FOTO-DRAMA CREAŢIEI

R 5456 W. T. 1 mai 1914 (pag. 142-143)

Cititorii Turnului de Veghere de pretutindeni sunt entuziasmaţi de Foto-Drama Creaţiei. Ca răspuns la sugestia noastră recentă, suntem inundaţi de cereri din partea diferitelor adunări care dau numele celor numiţi pentru comitetul Dramei. Am răspuns la multe din aceste comunicări direct, dar credem că acum este bine să dăm un răspuns şi o explicaţie generală.

Am pornit cu gândul ca Asociaţia să prezinte Drama în diferite oraşe şi să se bazeze pe sprijin voluntar; dar când au fost gata douăsprezece seturi ale Dramei, cheltuiala a fost enormă — numai notele de plată exprese pentru imprimate, maşini etc., ridicându-se la 2.000 de dolari într-o lună, fără taxele poştale şi de transport. Apoi ne-am dat seama că fiecare din acele douăsprezece seturi puteau servi patru oraşe deodată. Aceasta însemna de patru ori preţul. Am înţeles că dacă Domnul nu va face o minune, vom rămâne fără fonduri, fără să realizăm munca pe care o aveam în faţă. În acelaşi timp au început să vină propuneri din diferite oraşe mai mari şi mai mici, asigurându-ne că adunările AISB din aceste locuri ar fi bucuroase să finanţeze Drama pe plan local, dacă li s-ar pune la dispoziţie operatori, literatură gratuită, insigne cu simbolul păcii etc.

Luăm aceasta ca fiind conducerea providenţei Domnului — o sugestie că Domnul doreşte să dea poporului Său de pretutindeni ocazia de a participa la marea mărturie a Dramei în oraşele lor. Acum urmăm acest plan şi invităm acele adunări de studenţi ai Bibliei care doresc să aibă Drama, să dezbată subiectul printre ei şi apoi prin comitetul lor să ia legătura de îndată cu biroul nostru, înştiinţându-ne ce doresc şi ce pot realiza în privinţa acoperirii cheltuielilor legate de prezentarea Dramei în oraşele unde locuiesc.

Astfel de informaţii să fie trimise pe adresa Societăţii, cu menţiunea „Departamentul pentru DramĂ”. Americanii şi canadienii să se adreseze la biroul din Brooklyn, New York; adunările englezeşti să se adreseze la biroul din Londra; adunările suedeze să se adreseze la biroul din Orebro; adunările daneze la biroul din Copenhaga; adunările germane la biroul din Barmen; ((968)) adunările franceze şi elveţiene la biroul din Geneva. Acţionaţi imediat, şi apoi, după ce v-aţi făcut partea, aşteptaţi cu răbdare, asiguraţi că vom face tot ce ne stă în putere să cooperăm cu voi.

Cu aceeaşi trimitere poştală ar fi bine să declaraţi câte surori de vârstă medie, cu o vorbire plăcută şi cu o înfăţişare plăcută, s-ar oferi să servească drept plasatoare, şi dacă una sau două ar vrea să înveţe să folosească fonograful cu instructorul pe care l-ar trimite societatea. Informaţi-ne de asemenea dacă este un frate în adunare cu vorbire plăcută, potrivit să servească prezentarea Dramei ca responsabil de sală, şi care, fără să dăuneze intereselor sale, ar putea să-şi dedice timpul necesar.

De obicei prezentăm fiecare parte a Dramei câte o săptămână, după-masa şi seara — patru săptămâni pentru cele patru părţi. Totuşi, unde sunt folosite săli foarte mari sau unde oraşul este mic, câteodată prezentăm cele patru părţi în două săptămâni, începând o parte duminica după-masă, iar altă parte miercurea după-masă.

Sălile de cinema sunt locuri mai bune pentru DramĂ decât bisericile, deoarece catolicilor nu le place să meargă în bisericile protestante, nici protestanţilor în bisericile catolice, iar evreilor în nici una din ele — şi pe toate categoriile îi interesează Drama, care este pentru toate categoriile. Sezonul spectacolelor tocmai se termină. Multe săli funcţionează acum fără nici un profit; şi dacă continuă ar fi în pierdere. În asemenea împrejurări, oricare ar fi suma plătită celor care administrează sala de cinema peste costul luminii şi al întreţinerii, este profit. Pe lângă aceasta, multe săli sunt interesate săşi aducă numele şi locul în mod proeminent în faţa publicului şi ar avea mare beneficiu dacă ar avea Drama.

În asemenea împrejurări, proprietarii de săli ne dau adesea preţuri uimitor de scăzute — cinci, zece, cincisprezece, douăzeci, douăzeci şi cinci de dolari pe zi, potrivit mărimii şi calităţii sălii şi mărimii oraşului. În nici un caz să nu folosim o sală inferioară, nici una într-un loc sărac, chiar dacă ar fi oferită gratis. Să aveţi aceste lucruri în minte când ne scrieţi. Dacă vreţi, daţi-ne informaţii în privinţa celor mai bune săli, numărul de locuri, preţul la care se pot obţine etc.

În orice caz, asiguraţi-vă să ne informaţi foarte clar ce ajutor ar avea nevoie adunarea voastră pentru prezentarea locală a Dramei. Trebuie să ştim acest lucru în fiecare caz de acum încolo, pentru a şti cum să folosim Drama cât mai larg şi cum să folosim cât mai înţelept banii Domnului în legătură cu ea. Daţi acestui lucru atenţie imediată, dacă vă interesează; căci orice urmează să se realizeze în această vară, ar trebui să fie în curs de realizare acum, sau să fie proiectat.

Către toamnă vor fi peste tot numeroase târguri şi expoziţii. Managerii târgurilor, expoziţiilor şi parcului de destracţii sunt interesaţi de Drama, cum ar fi de orice altceva care le-ar ajuta să atragă publicul spre ceea ce întreprind ei. Adeseori ei cheltuie sume mari pentru atracţii. Am trimis circulare care să informeze că Societatea noastră este dispusă să pună la dispoziţie Foto-drama CreaŢiei gratuit pentru cei care oferă sală potrivită şi alte înlesniri. Noi nu avem nici o obiecţie împotriva taxei obişnuite de intrare impuse de expoziţii, dar cerem numai ca Drama să fie gratuită pentru toţi cei care sunt în perimetrul acela. Aceia dintre voi care aveţi cunoştinţă de astfel de târguri ne puteţi trimite o carte poştală dândune data, numele şi adresa casierului sau a managerului afacerii. Adresa de la Brooklyn, nr. 124 Columbia Hights.

În unele locuri administratorii sălilor sunt nerăbdători după Drama şi sunt dispuşi s-o prezinte gratuit, cu condiţia să li se permită să taxeze pentru o treime din locuri ca locuri rezervate. Nu avem nici o obiecţie la aceasta. Evident, sunt unii care ar prefera să plătească ceva pentru a avea locuri rezervate.