Vol. 17, Noiembrie-Decembrie 2009, Nr. 1


Întrebări bereene la Studii în Scripturi

 W. T. 1 noiembrie 1913 (pag. 335)

Volumul 6, studiul 16

Moştenirea prezentă a Noii Creaţii

7 Decembrie

Citiţi de la pag. 686 p.1 până la pag. 688 p.1

(47) Ce putem cere mai mult cu privire la pregătirile Domnului pentru gloriile viitoare şi bucuriile prezente ale Noii Creaţii? Pag. 686 p.1

(48) Ce am putea gândi sau cere mai mult pentru lume decât a aranjat deja Dumnezeu? Pag. 686 p.2

(49) Diferitele condiţii care ne înconjoară ne limitează privilegiile rugăciunii către Dumnezeu? Pag. 686 p.3

(50) Care este privilegiul nostru în rugăciune pentru uz personal? Pag. 687 p.1

(51) Care sunt privilegiile şi binecuvântările rugăciunii în familie? Pag. 687 p.2

(52) Care sunt binecuvântările rugăciunii în Biserică? Pag. 687 p.3

(53) De ce este esenţial ca fiecare adunare a poporului Domnului pentru studiu şi zidire să fie începută şi încheiată cu rugăciune? Pag. 688 p.1

14 Decembrie

Citiţi de la pag. 688 p.2 până la pag. 691 p.2

Credinţa un rod al spiritului şi o parte a moştenirii prezente a Noii Creaţii.

(54) Credinţa, care este un rod al spiritului, este aceeaşi credinţă pe care am avut-o înainte să fim îndreptăţiţi? Dacă nu, explicaţi natura şi sursa credinţei care ne-a îndreptăţit. Pag. 688 p.2

(55) Care este diferenţa între credinţă şi credulitate? Pag. 689 p.1

(56) Descrieţi paşii progresivi şi rezonabili de creştere în credinţă care conduc la conceperea noastră cu Spirit sfânt. Pag. 689 p.2

(57) Descrieţi rezultatele ulterioare în ceea ce priveşte dezvoltarea credinţei pentru cei luminaţi spiritual. Pag. 690 p.1, 2

(58) Explicaţi cum această credinţă concepută de spirit este în realitate baza tuturor bucuriilor şi speranţelor prezente ale Noii Creaţii. Pag. 691 p.1

(59) Ce spune apostolul Iacov despre necesitatea credinţei? şi cum ne putem mări credinţa? Pag. 691 p.2

21 Decembrie

Citiţi de la pag. 693 p.1 până la pag. 695 p.3

Volumul 6 , capitolul 17

Învierea ca moştenire a Noii Creaţii

(1) Ce pre-condiţii sunt necesare pentru a putea aprecia moştenirea viitoare a Noii Creaţii? Pag. 693 p.1

(2) Chiar cu atingerea deplină a credinţei şi a vederii spirituale, Noua Creaţie va fi în stare să înţeleagă perfect lucrurile viitoare? Pag. 693 p.2

(3) În ce măsură Domnul nostru a ridicat vălul şi ne-a dat o sclipire a lucrurilor viitoare aşa cum ne este relatat în 1 Cor. 15:41-44, şi de ce este tot acest capitol de interes special pentru Biserică? Pag. 694 p.1

”După cum toţi în Adam mor, tot aşa toţi în Hristos vor fi făcuţi vii” — 1 Cor. 15:22

(4) Care este argumentul apostolului Pavel, a cărui concluzie este textul de mai sus? Pag. 695 p.1, 2

(5) Care este punctul clar al apostolului în 1 Cor. 15:21? Pag. 695 p.3

28 Decembrie

Citiţi de la pag. 696 p.1 până la pag. 699 p.1

(6) De ce este evident greşită traducerea scripturii din 1 Cor. 15:22 în Versiunea Comună? Pag. 696 p.1

(7) Care este semnificaţia deplină a frazei ”vor fi făcuţi vii” în acest text? Pag. 697 p.1

(8) Care este traducerea corectă a scripturii din 1 Cor. 15:22? Pag. 698 p.1

(9) Care este diferenţa între a fi ”în Adam” şi a fi ”în Cristos”? şi de ce nu toţi câţi au fost în Adam vor fi făcuţi pe deplin vii prin răscumpărarea lui Adam? Pag. 698 p.2

(10) Care este declaraţia apostolului Pavel cu privire la ordinea învierii Bisericii? Pag. 699 p.1

(11) Pe scurt, la ce clasă se referă cuvântul ”apoi”, şi ce excepţie există la această ordine? Pag. 699 p.2