Vol. 17, Noiembrie-Decembrie 2009, Nr. 1


 

Întrebări bereene la Studii în Scripturi

 W. T. 1 octombrie 1913 (pag. 303)

Volumul 6, studiul 16

Moştenirea prezentă a Noii Creaţii

2 noiembrie

Citiţi de la pag. 671 p.2 până la pag. 674 p.4

(21) Ce circumstanţe au dus la această dorinţă a sf. Pavel? Pag. 671 p.2, 3.

(22) Ce alternativă este sugerată dacă noi refuzăm explicaţia precedentă? Pag. 672 p.1, 2, 3.

”Casa noastră pământească” şi ”locuinţa noastră din cer”

(23) Cui îi scrie apostolul Pavel în Cor. 5:1-10 şi ce vrea el să spună prin Şcasa noastră pământească”? Pag. 673 p.1

(24) De ce Noua Creatură suspină în acest cort pământesc, şi vrea ea să fie Şdezbrăcată”? Pag. 673, p.2, 3

(25) Ce este ”arvuna duhului” menţionată în 2 Cor. 5:5? şi de ce suntem noi ”totdeauna plini de încredere” cum ni se spune în versetele de la 6 până la 9? Pag. 674, p.1, 2, 3.

(26) La ce ţel ne străduim să ajungem? Pag. 674 p.4

9 Noiembrie

Citiţi de la pag. 675 p.1 până la pag. 677 p.2

(27) Care este semnificaţia versetului din 2 Cor. 5:10 şi când trebuie ”toţi să fim arătaţi înaintea scaunului de judecată a lui Cristos”? Pag. 675 p.1

(28) Toată omenirea are o natură dublă? Ce alte Scripturi se referă la Noua Creatură că are un om dinafară care piere şi un om din interior care se reînnoieşte zi de zi? Pag. 675 p.2

Scena schimbĂrii la faţă

(29) Cum şi când a fost împlinită promisiunea Domnului făcută ucenicilor că unii dintre ei nu vor gusta moartea până când vor vedea pe Fiul Omului venind în împărăţia Sa? Pag. 675 p.3; Pag. 676 p.1

(30)A fost scena schimbării la faţă o apariţie reală? Cum ştim că Moise şi Ilie nu au putut apărea personal pe munte? Pag. 676 p. 2, 3

(31) Explicaţi semnificaţia acestei ”viziuni”? Pag. 677 p. 1, 2.

16 Noiembrie

Citiţi de la pag. 677 p.3 până la pag. 680 p.1

Bucuriile prezente ale Noii Creaţii

(32) Cum apare consacrarea spre moarte pentru cei ce nu sunt în casa credinţei? Dar pentru cei consacraţi? Pag. 677 p.3

(33) De ce depind bucuriile prezente ale Noii Creaţii? Pag. 678 p.1

ŞCereţi şi veţi primi, pentru ca bucuria voastrĂ sĂ fie deplinĂ”

(34) Care este legătura între rugăciune şi continuarea bucuriilor noastre prezente? şi care este obiectul rugăciunii potrivite? Pag. 679 p.1

(35) Ce sugestii cu privire la rugăciune au fost date de Domnul nostru Isus aşa cum ne sunt arătate în Mat. 6:7, 8, 25-34 şi de ce i-a sfătuit aşa pe ucenicii Săi? Pag. 679 p.2

(36) Care sunt cele două condiţii mai importante ca o rugăciune să fie acceptabilă? (Ioan 15:7) Pag. 679, p.3; Pag. 680 p.1

23 Noiembrie

Citiţi de la pag. 680 p.2 până la pag. 682 p.1

(37) Are lumea în general acces la Tronul Harului ceresc? Pag. 680 p.2

(38) Care a fost poziţia lui Cornelius şi cum ilustrează experienţa lui paşii necesari ce trebuie făcuţi de fiecare persoană înainte ca ea să se poată folosi de privilegiul comuniunii prin rugăciune? Pag. 681 p.1.

(39) Cum arată apostolul Pavel acelaşi gând în Evrei 10:17-22? Pag. 681 p.2

(40) în ce măsură membrii doar îndreptăţiţi ai Şcasei credinţei” se bucură de privilegiul rugăciunii? Pag. 681 p.3

(41) Cum trebuie sfătuiţi membrii Şcasei credinţei” în ceea ce priveşte privilegiile lor limitate de rugăciune şi privilegiile mai mari posibile pentru ei? Pag. 682 p.1

30 Noiembrie

Citiţi de la pag. 683 p.1 până la pag. 685 p.2

(42) Este potrivit să se recunoască o diferenţă între cei doar îndreptăţiţi şi cei consacraţi, şi între credincioşi şi necredincioşi? Pag. 683 p.1

(43) Care ar fi avantajele speciale pentru aceste clase dacă asemenea diferenţe ar fi clar recunoscute? Pag. 683 p.2; Pag. 684 p.1.

(44) Ce privilegii de rugăciune aparţin copiilor celor credincioşi? Pag. 684 p.2

(45) Care este acel lucru pentru care toţi consacraţii ar trebui să se roage în mod special? Daţi dovadă scripturală pentru răspunsul vostru. Pag. 685 p.1

(46) în recapitulare, cum şi pentru ce lucruri trebuie să ne rugăm noi ca să nu Şcerem greşit”? Pag. 685 p.2