Vol. 11 Mai-Iunie 2004 Nr. 4

Cel chibzuit se ascunde

„Omul chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde.” Proverbe 22:3.

R5571 W. T. 1 noiembrie 1914 (pag. 334)

Nimeni să nu presupună că va fi posibil să scape de dificultăţile şi încercările marelui Timp de Strâmtorare, a cărui umbră acoperă acum pământul. Cea mai mare şi mai bună speranţă în această direcţie ar fi o ameliorare a condiţiilor prin exercitarea acelei înţelepciuni care vine de Sus, descrisă de către apostol, care spune că este „mai întâi curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune”. Orice persoană din orice loc, în măsura în care va urma această prescripţie a înţelepciunii Cereşti, putem să fim siguri că va avea favoarea lui Dumnezeu. Iar acea favoare îi garantează primitorului că „toate lucrurile lucrează împreună spre binele lui”.

Lecţia cea mai valoroasă pe care orice părinte sau sfătuitor o poate da celor de sub îndrumarea sa, ar fi în primul rând Regula de Aur — însuflând dreptate absolută — nimic mai puţin; în al doilea rând, pe lângă dreptate, aşa cum este reprezentată prin Regula de Aur, ar trebui să fie lecţia milei, compasiunii, simpatiei, spiritului de ajutorare. A treia lecţie din serie ar trebui să fie smerenia, blândeţea, răbdarea, îndelunga răbdare. A patra lecţie ar trebui să fie economia în toate — evitarea risipei — înţelegerea faptului că de ceea ce el nu are nevoie, altcineva are.

Sugerând lecţiile anterioare, noi presupunem o bază creştină — că cititorii noştri sunt ei înşişi copii ai lui Dumnezeu, care se hrănesc la masa Domnului din hrana spirituală, hrana Cerească; şi că ei caută să-şi binecuvânteze familiile prin educarea lor în armonie cu Cuvântul Domnului.

În vederea necazului cumplit pe care-l vedem apropiindu-se, asemenea pregătire a caracterului este cea mai bună moştenire pe care orice părinte ar putea-o lăsa copilului său. Obligaţiunile şi capitalul nu vor fi utile pentru hrană; conturile bancare ar putea deveni nesigure şi posesia banilor ar putea deveni o ispită pentru cei răi să fure şi să ucidă; dar un caracter bun nu poate fi luat. Posedarea acestuia va da o măsură de pace, securitate şi încredere în Domnul care va fi mai presus de orice preţ.

Recomandăm ca nimeni să nu fie îndemnat în mod nepotrivit să facă o deplină consacrare a inimii, a vieţii, a tot ce are, Domnului şi serviciului Său. Vieţile oamenilor lui Dumnezeu trebuie să fie în fiecare caz „epistole vii … cunoscute şi citite de toţi oamenii” — în mod special de către propriile lor familii. Acele vieţi ar trebui să mărturisească nu numai despre caracterul complet al consacrării lor Domnului, ci şi despre pacea, bucuria şi odihna care rezultă din aceasta. „Pacea lui Hristos … să stăpânească în inimile voastre; şi fiţi recunoscători” (Coloseni 3:15). Faptul că sunteţi o epistolă vie, fără nici un singur cuvânt de îndemn, va fi o lecţie plină de putere pentru toţi cei aflaţi în mod direct sub influenţa voastră. Mai mult, la un timp convenabil, ar fi potrivit să daţi de înţeles familiei voastre, prietenilor şi vecinilor voştri, despre mângâierea şi bucuria, pacea şi binecuvântarea pe care le-aţi primit printr-o acceptare deplină a Domnului Isus Cristos şi a Mesajului Cuvântului Său şi ce plăcere ar fi pentru voi să-i vedeţi şi pe cei dragi ai voştri binecuvântaţi în acelaşi fel, mângâiaţi şi vindecaţi spiritual.

Este însă mai bine ca prietenii şi copiii voştri să se abţină de la orice declaraţie de consacrare Domnului care ar fi o simplă prefăcătorie. Există deja prea mulţi prefăcuţi. Ei păgubesc Cauza lui Cristos, precum şi pe ei înşişi, pentru că prefăcătoria pare să fie în mod special dispreţuită ((770)) de către Domnul, şi un zid de netrecut pentru cel prefăcut însuşi. Influenţa noastră, deci, ar trebui să fie întotdeauna de partea onestiei, nu numai în probleme financiare şi sociale, ci de asemenea, şi în special, în privinţa lui Dumnezeu şi a religiei.

De asemenea procuraţi bunuri în mod cinstit

Apostolul îndeamnă pe poporul Domnului să se îngrijească de ai lor — de familiile lor — pentru necesităţile lor, şi îndeamnă ca astfel de îngrijire să fie făcută în mod cinstit — dacă nu este cinstit, atunci să nu fie deloc. Iarăşi îndeamnă pe poporul Domnului să „lucreze cu mâinile lor”, ca ei să poată avea să dea şi altora care pot fi în nevoie. Aceste îndemnuri nu trebuie să fie înţelese ca recomandări să adune comori pământeşti — o avere pământească. Poporul Domnului trebuie să trăiască în armonie cu credinţa sa — să adune comori în Cer. Aceste sugestii, prin urmare, cu privire la cele pământeşti, nu sunt recomandări să acumuleze avuţie, ci numai să „se folosească de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar folosi de ea”.

În armonie cu textul de la începutul acestui articol şi în acord cu vederile noastre privind posibilităţile viitorului, avem câteva recomandări de oferit cititorilor noştri. În timp ce nu suntem siguri că toate calamităţile grozave ale Zilei Domnului vor lovi pământul în următoarele unsprezece luni, totuşi pare să existe suficientă posibilitate a acestui lucru pentru a ne justifica să facem anumite pregătiri împotriva necazului din timpul acela — în interesul familiilor, prietenilor şi vecinilor noştri.

Recomandăm celor care au pivniţe curate şi uscate, sau alte încăperi potrivite şi bine ventilate, să depoziteze în ele o bună cantitate din cele necesare vieţii; de exemplu, o rezervă mare de cărbune, orez, mazăre uscată, fasole uscată, ovăz, grâu, orz, zahăr, melasă, peşte etc. Gândiţivă la perisabilitatea şi la valoarea nutritivă a acestor alimente — în special că supele sunt economice şi hrănitoare. Nu vă temeţi să aveţi prea multe din astfel de bunuri care se vor păstra bine până va începe căldura din vara viitoare, chiar dacă atunci ar fi nevoie să le vindeţi în pierdere ca să preveniţi alterarea lor. Gândiţi-vă la această rezervă de hrană nu prea egoist, ci ca la o provizie pentru oricine ar putea fi în nevoie şi care, în providenţa Domnului, ar putea să vă iasă în cale — „ca să aveţi ce să daţi celor lipsiţi”. Efeseni 4:28.

Nu sunaţi din trâmbiţă înaintea voastră, vorbind despre proviziile, intenţiile voastre etc. „Ai o încredinţare? S-o ai pentru tine, înaintea lui Dumnezeu.” Numai familia voastră să ştie despre această depozitare de hrană şi ei să fie sub dispoziţie strictă să nu le spună altora. Cel mult, sugeraţi prietenilor sau vecinilor înţelepciunea de a păstra din timp un stoc de hrană de bază în vederea eventualelor furtuni şi greve etc., din timpul iernii. Nu încercaţi să intraţi în prea multe detalii în privinţa Timpului de Strâmtorare; pentru că oricum majoritatea oamenilor sunt orbi şi surzi cu privire la acest subiect.

Nu faceţi aceste cumpărături pe credit dacă nu aveţi bani. Lăsaţi această problemă deoparte şi practicaţi cu atât mai multă credinţă; dar amintiţi-vă că Regula de Aur este standardul cel mai de jos care poate fi recunoscut de către poporul Domnului şi că vine înaintea oricărui fel de caritate.