FRAŢII VOŞTRI CARE VĂ URĂSC

„Iată ce zic fraţii voştri, care vă urăsc şi vă izgonesc din cauza numelui Meu: Iehova este glorificat. Dar El va apărea în bucuria voastră şi ei vor fi ruşinaţi”. Isaia 66:5 (Biblia interlineară ebraico-engleză, J. P. Green — n. t.).

W. T. 1 mai 1916 (pag. 141)

Cât de raţional este mesajul cuvântului lui Dumnezeu! Mulţi dintre urmaşii lui Isus, tineri în credinţă şi care posedă doar o măsură mică din Spiritul Sfânt, ar fi înclinaţi să-şi ameninţe vrăjmaşii cu o grozavă răzbunare din partea lui Dumnezeu, întocmai cum apostolii Iacov şi Ioan au dorit la început să ceară foc din ceruri peste cetatea samariteană din cauză că oamenii refuzaseră să le vândă pâine pentru Isus şi ucenicii Săi. Unde găsim noi în Biblie măcar un singur cuvânt de ameninţare împotriva celor care L-au persecutat pe Isus până la moarte, sau a acelora care I-au persecutat urmaşii? Simpla declaraţie este: „Ei se vor ruşina”. Declaraţia Domnului făcută prin profeţia lui Daniel este: „Mulţi dintre cei care dorm în ţărâna pământului se vor trezi”, unii pentru a străluci ca strălucirea cerului — cei sfinţiţi, Biserica în glorie — alţii pentru a se ruşina — pentru ruşine şi dispreţ veşnic. Dan. 12:2, 3.

Dar chiar şi aici, Versiunea Comună a Bibliei noastre depăşeşte subiectul şi declară, „ruşine şi dispreţ veşnic”, în timp ce textul ebraic spune doar „ruşine şi dispreţ durabil”. Ruşinea va dura atâta timp cât răufăcătorul va continua să fie în starea lui ruşinoasă de opoziţie faţă de Domnul şi de mesajul Său. Dispreţul va dura atâta vreme cât calea individului va fi vrednică de dispreţ. Dar imediat ce reformarea va începe, va începe şi ruşinea să se îndepărteze; şi în cele din urmă nu va fi nici ruşine nici dispreţ pentru cei care vor manifesta o apreciere cuvenită a caracterului Dumnezeului nostru şi a principiilor Guvernării Sale, când sub instrucţiunile Împărăţiei ei vor ajunge să le înţeleagă.

Aşa deci, dragi fraţi, deoarece Împărăţia Mesianică va fi administrată de către aceia care au suferit pentru numele lui Cristos, primiţi persecuţiile cu răbdare, cu bucurie. Aşa cum a sfătuit Domnul: „Bucuraţi-vă şi săltaţi de veselie”. Orice am suferi pentru Domnul, pentru Adevăr, ne va aduce în cele din urmă, după cum ne asigură El, o răsplată veşnică, dacă suntem bine pregătiţi prin suferinţă, dacă devenim în caracter asemenea scumpului Fiu al lui Dumnezeu.

Numele tuturor celor care suferă pentru dreptate, după cum suntem asiguraţi, sunt scrise în ceruri; dar noi am fi bucuroşi să avem o mică însemnare şi pe pământ, de la aceia care vreau să ne trimită numele lor. Scrieţi cât se poate de scurt, intitulaţi-o I. H. S. şi treceţi-o pe o carte poştală, chiar dacă puneţi cartea poştală în plic. Dorim ca adresa voastră să fie pe o parte şi acest scurt rezumat pe cealaltă parte; noi vom păstra aceste cărţi poştale la dosar.

Pe lângă că ne veţi spune foarte pe scurt despre cât v-a costat Adevărul, puteţi adăuga un rând despre familie şi apoi un cuvânt despre talentele, capacităţile şi experienţele voastre. Cine ştie dacă nu v-am putea sugera ceva în viitor?

Pe lângă această carte poştală, sugerăm ca orice frate sau soră care are vreun talent literar deosebit, ca scriitor sau editor, şi vreo altă pregătire specială, ca avocaţi, doctori sau predicatori cursivi, să ne trimită o scurtă scrisoare cu privire la starea lor financiară — însoţind cartea poştală mai sus menţionată.