Vol. 17, Martie-Aprilie 2010, Nr. 3


ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI

 W. T. 1 septembrie 1913 (pag. 271)

Volumul 6 cap. 16

5 Octombrie

Citiţi de la pag. 659 până la pag. 661 p.1

(1) Care sunt primele roade ale Spiritului — o pregustare a binecuvântărilor viitoare — care sunt posedate de Noua Creaţie în viaţa prezentă? Pag. 659 primele 18 rânduri

(2) Care este natura speranţelor şi bucuriilor pământeşti? Pag. 659 de la al 18-lea rând până la sfârşitul paragrafului

(3) Cum diferă bucuriile, speranţele şi ambiţiile Noii Creaţii de cele ale unui om natural? Pag. 660 p. 1, 2

SPERANŢELE ADEVĂRATE FAŢĂ

DE SPERANŢELE FALSE

(4) Când şi cu ce scop se transformă Satan într un înger de lumină”? Pag. 660 p.3

(5) Ce speranţă falsă a fost introdusă de către Adversar cu privire la cei morţi? Pag. 661 p.1

12 Octombrie

Citiţi de la pag. 661 p.2 până la pag. 663 p.2

(6) Cum a înşelat Satan Biserica printr-o speranţă falsă cu privire la timpul pentru răsplătirea urmaşilor credincioşi ai Domnului? Pag. 661 p.2

(7) Aceste speranţe false, cum au fost deosebit de vătămătoare pentru poporul Domnului? Pag. 662 p.1

(8) Având în vedere cele anterioare, care este motivul pentru speranţa noastră prezentă a unei schimbări instantanee a membrilor credincioşi din Noua Creaţie? pag. 662 p.2

(9) Care este speranţa noastră în ceea ce-i priveşte pe credincioşii din întregul Veac Evanghelic până la 1878 şi pentru cei care au murit şi mor de la acea dată încoace? Pag. 663 p.1

(10) Cum devin speranţele Noii Creaţii o groază pentru lumea creştină”? Pag. 663 p.2

19 Octombrie

Citiţi de la pag. 664 p.1 până la pag. 668 p.1

(11) De ce le este groază creştinilor nominali de învierea morţilor? Pag. 664 p.1

(12) Remarcaţi speranţele bucuroase referitoare la a Doua Venire a lui Cristos şi la Înviere, după cum sunt arătate în Scripturi. Pag. 664 până la pag. 666

TÂLHARUL ÎN PARADIS

(13) Care este interpretarea potrivită a întâmplării cu tâlharul de pe cruce”? Luca 23:42, 43. Pag. 667 p.1

(14) Pentru a putea întelege corect această Scriptură, cum trebuie să considerăm circumstanţele, împrejurările şi relaţiile? Pag. 667 p.2, 3, 4

(15) A cerut tâlharul de la Domnul să-l ducă în cer? Şi cum schimbarea poziţiei virgulei clarifică întregul subiect? Pag. 668 p.1

26 Octombrie

Citiţi de la pag. 668 p.2 până la pag. 671 p.1

(16) Ce explicaţie ulterioară ar fi putut să-i dea Domnul tâlharului pocăit? Pag. 668 p.2, 3

(17) Care este semnificaţia scripturală a cuvântului paradis? Pag. 669 p.1

(18) Explicaţi de ce avem dreptul să schimbăm poziţia virgulei şi citaţi alte exemple în care cuvântul astăzi” este folosit în mod asemănător? Pag. 669 p.2 până la pag. 670

DORINŢA INTENSĂ A SFÂNTULUI PAVEL

(19) Cum redă traducerea Diaglott scriptura din Filipeni 1:21-24, şi cum diferă această traducere de traducerea obişnuită? Pag. 670 p.1, 2

(20) Cum este folosit cuvântul Analusai, întoarcere”, în literatura greacă şi încă numai într-un caz din Noul Testament, şi anume în Luca 12:36? Pag. 671 p.1