ÎNTOARCEREA ACASĂ A COMITETULUI

R5016a W. T. 15 aprilie 1912 (pag. 137-138)

Părăsind India, Comitetul a călătorit prin Suez, oprindu-se două zile la Cairo. S-a făcut o vizită la Marea Piramidă, ale cărei pasaje minunate vorbesc prin construcţia lor atât de mult despre Planul Divin, încât ea a fost numită Biblia de Piatră. Nu este nevoie să acordăm spaţiu pentru o explicare a însemnătăţii pasajelor şi a lecţiilor lor minunate, atât de mult în armonie cu profeţiile Bibliei, deoarece majoritatea cititorilor noştri le au pe acestea în unul din capitolele Volumului 3 al STUDIILOR ÎN SCRIPTURI. Îndemnăm însă pe toţi la o nouă citire a acestei mărturii, atât de ajutătoare pentru credinţă.

În ziua a doua s-a făcut o excursie la ruinele Memfisului, capitala antică a Egiptului din timpul lui Iosif, când el era al doilea după Faraon în autoritate. Multe din scene ne-au adus iarăşi în minte naraţiunea Scripturii cu privire la Iosif, şi mai târziu la găsirea lui Moise în stufărişul Nilului. Au fost remarcate: ţinutul Gosen, unde israeliţii au stat două secole şi de unde au fost eliberaţi în mod miraculos, locul posibilei lor treceri a Mării Roşii, fântânile lui Moise şi apele amare de la Mara pe malul opus.

ATENA ŞI COLINELE LUI MARTE

Apoi am vizitat Atena, devenită faimoasă prin vizitele sf. Pavel cu 1800 de ani în urmă. Acolo am vizitat Stadionul, unde Socrate şi alţi oratori ai Greciei antice au avut mari audienţe prin elocvenţa lor. Ne-am gândit şi la nestatornicia aplauzelor publicului, când am văzut închisoarea antică în care a murit el. Alte puncte de interes în Atena au fost minunatul Templu şi marele Amfiteatru, cu o capacitate de patruzeci de mii de locuri, recent remodelat după stilul lui original, în marmură. Dar ruinele măreţiei Greciei antice, mari cum au fost, ne-au îndrumat mintea încă mai special la marele apostol Pavel. Am considerat că monumentele lui din scrierile Noului Testament sunt mai elocvente de o mie de ori decât toate realizările tuturor filosofilor, poeţilor şi artiştilor întregii perioade a faimei Greciei. Am urcat Colina lui Marte, traversând foarte probabil pe aceleaşi trepte, tăiate în stânci naturale, pe care apostolul a urcat şi a coborât. Am mers pe o platformă de stânci deasupra şi aproape de vechea piaţă menţionată în Scripturi, şi am presupus că sf. Pavel le vorbea oamenilor chiar din acel loc. Mica noastră ceată, în timp ce era pe Colina lui Marte, s-a angajat într-un scurt serviciu de laudă şi rugăciune, şi Pastorul Russell a ţinut o mică predică cu privire la Evanghelia pe care sf. Pavel a predicat-o — Isus şi Învierea — Isus, Răscumpărătorul şi Mântuitorul; Învierea, metoda prin care o binecuvântare divină va veni prin Isus la toate familiile pământului.

Am observat că aşa cum doctrina Învierii a fost batjocorită de către grecii antici, tot aşa înţelepţii în felui lumii de astăzi sunt încă înclinaţi să se poticnească şi să batjocorească spunând: „Despre această chestiune te vom asculta altădată — acum este destul”.

Au fost ţinute de către Pastorul Russell două adunări publice în una din sălile principale ale Atenei. Cu ambele ocazii mulţi au fost refuzaţi, în timp ce alţii au fost obligaţi să stea în picioare. Mulţi au auzit Evanghelia Celor Două Mântuiri pentru prima dată:

(1) Chemarea prezentă şi dezvoltarea celor „aleşi”, împlinirea speranţelor acestora fiind la schimbarea glorioasă a Primei Învieri.

(2) Binecuvântarea Restabilirii care va fi adusă atunci lumii în general, cu ocazia deplină pentru ca toţi cei doritori şi ascultători să se întoarcă la perfecţiune umană şi la un Eden mondial şi la viaţă veşnică — cei care vor respinge fiind distruşi în Moartea a Doua.

Experienţele noastre în Corint au fost interesante. Ne-au fost arătate ruinele Corintului antic, care au fost descoperite recent. Am umblat chiar prin unele dintre pieţele cu fântânile vizitate de sf. Pavel şi probabil chiar pe aceleaşi pietre. Catedrala sf. Pavel, o construcţie frumoasă, modernă, este memorialul cetăţii pentru marele apostol. Catedrala este greco-catolică — sau mai degrabă creştino-greacă, fiindcă aşa le place băştinaşilor să vorbească despre ei.

Aici, la cererea primarului şi a eclesiasticilor, Pastorul Russell a ţinut două vorbiri de aproximativ o oră şi jumătate fiecare. Ele au fost bine primite. Caracterul raţional al prezentărilor, deducţiile şi armonia acestora cu Biblia au părut să fie comentariul general al oamenilor, dintre care mulţi păreau flămânzi după o cunoştinţă mai clară a Cuvântului lui Dumnezeu şi o temelie mai sigură pentru credinţa lor. Aici, ca şi în Atena, ne-au fost înmânate multe adrese cu cereri pentru material de citit.

S-au făcut scurte opriri în două locuri în Franţa, unde au fost ţinute câteva conferinţe semiprivate cu Studenţii Bibliei. Duminica următoare ne-a găsit la Londra, unde am petrecut o săptămână foarte interesantă şi folositoare. Pastorul Russell a ţinut opt adunări în Londra şi în apropiere — patru dintre acestea la Tabernacolul din Londra.