ÎNCERCĂRILE ŞI BINECUVÂNTĂRILE FOTO-DRAMEI

R5513 W. T. 1 august 1914 (pag. 236-238)

Foto-Drama trece peste toată ţara într-un ritm uimitor, fiind prezentată în fiecare zi în aproximativ şaizeci de oraşe. Publicul variază de la o sută la trei mii şi chiar mai mult — în medie cinci sute, poate. Sigur că se dă o mare mărturie în apărarea Bibliei! Avem unele răspunsuri excelente de la public. Mulţi s-au întors de la răceală, indiferenţă, necredinţă, ateism, la o credinţă în Dumnezeu şi în Cuvântul Său, superioară faţă de cea avută înainte.

Prezentarea Dramei în şapte locuri noi în fiecare zi necesită folosirea largă a telegrafului. Noi îi informăm pe prietenii din fiecare loc ce zile sunt disponibile şi îi întrebăm dacă pot şi sunt dispuşi sau nu, să prezinte gratuit Drama publicului din localitatea lor. De peste tot se primeşte un răspuns generos. Cei care nu pot participa îşi exprimă regretele.

Astfel se va observa importanţa ca în fiecare adunare să fie un Comitet al Dramei şi să se ştie exact ce poate şi ce doreşte să facă adunarea din punct de vedere financiar în privinţa prezentării Dramei. Astfel, când se primeşte de la Biroul pentru Dramă al A.I.S.B. o ofertă de date, Comitetul, după ce s-a interesat de săli, este gata să întrebe şi dacă este posibil să obţină prezentarea gratuită a Dramei în beneficiul publicului, care pentru fiecare cetăţean valorează mai mult decât un an de colegiu. Nu ar trebui să se pretindă mai mult decât plata electricităţii pentru orice sală în proprietate publică.

Dacă cei care administrează sălile de cinema sunt abordaţi cum se cuvine, văd că Drama va face sălii lor o publicitate mai mare decât orice altceva. Ea va atrage un public nou din clasa mai bună, cei care arareori frecventează sălile de cinema. Pentru a asigura această publicitate, proprietarii sălilor vor fi bucuroşi, indiferent de tariful lor obişnuit, să dea un preţ foarte mic pentru un număr de zile, în special în sezonul slab, când nu există altă cheltuială decât cea a curentului electric şi a întreţinerii sălii. După ce aţi hotărât ce veţi face, informaţi comitetul A.I.S.B. pentru DRAMĂ, la Brooklyn, cât se poate de repede, despre ceea ce doriţi să faceţi.

Nu mai putem oferi ajutor în afară de prelegeri, muzică, operator de imagine, administrator, postere, reclame pentru vitrină, ajutoare pentru publicitate şi scenarii gratuite. Vă puteţi imagina cheltuiala imensă pe care o are Asociaţia când spunem că s-a folosit hârtie albă în valoare de patruzeci de mii de dolari pentru tipărirea Scenariului gratuit; iar tipărirea, împăturirea, împachetarea şi trimiterea costă şi mai mult! În alte condiţii, ce bucuroşi am fi să satisfacem toate cheltuielile!

Folosiţi spiritul minţii sănătoase

Totuşi, noi învăţăm că modul lui Dumnezeu este mai înţelept — că poporul lui Dumnezeu este mai binecuvântat de Dramă atunci când costul prezentării locale le revine lor şi când ei servesc în calitate de plasatori şi de operatori ai fonografului. Sacrificiul de sine în legătură cu toate acestea aduce o mare binecuvântare. Aşa că noi nu avem nimic de ce să ne plângem.

Vrăjmaşii noştri se străduiesc să împiedice lucrarea raportând în mod fals că Asociaţia este foarte bogată — împiedicând astfel pe oamenii înclinaţi spre caritate să ofere ajutor. Faptul că nu solicităm niciodată bani pare atât de ciudat, chiar şi pentru prietenii noştri, încât unii au aceeaşi impresie. O soră dragă în timp ce se ocupa de plasare a fost întrebată de un spectator venit să vizioneze Drama care ar fi modul cel mai bun de a da nişte bani la A.I.S.B. pentru continuarea acestei lucrări mari. Plasatoarea ia răspuns că nu există nici un mod şi că nu este nevoie de bani. Dacă prietenii noştri sunt atât de nechibzuiţi sau greşit informaţi, cum putem să-i acuzăm pe duşmanii noştri pentru că spun aceleaşi lucruri, care ar dori ca alţii să creadă că sunt adevărate, aşa încât, toate darurile fiind oprite, lucrarea noastră să înceteze? Totuşi, lăsăm chestiunea în mâna Domnului. Dacă fondurile încetează, trebuie să înceteze şi lucrarea în aceeaşi măsură. Dându-ne seama de supravegherea divină, am fi cu totul mulţumiţi dacă ar fi aşa.

În timp ce Drama aduce mari binecuvântări şi privilegii în legătură cu ocaziile de serviciu şi de negare de sine, ea aduce şi încercări severe pentru iubiţii fraţi. Toţi sunt atât de doritori să servească şi toţi sunt atât de independenţi în simţirile lor, încât uneori există în adunare tot atâtea planuri şi aranjamente câţi membri are ea. Blândeţea, răbdarea, bunătatea frăţească, îngăduinţa, iubirea, sunt calităţi de care se pare că este mare nevoie şi pot fi găsite multe ocazii pentru cultivarea lor. După câte ştim noi, prietenii trec prin aceste mici necazuri cu o binecuvântare — o lărgire a inimii şi o lărgire a compătimirii lor. Este un timp de punere în aplicare a cuvintelor apostolului, „fiţi supuşi … toţi, unii faţă de alţii.” 1 Petru 5:5.

Instrucţiuni generale

Înainte de prezentarea Dramei, supraveghetorul trebuie să se aştepte să vadă publicitatea din ziar, să se asigure că adunarea a expus în locuri bune posterele trimise ei, dacă a sosit materialul Dramei pentru voluntari, dacă l-au distribuit devreme în săptămâna dinaintea prezentării şi dacă reclamele pentru vitrine au fost puse larg în tot oraşul — toată adunarea participând la această lucrare. El de asemenea trebuie să vadă pe plasatorii aleşi de adunare, şi dacă vreunii sunt prea bătrâni sau prea tineri sau sunt nepotriviţi, poate da sugestii amabile în legătură cu ceea ce să se facă. Cei mai buni, cei mai înţelepţi, cei mai inteligenţi membri ai adunării ar trebui să formeze comitetul de plasare. De asemenea, adunarea să caute printre ei un administrator de sală, sau un plasator principal ((867)) potrivit pentru această ocazie, şi să sugereze unul sau două nume pentru acest serviciu, fraţi sau surori, după împrejurări. Adesea fraţii nu sunt disponibili din cauza cerinţelor afacerilor lor.

Datoria plasatorului principal, sau al administratorului de sală, va fi să se asigure că ceilalţi plasatori sunt în locurile potrivite pentru public şi că îşi înţeleg sarcinile, ca să fie menţinută o ordine perfectă şi ca publicul să fie primit nu numai amabil, ci şi binevoitor. Cu acea ocazie oamenii sunt oaspeţii voştri. În absenţa supraveghetorului, operatorul de imagine va fi reprezentantul lui şi al nostru în oraşul vostru, având sarcina să se asigure că Drama este pusă în funcţiune corect, conform aranjamentelor, fără nici cea mai mică schimbare sau deviere. Orice ineficienţă sau orice vi se pare lipsit de înţelepciune poate fi adus în atenţia acestor fraţi şi raportat nouă. Dar între timp aveţi încredere în ei ca reprezentanţii Societăţii şi cooperaţi cu ei. Ei, la rândul lor, sunt îndrumaţi să arate toată atenţia faţă de dorinţele adunării în tot ceea ce nu vine în conflict cu regulile clare după care este administrată Drama.

Înainte de prezentarea Dramei aşteptaţi să vină la voi o soră, care va sta numai o zi. Ea va veni să dea instrucţiuni despre fonograf. Doi, şi numai doi, fonografişti voluntari să înveţe; ei trebuie să fie inteligenţi — nu prea agitaţi. Sora va rămâne destul de mult cât să facă o prezentare şi să-şi vadă elevii operând la o prezentare. Acesta va fi timp suficient, totuşi nu prea mult. Aşa că elevii să fie gata şi să li se dea toate ocaziile să-şi înveţe lecţia în amănunţime.

În măsura în care este posibil surorile plasatoare să poarte rochii albe pentru a ajuta să se distingă dintre spectatori. În plus ele ar trebui să-şi facă o mică bonetă în stilul unei uniforme. Se obţine un model frumos prin îmbinarea a două rozete din panglici albe de satin.

Plasatorii ar trebui, dacă este posibil, să aibă în mod frecvent mici adunări de rugăciune, cerând binecuvântarea divină asupra eforturilor lor de a arăta, prin cuvinte, prin acţiuni, prin priviri, laudele Celui care ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. Ei ar trebui să coopereze în toate amănuntele cu plasatorul principal şi cu tot spiritul Dramei.

Copiii sub doisprezece ani nu trebuie admişi, numai dacă sunt însoţiţi de părinţi, profesori sau tutori. Chiar şi atunci ei trebuie să fie plasaţi în spate sub supravegherea plasatorilor. Adulţii trebuie să aibă prioritate întotdeauna. Copiii pot ieşi pentru matineu; dar unii adulţi pot ieşi numai seara. Pruncii în braţe nu trebuie admişi niciodată. Dacă s-ar face o excepţie de la regulă, ar trebui să i se ceară mamei să stea lângă uşă şi să promită că va scoate copilul afară imediat ce va plânge. Faceţi totul pentru a păstra liniştea şi ordinea. Evitaţi atenţionarea frecventă şi nervoasă pentru păstrarea ordinii. Dacă cineva este nepoliticos sau gălăgios, apropiaţi-vă de respectivul cu amabilitate şi şoptiţi-i un cuvânt iubitor potrivit, în privinţa Regulii de Aur şi a drepturilor celorlalţi.

Cu privire la finală

După partea a patra a Dramei vine Predica Finală. Cu acea ocazie vorbitorul va atrage atenţia asupra adunărilor regulate ale A.I.S.B. din localitatea voastră, dând adresa; sau, dacă credeţi că merită, la încheierea serviciului pot fi distribuite oamenilor cărţi de vizită cu adresa. Nu este înţelept să se discute despre adunările locale în timpul expunerii Dramei.

Nu trebuie să se facă reclamă la nici o carte, nici să se vândă în sensul obişnuit al cuvântului. La începutul fiecărei Drame să fie trimis un set de cărţi, numai pentru a le folosi ca mostre până la încheierea Dramei, când pot fi vândute şi banii să fie predaţi reprezentantului ales al adunării, căruia i-au fost date în grijă. Comenzile primite între timp trebuie trimise imediat, direct la Biroul Turnului de Veghere, prin reprezentantul adunării.

Evităm efortul special de a vinde Studiile În Scripturi ca nu cumva cineva să aibă impresia că vinderea cărţilor este scopul Dramei.

La ultima adunare, sau la finală, vorbitorul va cere adresele. După aceea el se va ocupa de acele adrese, distribuindu-le printre cei pe care îi socoteşte cei mai calificaţi pentru vizite personale. Chestiunea este lăsată în totalitate în mâinile lui, dar daţi-i cel mai bun sfat pe carel puteţi da în privinţa capacităţii celor care doresc să participe. Numai binele Cauzei Domnului este căutat. Să lăsăm cu toţii la o parte orice simţământ personal. Editorul ar fi bucuros dacă personalitatea sa nu ar fi intervenit atât de mult în Drama, dar a părut a fi absolut necesar din două motive:

(1) Publicul ar avea un interes relativ mic pentru ceva scos de o societate religioasă pe care n-o cunoaşte — ar considera-o ca ceva „ieftin” şi care nu merită interesul.

(2) Dacă personalitatea n-ar fi făcută proeminentă, am fi învinuiţi de ipocrizie — înşelând poporul. Vrem ca oamenii să vadă Drama fără prejudecată, pentru ca ei să poată judeca singuri de unde vine ipocrizia şi denaturarea.

Adunarea să binevoiască să prezinte supraveghetorului persoana pe care o numeşte să fie supraveghetor de sală, sau plasator-şef, şi două surori care să înveţe cum funcţionează fonograful, ca să facă pe rând dacă este nevoie.

Lucrarea extinsă a adunării în privinţa Foto-Dramei

Încă nu suntem gata să dăm toate amănuntele, dar punem la punct un plan legat de felul în care fraţii care au fost angajaţi în lucrarea extinsă a adunării pot face aceasta şi în legătură cu Foto-Drama. Sperăm ca în numărul următor să putem schiţa complet această lucrare. Pentru a pune în funcţiune cum se cuvine Drama trebuie să fie cel puţin trei fraţi ((868)) pentru fiecare din cele trei părţi — în total nouă pentru toată Drama — unul să lucreze cu stereoopticonul; altul să lucreze cu prelegerile fonografice, oratoriile, cântările etc.; unul să servească drept plasator şi să păstreze ordinea generală. Pot fi folosiţi mai mulţi, dar trei sunt de ajuns.

Partea întâi va fi prezentată într-un oraş duminica, fie dimineaţa, fie după-amiaza sau seara; sau dacă interesul şi populaţia o cer, ar putea fi prezentată în toate aceste segmente de timp. Dar după ce a fost prezentată, să meargă în oraşul următor, apoi în altul şi tot aşa — continuând din oraş în oraş, din sat în sat, de la şcoală la şcoală, din sală de tribunal în sală de tribunal (în multe oraşe mici acestea erau singurele săli disponibile pentru evenimente speciale — n. t.) şi din sală publică în sală publică. După ea, în ziua următoare sau în duminica următoare sau în sesiunea următoare, după cum este cazul, vine partea a doua. Următoarea va fi partea a treia. Imediat ce s-au făcut cele trei prezentări, alt grup de fraţi trebuie să fie pregătiţi să ţină o serie de lecţii din Biblie folosind schiţa planului veacurilor, şi mai târziu să invite pe cei interesaţi la cercurile regulate ale Zorilor.

Drama pentru satele mai mici şi pentru locurile de la ţară nu va avea cele mai bune diapozitive arătate acum în prezentările obişnuite ale Dramei; dar, cu toate acestea, cele folosite vor fi elegante. Textul va fi acelaşi şi nu ne îndoim că valoarea pentru fiecare persoană va fi la fel de mare. Putem fi siguri că oamenii de la ţară vor merge să vadă Drama şi vor discuta despre ea şi o vor citi la fel de mult sau poate chiar mai mult decât o fac semenii lor de la oraş.

Pregătim acum un stereoopticon care poate fi folosit prin ataşare cu un cablu la un dispozitiv obişnuit pentru lumină electrică şi dacă este necesar poate fi transformat repede aşa încât să folosească gaz de acetilenă — care se poate obţine din rezervorul unui automobil.

Dăm toate aceste detalii acum, aşa încât să vă puteţi gândi la această chestiune. Adunările care fac lucrare extinsă şi care cred că sunt capabile să facă şi această nouă lucrare, finanţând cheltuielile legate de săli mai mici, şcoli etc., sunt rugate să discute problema, să decidă asupra ei şi să ne informeze imediat. Dacă nu sunteţi siguri că vă veţi putea descurca, mai bine aşteptaţi o vreme şi asiguraţi-vă. Să fie serviţi mai întâi cei care sunt siguri că sunt pregătiţi, doritori şi nerăbdători să ajute în această mare lucrare.

(Urmează descrierea echipamentului pentru prezentarea Dramei, preţurile şi condiţiile de obţinere a lui. Aceastea au fost descrise în revistă la pag. 399-400 — n. t.)