ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI

Volumul VI, Sudiul IX — Judecata Noii Creaţii

W. T. 1 iunie 1912 (pag. 187)

7 Iulie

(26) De ce avem nevoie ca Domnul să ne îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu? Pag. 409 p. 3

„Nici ei însumi nu mă mai judec — Cel care mă judecă este Domnul”

(27) Este posibil să ne judecăm pe noi înşine fără milă? Dacă da, pe care dintre Scripturi ar trebui să ni le amintim şi să le aplicăm? Pag. 410 p.1, 2, 3

(28) Există pericolul să mergem la cealaltă extremă? Şi din ce cauză am face aşa şi care ar fi remediul? Pag. 411 p. 1

Biserica trebuie să judece

unele lucruri

(29) Citaţi unele exemple în care Biserica trebuie să judece. Pag. 412 p. 1

(30) Cine doar, ca persoane, are autoritate să excludă pe vreun membru care greşeşte? Pag. 412 p. 2 prima parte

14 Iulie

(31) Care ar fi efectul recunoaşterii în continuare a unui ofensator ca membru al Noii Creaţii? Pag. 413 sus

(32) Parafrazaţi sfatul apostolului dat Bisericii în 1 Cor. cap. 5. Pag. 413 p. 1

(33) Să meargă fraţii din Biserică la tribunalele lumeşti pentru a căuta dreptate? Pag. 413 p. 2, 3 prima parte

(34) Ce încălcări ar exclude pe cineva de la Împărăţie şi de aceea de la părtăşia frăţească în Biserică? Pag. 414 sus şi p. 1

21 Iulie

„Dacă fratele tău păcătuieşte

împotriva ta”

(35) Schiţaţi aranjamentul divin pentru rezolvarea disputelor şi greşelilor între fraţi. Pag. 414 p. 2 până la pag. 416

(36) Cum trebuie privită hotărârea Bisericii de către toţi? Şi cum trebuie trataţi cei care se opun acestei decizii de către ceilalţi membri şi de ce? Pag. 416 p. 1

(37) În cazul în care călcătorul se căieşte, cum trebuie el privit de către Biserică? Pag. 416 p. 2

(38) Să presupunem că încălcătorul îşi recunoaşte greşeala şi repară după cum poate el mai bine, care ar trebui să fie atitudinea fratelui ofensat faţă de el? Şi ar trebui să fie vreo limită în privinţa iertării sale dacă greşeala s-ar repeta şi iar ar recunoaşte şi şi-ar cere iertare tot mereu? Pag. 417 p. 1

28 Iulie

Ofense la adresa Bisericii

(39) În cazul greşelilor împotriva întregii ecclesii sau a cauzei pe care noi o reprezentăm, ce cale trebuie urmată? Pag. 417 p. 2, până la pag. 418 primele opt rânduri

(40) Într-un caz de defăimare a bătrânilor sau a unuia dintre ei, cum ar trebui să procedeze Biserica? Pag. 418 p. 1, 2

„Toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată a lui Cristos”

(41) Explicaţi 2 Cor. 5:10. Pag. 418 p. 3

(42) Citaţi şi explicaţi alte Scripturi care se referă la judecata Bisericii. Pag. 419 p. 1

(43) Care elemente ale caracterului creştin vor fi cele mai greu încercate în judecata sau probarea Bisericii? Pag. 419 p. 2