“Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor!” (Mat.5:3).

Varianta Ortodoxă spune:

“Fericiți cei săraci cu duhul, că a lor este Împărăția cerurilor.” (Mat.5:3).

Cea mai proaspătă apa este întotdeauna la izvor. Izvorul nostru în cazul de față este textul grecesc. Un dicționar biblic explicativ ne ajută să înțelegem sensul acestei fraze.  Cuvântul folosit aici pentru duh este “pneuma” care în înțeles simplu înseamnă: aer, suflare, vânt, iar în sens elaborat are înțeles de: spirit, gândire, minte, pricepere. Acest sens trebuie aplicat pentru a înțelege mai bine textul.

Ceea ce Domnul Isus vrea să spună aici este: Ferice de oamenii simpli, smeriți, care nu se consideră înțelepți, și nu încurcă în filozofii deșarte ci duc o viață curată și simplă. Viața această simplă și curată va aduce roade bune pentru ei. Deci dacă noi suntem simpli şi „săraci” în opiniile noastre, nu suntem îndoctrinaţi, ne simțim și recunoaștem că nu suntem cineva, ci avem nevoie de un Răscumpărător, noi vom fi gata să primim cuvântul Domnului într-o inimă curată. Avem un exemplu bun pe Etiopeanul, care a fost întrebat de Filip, „Înţelegi tu ce citeşti acolo?”, şi Etiopeanul plin de umilinţă şi sărac în duh a răspuns „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Fapte 8:30,31

Ecclesiastul de asemenea confirmă că a fi sarac în cunoștință înseamnă a fi fericit. Cel ce vrea să afle cât mai multe despre știință și filozofii omenești apucă pe o cale interminabilă și care în final nu-i va aduce nici o fericire.

“Că unde este multă înțelepciune este și multă amărăciune, și cel ce își înmulțeste știința își sporește suferința.” (Ecl.1:18).

Deci vedem cum simplitatea este calea cea mai bună, cea mai sănătoasă. Domnul Isus de asemenea a vorbit simplu, le-a dat pilde din viață oamenilor pentru a fi pricepute, s-a îmbrăcat simplu, a mâncat împreună cu cei săraci, a fost înconjurat de pescari și dulgheri, a evitat contactul cu cărturarii îmbrăcați pompos și care se lăudau cu știința și poziția lor.

Viața oamenilor simpli este mai curată decât a celor ce în gândirea lor deșartă apară homosexualitatea, avortul, evoluția de la maimuță, etc.,  depărtându-se de simplitatea gândirii lăsată de Domnul.

În cartea Psalmilor găsim un alt îndemn de a deveni înțelepți în ale Domnului și nu în ale lumii.

“Inceputul înțelepciunii este frica de Domnul….(Ps.111:10) Cornilescu.

Această frică sau respect pentru Domnul trebuie să o caute un adevărat ucenic iar adevărata înțelepciune o găsim pretutindeni în Cuvântul Său, care ne este de ajuns să ne înțelepțească pe noi, oamenii. În rest, să rămânem săraci cu duhul.