Gândul general printre creștini este că acei care au făcut binele vor merge în rai, cei ce au făcut răul vor merge în iad. Dacă acest gând este corect, cum înțelegem că Domnul Isus a murit pentru toți? În ce fel și cum a murit Domnul pentru acei oameni care au murit înainte de venirea Lui? Moartea Lui Isus garantează o șansă de viață, dă o ocazie de a trăi. Dacă zicem că cei ce au făcut răul vor învia și apoi vor fi judecați la moarte, atunci Domnul Isus a murit pentru ei numai că să-i învie și apoi să-i condamne iarăși la moarte? Eu personal nici n-aș vrea să învii dacă acesta este cazul. Dar Adevărul este că Moartea lui Isus garantează o sansă pentru viață, toți oamenii care au trăit înainte de Isus vor învia și li se va da o sansă să-și arate credincioșia față de Domnul. Ap. Pavel spune în 1 Timotei 2:4:  “care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.” Deci moartea lui Isus garantează fiecăruia  o ocazie în acei 1000 de ani de care ai menționat să vină la cunoștința adevărului. În acel timp Satan va fi legat și răul oprit pe pământ. Isaia 11:9: Nu se va face nici un rău şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel Sfânt; căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acopăr”.

Tot aici se aplică și profeția din Isaia 35:Pustia şi ţara fără apă se vor bucura; pustietatea se va veseli, şi va înflori ca trandafirul;  se va acoperi cu flori, şi va sări de bucurie, cu cântece de veselie şi strigăte de biruinţă, căci i se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului şi a Saronului. Vor vedea slava Domnului, măreţia Dumnezeului nostru. „Întăriţi mâinile slăbănogite, şi întăriţi genunchii care se clatină. Spuneţi celor slabi de inimă: „Fiţi tari, şi nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu; El însuşi va veni, şi vă va mântui.” Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor; atunci şchiopul va sări ca un cerb, şi limba mutului va cânta de bucurie; căci în pustie vor ţîşni ape, şi în pustietate pîraie; marea de nisip se va preface în iaz şi pământul uscat în izvoare de ape. În vizuina care slujea de culcuş şacalilor, vor creşte trestii şi papură. Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea cea Sfântă: nici un om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinţi; cei ce vor merge pe ea, chiar şi cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească. Pe calea acaesta nu va fi nici un leu, şi nici o fiară sălbatică nu va apuca pe ea, nici nu va fi întâlnită pe ea, ci cei răscumpăraţi vor umbla pe ea. Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce, şi vor merge spre Sion cu cântece de biruinţă. O bucurie veşnică le va încununa capul, veselia şi bucuria îi vor apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi!”

Acest timp va fi o perioadă de încercare pentru toți, apoi la sfârșitul celor 1000 de ani Satan va fi dezlegat și i se va pemite să încerce pe toți oamenii, și apoi cei care se vor lăsa conduși de el, vor merge în moartea a doua. (Apoc 20:7,8).

Referitor la timpul de la venirea lui Isus și până la împărăția Domnului de 1000 de ani este un timp mai diferit fiindcă în acest timp  “Dumnezeu Şi-a aruncat privirile peste Neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor, care să-I poarte Numele.” Fapte 15:14.  În acest timp Domnul alege o “turmă mică” sau Ap. Pavel o numeste “Biserică”, care vor fi împreună cu Domnul în ceruri. Aceștia sunt aceia care au parte de întâia înviere (Apoc 20:6), și apoi Simon continuă în Fapte și spune că după ce Domnul își va alege aceasta Biserică “după aceea Mă voi întoarce, şi voi ridica din nou cortul lui David din prăbuşirea lui, îi voi zidi dărîmăturile, şi-l voi înălţa din nou.” (vs.16) Deci după alegerea acestora care vor domni cu Domnul, toată lumea va fi restabilită la viață perfectă (Fapte 3:19-23).

Trebuie să înțelegem foarte bine că acesta nu este timpul în care Dumnezeu judecă lumea, Isus însuși a spus Marcu 4:12: pentru că măcar că privesc, să privească şi să nu vadă, şi cu toate că aud, să audă şi să nu înţeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu, şi să li se ierte păcatele.” Scopul lui Isus pentru care a venit nu a fost să condamne lumea sau să o judece ci să moară pentru oameni ca apoi în perioada de 1000 de ani oamenii să poata veni la Domnul.