Vol. 21, Septembrie-Octombrie 2014, Nr. 6 


CONVENŢIILE DIN LONDRA ŞI DIN GLASGOW

R 5109 W. T. 1 octombrie 1912 (pag. 310)

Deşi numai adunările din Glasgow şi Londra au fost numite oficial convenţii, totuşi am avut de fapt o serie de convenţii de când am debarcat la Liverpool. În ficare loc am avut cel puţin o adunare pentru cei interesaţi, precum şi o adunare pentru public. În fiecare caz la adunările pentru cei interesaţi au fost prezenţi prietenii din vecinătate şi în fiecare caz adunările publice au fost pur şi simplu splendide, numărul celor prezenţi variind între cinci sute şi cinci mii. Şi aşa o atenţie! Evident, mesajul harului Domnului a fost atractiv pentru mulţi — şi pentru unii foarte preţios şi dulce.

Convenţia de la Glasgow, care a durat trei zile, a înregistrat o participare a celor interesaţi de cam opt sute, în timp ce adunarea publică a ajuns la cinci mii, cu sutele neavând loc să intre. Prietenii au dat dovadă de un spirit foarte iubitor. Irlanda, Scoţia şi Anglia au fost bine reprezentate. A fost bine acolo! A fost un timp de împrospătare pe care ni-l vom aminti multă vreme. Cei care au fost prezenţi au declarat-o în mod deschis ca cea mai bună convenţie de care s-au bucurat vreodată. Numărul celor care s-au botezat a fost de 45.

Convenţia de la Londra a fost ţinută la Tabernacol, care a fost aglomerat cum n-a mai fost înainte. Au participat prieteni din Scoţia, Ţara Galilor, Irlanda şi Suedia; dar desigur majoritatea au fost londonezi şi din zonele din jur. Numărul mediu al participanţilor la adunări a fost cam o mie două sute. A fost un timp plăcut. Iarăşi prietenii au declarat că aceasta a fost cea mai bună din toate convenţiile şi iarăşi le-am explicat că aşa trebuie să fie — că noi ne maturizăm pe zi ce trece şi pe săptămână ce trece, şi că pe măsura creşterii noastre în har trebuie să fie şi creşterea noastră în aprecierea privilegiilor binecuvântate de care ne bucurăm, cooperând cu iubitul nostru Răscumpărător în glorioasa lucrare de seceriş. La Tabernacol au fost botezaţi optzeci şi cinci.

Lucrarea în Marea Britanie pare să prospere mult. Aspectul lucrării extinse a adunării a fost apreciat şi utilizat. Se observă rezultate bune. Mulţi au fost aduşi la o cunoştinţă clară a Adevărului, iar unii de la o consacrare parţială la una deplină. Am fost mult încurajaţi de vizita noastră. Domnul are mulţi oameni aici şi am fost bucuroşi de binecuvântarea care vedem că însoţeşte eforturile de a-i aduce în legătură cu Adevărul prezent.