Vol. 19, Noiembrie-Decembrie 2010, Nr. 1 


ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI

W. T. 1 mai 1913 (pag. 143)

Volumul 6, studiul 14

DIFERITE OBLIGAŢII PĂMÂNTEŞTI ALE NOII CREAŢII

1 iunie

Citiţi de la pagina 583, p.1 până

la pagina 585, p.1

AMESTEC CONŞTIINCIOS

(35) Ce este un amestecător în treburile altora”, şi care este mustrarea scripturală pentru aceştia? Pag. 583, p.1.

(36) Cum trebuie aplicată regula de aur în cazuri din acestea? Pag. 583, p.2.

(37) Care este forma ciudată în care această tendinţă naturală de a se amesteca în treburile altora atacă uneori Noua Creatură? Pag. 583, p.3.

(38) Când suntem ispitiţi să ne amestecăm în treburile altora, ce întrebări trebuie să ne punem nouă înşine? Pag. 584, p.1, prima parte.

(39) Ar fi amestec în treburile altora” din partea unui părinte dacă s-ar interesa de treburile familiei care se află în grija sa? Pag. 585, sus.

(40) Unde trebuie aplicat în mod special acest sfat împotriva amestecului în treburile altora”? Pag. 585, p.1.

8 iunie

Citiţi de la pagina 586 p.1 până

la pagina 589 p.2.

A BINECUVÂNTA PE DUMNEZEU ŞI A BLESTEMA PE OAMENI”

(41) Cât de mare este influenţa limbii între membrele corpului natural? Pag. 586 p.1.

(42) Care este singura metodă potrivită şi de succes în a înfrâna limba? Pag. 587 p.1, 2.

OBLIGAŢII SOCIALE

(43) Care sunt dorinţele unei minţi noi în ceea ce priveşte părtăşia cu alte minţi asemănătoare? Pag. 588, p.1.

(44) Care sunt sfaturile Cuvântului împotriva asocierii cu răufăcătorii? Pag. 588, p.2.

(45) Care trebuie să fie sentimentele şi asocierile noastre faţă de cei cu care avem legături de sânge? Pag. 589, p.1

(46) Care a fost intenţia Domnului nostru în ceea ce priveşte formarea unei noi familii — casa credinţei”? Pag. 589, p.2.

15 iunie

Citiţi de la pagina 590, p.1 până

la pagina 594, p.1.

(47) Această nouă relaţie înseamnă ignorarea regulilor de bună cuviinţă între sexe sau că soţul sau soţia necredincioasă să fie neglijaţi? Pag. 590, p.1.

CINSTIŢI PE TOŢI OAMENII”

(48) Care trebuie să fie atitudinea Noii Creaţii faţă de puterile care sunt? Care sunt sfaturile scripturale în această direcţie? Pag. 590, p.2, 3.

(49) Ce avantaj are Noua Creatură din punctul ei de vedere al condiţiilor prezente din lume? Pag. 591,p.1, 2.

(50) Este înţelept sau necesar ca Noua Creatură să alarmeze lumea cu privire la Timpul de Strâmtorare? Pag. 592,. p. 1.

(51) Ce poziţie trebuie să adopte Noua Creatură în privinţa votării? Pag. 593, p.1-5.

(52) Să folosim noi arme carnale şi să luptăm pentru ţara de baştină şi pentru conducătorii ei? Pag. 594, p.1.

22 iunie

Citiţi de la pagina 594 p.2 până

la pagina 598 p.1.

(53) În cazul în care ni s-ar cere să facem serviciul militar, care ar fi cursul potrivit de urmat? Pag. 594, p.2.

NOUA CREATURĂ

Şi reformele morale

(54) Explicaţi cum votul nostru de consacrare ar trebui să atingă şi să purifice fiecare act al vieţii noastre. Pag. 595.

ÎMBRĂCĂMINTEA SCUMPĂ

(55) Daţi trei motive bune pentru care Noua Creatură nu trebuie să poarte îmbrăcăminte exagerată şi extravagantă. Pag. 596, p.1-4.

(56) Ar fi mai în armonie cu votul nostru de consacrare a investi bani în acţiuni, obligaţiuni, etc. decât a cumpăra haine extravagante şi case luxoase? Pag. 597, p.1.

(57) Este vreo legătură între poziţia noastră de administrator şi faptul că Domnul nostru a lăsat cauza Sa să aibă nevoie de suport financiar? Pag. 597, p.2.

(58) Pe scurt, care ar trebui să fie cursul potrivit al Noii Creaturi în ceea ce priveşte îmbrăcămintea şi banii? Pag. 598, p.1.

Volumul 6 studiul 15

VRĂJMAŞII ŞI ATACURILE ÎMPOTRIVA NOII CREAŢII

29 iunie

Citiţi de la pagina 599 până

la pagina 602, p.2.

(1) Care este vrăjmaşul principal al Noii Creaţii? Are Noua creatură două minţi sau este controlată de două voinţe? Pag. 599.

(2) Este moartea corpului pământesc cu voinţa lui şi învierea ulterioară un fapt real sau socotit? Şi cum trebuie menţinute aceste condiţii ale morţii şi învierii” de către Noua Creatură? Pag. 600, p.1.

(3) Care este declaraţia Scripturii cu privire la inima naturală? Şi cum este diferită inima Noii Creaturi? Pag. 600, p.2.

(4) Cum este asaltată şi înşelată inima nouă de către inima veche cu dispoziţia egoistă? Pag. 601, p.1.

(5) Care este unul dintre argumentele favorite şi înşelătoare ale acestei inimi vechi? Pag. 601, p.2.

(6) Cum trebuie să întâmpine inima nouă aceste atacuri? Pag. 602, p.1, 2.