Vol. 18, Iulie-August 2011, Nr. 5


ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI

W.T. 1 iunie 1913 (pag. 175)

Volumul 6 cap. 15

VRĂJMAŞII ŞI ATACURILE ÎMPOTRIVA NOII CREAŢII

6 Iulie

Citiţi de la pag. 603 p. 1 până la pag. 605 p. 2

(7) Ce este fanatismul” şi cum trebuie evitat? şi ce este absolut necesar pentru a aplica potrivit principiile dreptăţii în vieţile noastre zilnice? Pag. 603 p. 1

(8) Ce gând ar trebui ţinut constant în minte de Noua Creatură? Şi care este singura restricţie ce trebuie s-o recunoaştem în această direcţie? Pag. 603 p. 2

LUMEA CA VRĂJMAŞ AL NOII CREAŢII

(9) De ce este spiritul lumii în general opus standardului Noii Creaţii? Pag. 604 p. 1, 2

(10) De ce este lumea unul dintre cei mai mari vrăjmaşi ai Noii Creaţii şi de ce un antagonism este inevitabil? Pag. 604 p. 3

(11) Explicaţi de ce şi cele mai nobile obiective şi scopuri ale lumii în general sunt contrare standardelor Noii Creaţii? Pag. 605 p. 1

(12) Cu ce spirit ar trebui primite de către noi ura şi opoziţia din partea lumii? Pag. 605 p. 2

13 Iulie

Citiţi de la pag. 606 p. 1 până la pag. 611 p. 1

(13) Explicaţi îndemnul Scripturii nu iubiţi lumea” etc. ( Ioan 2:15) Pag. 606 p. 1, 2

(14) A stabilit Domnul pentru noi lucrarea herculeană de a reforma lumea? Şi ar fi potrivit pentru noi să ne înrolăm în denunţarea ordinii prezente a lucrurilor? Pag. 607 p. 1, 2

(15) Ce exemple scripturale putem urma în această direcţie? Pag. 608 p. 1

(16) Care este lucrarea specială a Preoţimii Împărăteşti în timpul prezent? Pag. 608 p. 2, 3

Marele adversar, Satan

(17) Citaţi dovezi Scripturale ale caracterului lui Satan. Pag. 609 până la pag. 611

(18) Ce dovadă Scripturală avem că Satan nu este numai vrajmaşul Bisericii, ci şi al întregii omeniri? Pag. 611 p. 1

20 Iulie

Citiţi de la pag. 611 p. 2 până la pag. 614 p. 1

(19) Explicaţi cum opoziţia lui Satan faţă de Noua Creaţie diferă de cea a lumii şi a propriei noastre cărni? Pag. 611 p. 2

El de la început a fost mincinos şi ucigaş

(20) Ce Scriptură declară că Satan a fost cel care a început revolta împotriva lui Dumnezeu şi i-a condus pe primii noştrii părinţi în păcat şi moarte? Pag. 612 p. 1 primele 13 rânduri

(21) Daţi dovadă Scripturală că Satan a fost creat perfect şi drept. Pag. 612 p. 1, ultima parte

(22) Cum a creat Dumnezeu toate creaturile Sale inteligente astfel încât a fi perfect nu garantează a rămâne în perfecţiune? Pag. 612 p. 2

(23) Sunt între îngeri diferite ranguri şi poziţii? Şi cum au privit îngerii crearea omului? Pag. 613 p. 1

(24) Care a fost probabil gândul lui Satan în ceea ce-i priveşte pe primii noştrii părinţi? Pag. 613 p. 2; pag. 614 p. 1

27 Iulie

Citiţi de la pg. 614 p. 2 până la pag. 619 p. 1

(25) Cum a putut sugera Satan minţii Evei gândul de nedreptate din partea lui Iehova? Pag. 614 p. 2; pag. 615 p. 1

(26) Care a fost probabil dezamăgirea lui Satan văzând rezultatele înşelării lui? Şi de ce a fost responsabilitatea lui Adam mai mare decât a Evei? Pag. 615 p. 2

(27) Rezultatele primei minciuni a lui Satan l-au înclinat spre reformare? Pag. 616 p. 1

(28) Care a fost scopul suprem al tuturor eforturilor lui Satan? Pag. 616 p. 2

(29) Din moment ce Adevărul este mult mai rezonabil decât Eroarea, de ce nu a predominat, şi ce sistem religios a fost capodopera şi reprezentantul vrednic al lui Satan? Pag. 617 p. 1

(30) Arătaţi cum Isaia 14:12-17 se aplică la Satan şi la principalul său sistem reprezentativ? Pag. 618 p. 1, 2

(31) Care este asemănarea între Babilonul literal şi cel simbolic? Şi care va fi soarta lor precum şi soarta lui Satan? Pag. 619 p. 1